Z událostí městské policie - duben 2018

Mladistvý v bezvědomí
Dne 30.4.2018 v 23.35 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení od operačního střediska Policie ČR Jihlava s žádostí o součinnost v bytovém domě ve Velkém Meziříčí, kde v jednom z bytů se měl nacházet mladík v bezvědomí s podezřením na otravu alkoholem. Dále bylo hlídce sděleno, že na místo byla vyslána ZZS kraje Vysočina. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde u mladíka zkontrolovali životní funkce a do příjezdu ZZS měli mladíka stále pod kontrolou. Po příjezdu ZZS lékař rozhodl o převozu mladíka na JIP dětského oddělení nemocnice v Třebíči. Poznatky o události, kdy mladistvý požil alkoholické nápoje, byly předány OSPOD a podezření z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Kopírované recepty
Dne 25.4.2018 v poledne přijali strážníci telefonické oznámení, že v jedné velkomeziříčské provozovně měli dva muži zájem okopírovat lékařské recepty a měli si zakládat na důkladném a barevném okopírování, což majiteli provozovny připadalo značně podezřelé. Dále uvedl popis osob a poskytnul strážníkům další informace k věci. Na základě tohoto oznámení hlídka neprodleně informovala místní lékárny, že by osoby mohly předložit kopírované recepty a provedla ve věci další opatření. Všechny zjištěné skutečnosti byly předány Obvodnímu oddělení PČR Velké Meziříčí.

Maření úředního rozhodnutí
Dne 19.4.2018 v 16.45 hod. při preventivní činnosti na ulici Sokolovská spatřila hlídka MP vozidlo, které nezastavilo na světelný signál tříbarevné soustavy s červeným světlem „Stůj!" a pokračovalo dále v jízdě po komunikaci směrem na ulici Karlov. Hlídka vozidlo, jehož řidič se dopustil přestupku, zastavila na ulici U Tržiště, kde strážníci přistoupili k řidiči a vyzvali jej k předložení potřebných dokladů. Jelikož řidič nepředložil řidičský průkaz, byla provedena lustrace řidiče, ze které vyplynulo, že má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Řidič byl poučen o podezření ze spáchání přečinu maření úředního rozhodnutí a vyzván k setrvání na místě do příjezdu hlídky PČR, které strážníci následně věc předali.

Krádež zboží
Dne 17.4.2018 v 17.30 hod. bylo hlídce MP oznamováno zaměstnankyní provozovny Penny Market podezření z krádeže zboží. Přistižená zákaznice se strážníkům na místě ke krádeži přiznala a nepoškozené zboží vrátila zpět do prodejny. Po provedení nezbytných úkonů byl tento přestupek proti majetku projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Volně pobíhající psi
Ve dnech 10.4., 13.4., 19.4., 25.4. a 26.4.2018 přijala hlídka MP telefonická oznámení, že na veřejném prostranství volně pobíhají psi. Vzhledem k tomu, že psi nebyli označeni evidenční známkou, čipem, ani jiným identifikačním znakem, byli umístěni do záchytného kotce MP nebo do útulku pro zaběhlé psy na ulici Zámecká, kde si je postupně vyzvedli majitelé. Strážníci ve všech případech řešili věc jako porušení OZV města uložením pokuty příkazem na místě.

Kouřila na místě, kde je to zakázáno
Dne 4.4.2018 v 16.00 hod. bylo hlídce MP oznámeno pracovníkem školského zařízení, že jedna z jejich svěřenkyň kouřila v areálu zařízení. Vzhledem k tomu, že dívka kouřila v místě, kde je to příslušným ustanovením zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zakázáno, byl její přestupek projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Havárie vodovodu
Dne 1.4.2018 v 05.30 hod. při kontrolní činnosti zjistila hlídka MP, že ze vchodu nemovitosti na Náměstí vytéká proudem voda. Vzhledem k okolnosti, že se majitel domu v místě nezdržoval, strážníci s podezřením na poškození vodovodního potrubí telefonicky kontaktovali pohotovostní službu vodárenské společnosti, která se na místo dostavila a zajistila uzavření vody a následnou opravu.

 

Nahoru