Z událostí městské policie - červen 2018

Hořící vozidlo

Dne 26.6.2018 v 11.15 hod. přijala hlídka MP oznámení o hořícím automobilu na ulici Novosady. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde se již nacházel HZS. Strážníci na místě prováděli usměrňování silničního provozu po dobu hašení a následného odklizení vozidla mimo komunikaci.

 

Narušil veřejný pořádek

Dne 23.6.2018 v 05.00 bylo hlídkou MP řešeno narušování veřejného pořádku na ul. Komenského, kde muž močil na chodník a zeď nemovitosti. Po zjištění totožnosti osoby a provedení nezbytných úkonů byl přestupek proti veřejnému pořádku projednán uložením pokuty příkazem na místě.

 

Porušení nařízení města

Dne 18.6.2018 v 11.00 hod. při preventivní činnosti na ulici Hornoměstská hlídka MP zjistila, že zde dochází k prodeji zboží ze zaparkované dodávky. Hlídka vyzvala prodávající k prokázání totožnosti a dále byla dotazována, zda má povolení k prodeji zboží mimo vyhrazená místa dle příslušného ustanovení Nařízení města VM, kterým se vymezují místa pro prodej mimo zkolaudovanou provozovnu. Vzhledem k tomu, že toto povolení neměli, byli vyzváni k ukončení prodeje. Podezření ze spáchání přestupku strážníci oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání.

 

Nalezené věci

Dne 15.6.2018 v 21.30 hod. při kontrolní činnosti na ulici Kolmá, nalezla hlídka MP opuštěné jízdní kolo a vedle něj cyklistickou helmu. Dne 16.6.2018 v 03.20 hod. přijala hlídka oznámení o nálezu mobilního telefonu. V obou případech nálezy strážníci převzali dočasně do úschovy na služebnu MP, kde si je pak vyzvedli jejich majitelé.

 

Poškozený sloup veřejného osvětlení

Dne 11.6.2018 v 13.00 hod. bylo přijato telefonické oznámení s žádostí o součinnost od operačního střediska HZS kraje Vysočina, ve věci dopravní nehody na ulici Školní, kde mělo dojít k poškození SVO. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo a vyrozuměla TS Velké Meziříčí z důvodu odpojení poškozeného sloupu z elektrické sítě. Následně si dopravní nehodu převzala Policie ČR, DN Žďár nad Sázavou k dořešení.

 

Překážka na komunikaci

Dne 9.6.2018 v 23.40 hod. přijali strážníci oznámení občana o spadené větvi na ulici Příkopy, která zasahuje do komunikace. Hlídka MP se dostavila na místo, kde se pokusila větev odstranit, ale toto se nepodařilo, proto na místo, kde větev vytvořila překážku silničního provozu, byli přivoláni hasiči, kteří větev odstranili.

 

Rušení nočního klidu

Dne 6.6.2018 v 22.20 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení o rušení nočního klidu z provozovny na ulici Novosady. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě, proto kontaktovala obsluhu, kterou poučila ve smyslu rušení nočního klidu. Obsluha následně provedla opatření, aby nebyl dále narušován veřejný pořádek. Stejné oznámení přijali strážníci následující den v 22.30 hod., proto opětovně řešili v téže provozovně rušení nočního klidu. Podezření z přestupku proti veřejnému pořádku strážníci oznámili příslušnému správnímu orgánu.

 

Konflikt v provozovně

Dne 6.6.2018 v 9.40 hod. bylo hlídce MP oznámeno, že v jedné velkomeziříčské provozovně mělo dojít ke konfliktu mezi majiteli provozovny a zákazníkem. Hlídka se dostavila na místo, kde před provozovnou na ně čekala zákaznice, která hlídce uvedla, že si přišla vyzvednout zboží, které zde měla v opravě a majitelé jí ho odmítají vydat. Poté hlídka vyzvala majitele provozovny k podání vysvětlení, ten hlídce sdělil, že zákaznice vešla bez dovolení do dílny a násilím si chtěla zboží vzít, přičemž v potyčce zranila majitelku. Strážníci na místě navodili pokojný stav a vyzvali majitele provozovny, aby předal zákaznici její zboží a následně celou věc oznámili příslušnému správnímu orgánu jako přestupek proti občanskému soužití.

 

Odchyt hada

Dne 5.6.2018 v 13.30 hod. přijali strážníci oznámení, že v  provozovně na ulici Pod Strání se nachází had a oznamovatelka žádá strážníky, aby hada odchytli. Po příjezdu na místo zjistila hlídka MP, že se jedná o užovku hladkou, kterou strážníci následně odchytli a převezli na klidné neobydlené místo, kde užovku vypustili zpět do volné přírody.

 

Vloupání do chaty

Dne 4.6.2018 v 18.30 hod. přijala hlídka MP oznámení od majitele rekreační chaty, že se mu do chaty vloupal muž, který se měl stále nacházet v chatě. Hlídka neprodleně vyjela na místo, podezřelého muže, který se mezitím dal na útěk, zadržela poblíž ulice Jihlavská. Na místě byl muž vyzván k prokázání totožnosti a následně byla o dané věci vyrozuměna PČR, které byl muž předán s podezřením na spáchání přečinu porušování domovní svobody.

 

Odchyt psa

Dne 4.6.2018 v 07.15 hod. přijali strážníci telefonické oznámení o volně pobíhajícím psu na ulici U Tržiště. Hlídka MP na místě zaběhlého psa odchytla. Vzhledem k tomu, že pes neměl na sobě žádné identifikační znaky důležité pro zjištění jeho majitele, byl odchycený tulák umístěn do útulku pro zaběhlé psy.

 

Podnapilé osoby

Dne 1.6.2018 odpoledne přijala hlídka MP telefonické oznámení o ležícím muži na ulici Rozkoš. Hlídka se dostavila neprodleně na místo, kde našla muže pod vlivem alkoholických nápojů. Následujícího dne před půlnocí byl hlídkou po předchozím oznámení nalezen podnapilý muž na ulici Pod Hradbami. V obou případech se strážníkům po provedení nezbytných úkonů podařilo kontaktovat osoby blízké a těmto podnapilé osoby následně předat, tudíž nebylo nutné realizovat přeprava podnapilých do PZS.
Nahoru