Informace z rady města 16. 11. 2011

1. Rada města schválila:

 • návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice a k tíži pozemku města parc.č. 4806/1 na Fajtově kopci, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení zemního kabelu NN, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby

• návrh smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemku města parc.č. 5648/1 v lokalitě U sv. Anny, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení zemního kabelu NN do pozemku, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby

• návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemku města parc.č. 5901 na Fajtově kopci s právem uložení zemního kabelového vedení a umístění pojistkové skříně, s právem provozování, údržby a oprav po dobu trvání stavby

• návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net, s.r.o. Brno k tíži pozemků města parc.č. 2768/11 a 2769/6 chodníky na ul. Sokolovská, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení plynovodu, jeho provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby

• záměr pronájmu pozemků v k.ú. Velké Meziříčí parc.č. 3252/9 o výměře 1303 m2, parc.č. 3666 o výměře 4768 m2, parc.č. 3668 o výměře 5740 m2, parc.č. 5656 o výměře 570 m2 a části pozemku parc.č. 2977 o výměře 495 m2 za účelem užívání k zemědělské činnosti

• zveřejnění záměru pronájmu 18 m2 z pozemku parc.č. 2863/4 na ul. Nad Tratí za účelem skladování palivového dříví

• uzavření nájemní smlouvy s firmou Matrigo s.r.o., Novosady 879/109, Velké Meziříčí na výstavbu internetového pokrývače na domě Bezručova 1520/7

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 65 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství Hrbov, Svařenov

Rozdělení: 65 tis. Kč - § 3412 projektová dokumentace víceúčelové hřiště Hrbov

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 17 tis. Kč - § 3412 víceúčelové hřiště Lhotky

Rozdělení: 17 tis. Kč - § 2212 dofinancování opravy místní komunikace Lhotky

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 83 tis. Kč - § 3412 víceúčelové hřště Lhotky

Rozdělení: 83 tis. Kč - § 2310 oprava chráničky a vodovodu v Dolních Radslavicích

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 3 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 3 tis. Kč - § 3314 náklady hrazené městem - Městská knihovna - vypracování projektové dokumentace (zateplení střechy)

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 85 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 85 tis. Kč - § 3412 - výměna dřevěných desek tribuna Tržiště

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 32 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 32 tis. Kč - § 5512 výměna plynového bojleru - Zdravotní záchranná služba Kraje Vysočina

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 90 tis. Kč - § 3111 zateplení MŠ Čechova

Rozdělení: 90 tis. Kč - § 3111 oprava kotelny MŠ Nad Plovárnou

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 3412 víceúčelové hřiště Lhotky

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 dotace pro SK Sokol Lhotky, se sídlem Lhotky, 594 01 Velké Meziříčí

Účel: na náklady spojené s činností - pronájmy sportovišť, nákup sportovního vybavení, doprava

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro dotace a dary

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3330 dar Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí, Náměstí 16/18, pro Spolek Ludmila

Účel: příspěvek na Mikulášskou nadílku v Domově seniorů

• bezplatný pronájem plochy k umístění stánku (9 m2) Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii, U Světlé 36, Velké Meziříčí na vánočním trhu dne 13.12.2011

2. Rada města souhlasila:

• se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2011:

částka v Kč poskytovatel přijetí f.p. účel

900 000,00 Min.práce a soc.věcí měsíčně Změna rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinv.dotace

na výplatu příspěvku na péči opráv. osobám

302 167,52 Min.vnitra listopad 2011 na projekt v rámci OPLZZ - Vzdělávání v Egon

centrech - program CZ 1.04/4.1.00/40.00006

619 925,40 Min.vnitra listopad 2011 na projekt v rámci OPLZZ - Vzdělávání zaměstnanců

MěÚ V.M. - program č. CZ 1.04/4.1.01/69.00075

• s omezením provozu na Náměstí dne 27.11.2011 při zajištění akce "Adventní světýlka" v době od 6.00 do 19.00 hod

• s umístěním znaku města Velké Meziříčí na mapu pro orientační běh. Žadatel Gymnázium Velké Meziříčí

• s použitím znaku města Velké Meziříčí ve sportovní hale TJ Sokol Velké Meziříčí v ulici Sportovní. Znak města bude umístěn na hrací ploše ve středu hřiště na házenou. Umístění znaku provede TJ Sokol Velké Meziříčí na svoje náklady

• Rada města souhlasila s umístěním reklamy města Velké Meziříčí na vlaku Českých drah v kraji Vysočina. Rada města souhlasila s umístěním reklamy na celém vlaku mimo oken a přední a zadní části vlaku

3. Rada města vydala:

• Opatření č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště "Na Moráni"

4. Rada města vzala na vědomí:

• zprávy o hospodaření školských a kulturních příspěvkových organizací města za 3. čtvrtletí 2011

• předložené výroční zprávy školských příspěvkových organizací města za školní rok 2010/2011

Ing. Radovan Necid, starosta města

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

1.      Rada města schválila:

 • návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice a k tíži pozemku města parc.č. 4806/1 na Fajtově kopci, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení zemního kabelu NN, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
 •  
 • návrh smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemku města parc.č. 5648/1 v lokalitě U sv. Anny, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení zemního kabelu NN do pozemku, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemku města parc.č. 5901 na Fajtově kopci s právem uložení zemního kabelového vedení a umístění pojistkové skříně, s právem provozování, údržby a oprav po dobu trvání stavby
 • návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net, s.r.o. Brno k tíži pozemků města parc.č. 2768/11 a 2769/6 chodníky na ul. Sokolovská, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení plynovodu, jeho provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
 • záměr pronájmu pozemků v k.ú. Velké Meziříčí parc.č. 3252/9 o výměře 1303 m2, parc.č. 3666 o výměře 4768 m2, parc.č. 3668 o výměře 5740 m2, parc.č. 5656 o výměře 570 m2 a části pozemku parc.č. 2977 o výměře 495 m2 za účelem užívání k zemědělské činnosti

 • zveřejnění záměru pronájmu 18 m2 z pozemku parc.č. 2863/4 na ul. Nad Tratí za účelem skladování palivového dříví
 • uzavření nájemní smlouvy s firmou Matrigo s.r.o., Novosady 879/109, Velké Meziříčí na výstavbu internetového pokrývače na domě Bezručova 1520/7
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 65 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství Hrbov, Svařenov
  Rozdělení: 65 tis. Kč - § 3412 projektová dokumentace víceúčelové hřiště Hrbov
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 17 tis. Kč - § 3412 víceúčelové hřiště Lhotky
  Rozdělení: 17 tis. Kč - § 2212 dofinancování opravy místní komunikace Lhotky
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 83 tis. Kč - § 3412 víceúčelové hřště Lhotky
  Rozdělení: 83 tis. Kč - § 2310 oprava chráničky a vodovodu v Dolních Radslavicích
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 3 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 3 tis. Kč - § 3314 náklady hrazené městem - Městská knihovna - vypracování projektové dokumentace (zateplení střechy)
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 85 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 85 tis. Kč - § 3412 - výměna dřevěných desek tribuna Tržiště
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 32 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 32 tis. Kč - § 5512 výměna plynového bojleru - Zdravotní záchranná služba Kraje Vysočina
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 90 tis. Kč - § 3111 zateplení MŠ Čechova
  Rozdělení: 90 tis. Kč - § 3111 oprava kotelny MŠ Nad Plovárnou
 •  
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 5 tis. Kč - § 3412 víceúčelové hřiště Lhotky
  Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 dotace pro SK Sokol Lhotky, se sídlem Lhotky, 594 01 Velké Meziříčí
  Účel: na náklady spojené s činností - pronájmy sportovišť, nákup sportovního vybavení, doprava
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro dotace a dary
  Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3330 dar Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí, Náměstí 16/18, pro Spolek Ludmila
  Účel: příspěvek na Mikulášskou nadílku v Domově seniorů
 • bezplatný pronájem plochy k umístění stánku (9 m2) Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii, U Světlé 36, Velké Meziříčí na vánočním trhu dne 13.12.2011

 

2.      Rada města souhlasila:

 • se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2011:

  částka v Kč poskytovatel přijetí f.p. účel
  900 000,00 Min.práce a soc.věcí měsíčně Změna rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinv.dotace
  na výplatu příspěvku na péči opráv. osobám
  302 167,52 Min.vnitra listopad 2011 na projekt v rámci OPLZZ - Vzdělávání v Egon
  centrech - program CZ 1.04/4.1.00/40.00006
  619 925,40 Min.vnitra listopad 2011 na projekt v rámci OPLZZ - Vzdělávání zaměstnanců
  MěÚ V.M. - program č. CZ 1.04/4.1.01/69.00075

 

 • s omezením provozu na Náměstí dne 27.11.2011 při zajištění akce "Adventní světýlka" v době od 6.00 do 19.00 hod
 • s umístěním znaku města Velké Meziříčí na mapu pro orientační běh. Žadatel Gymnázium Velké Meziříčí
 • s použitím znaku města Velké Meziříčí ve sportovní hale TJ Sokol Velké Meziříčí v ulici Sportovní. Znak města bude umístěn na hrací ploše ve středu hřiště na házenou. Umístění znaku provede TJ Sokol Velké Meziříčí na svoje náklady
 • Rada města souhlasila s umístěním reklamy města Velké Meziříčí na vlaku Českých drah v kraji Vysočina. Rada města souhlasila s umístěním reklamy na celém vlaku mimo oken a přední a zadní části vlaku

 

3.      Rada města vydala:

 • Opatření č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště "Na Moráni"

4.      Rada města vzala na vědomí:

 • zprávy o hospodaření školských a kulturních příspěvkových organizací města za 3. čtvrtletí 2011
 • předložené výroční zprávy školských příspěvkových organizací města za školní rok 2010/2011

 

 

 

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru