Usnesení zastupitelstva č. 18/2020 ze dne 15. 12. 2020

Usnesení č. 18/2020

1_Rozpočet_2021_schválený_-_titulní_stránka.pdf

2_Rozpočet_příjmů_2021_schválený_ÚD.xlsx

3_Rozpočet_výdajů_2021_schválený_ÚD.xlsx

4_Závazné_ukazatele_rozpočtu_2021_schválené_ÚD.xlsx

5_Přílohy_k_rozpočtu_2021_POJCTSVM_vč_hospodář_č_schválený_Ú.xls

6_Rozpočet_hospodaření_města_VM_2021_vč._úprav_č._1-3_usnese.pdf

Nahoru