Usnesení zastupitelstva č. 21/2017 ze dne 14. 2. 2017

Usnesení č. 21/2017

Finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po FV za rok 2016
Rozpočet příjmů 2017 - místní části
Rozpočet výdajů 2017 - místní části
Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2016 v pravomoci starosty

 

 

 

 

Nahoru