Informace z rady města 7. 9. 2011

1. Rada města souhlasila:

 • s umístěním reklamy na vjezdových lístcích pro vjezd na Náměstí, které budou potištěny reklamou firmy MON ARCH PLUS CZ, s.r.o.
 • s uzavřením části ulice Ostrůvek (asi 100 m) před budovou Mateřského centra a Střediska ekologické výchovy dne 22. září 2011 od 9:00 do 17:00 hodin v rámci "Evropského týdne mobility"
 • s ukončením pronájmu nebytových prostor v budově kulturního domu ve Lhotkách  k 30.9.2011
 • s přesunem finančních prostředků v rámci závazného ukazatele objemu platů Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 z důvodu zajištění asistentky k tělesně postiženému žákovi, dle žádosti ze dne 1.9.2011
 • s použitím znaku města Velké Meziříčí v publikaci "Velké Meziříčí na dobových pohlednicích II" - autor Ing. Antonín Dvořák

2. Rada města vzala na vědomí:

 • program "Evropský týden mobility 16. - 22. září 2011 ve Velkém Meziříčí"
 • informaci o navázání spolupráce s Centrem multikulturního vzdělávání pro zajištění výukového asistenta k žákovi arménské národnosti
 • předložené zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města za I. pololetí 2011 a zprávy o činnosti knihovny a muzea
 • zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Velké Meziříčí k 30.6.2011

3. Rada města schválila:

 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 352 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 352 tis. Kč - § 2212 zbudování přístřešků na 5ti autobusových zastávkách ve Velkém Meziříčí (U Statku, Sokolovská, Pod Hradbami, Třebíčská 2x)
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 72 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 72 tis. Kč - § 1014 projektová dokumentace na psí útulek ve Velkém Meziříčí
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 36 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 36 tis. Kč - § 2212 projektová dokumentace na úpravu a doplnění 5ti autobusových zastávek ve Velkém Meziříčí
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 35 tis. Kč - § 6409 rezerva místní části
  Rozdělení: 35 tis. Kč - § 3745 pořízení sněhové frézy na zimní údržbu chodníků a komunikací v m.č. Mostiště
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 85 tis. Kč - § 2229 dopravní značení
  Rozdělení: 85 tis. Kč - § 3412 instalace druhé garáže na Dětské dopravní hřiště na ul. Oslavická, vč. osvětlení a elektrických rozvodů
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 70 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 70 tis. Kč - § 3141 školní jídelna - výměna a přemístění chladícího zařízení (náklady hrazené městem)
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj:        3 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení: 3 tis. Kč - § 3429 dotace pro AGILITY AD ASTRA
  Účel: finanční příspěvek na sponzorskou akci BLUDIČKA CUP 2011 - náklady na propagaci, pořádanou 17.9.2011 na Fajtově kopci
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 25 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 25 tis. Kč - § 4399 zvýšení částky pro Technické služby VM - organizace veřejné služby a OPP (obecně prospěšných prací)
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj:        5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3399 dotace Obci Ruda
  Účel: příspěvek na uspořádání pietní akce při příležitosti 60. výročí počátku perzekucí a zahájení procesů nuceného vystěhování tzv. kulaků ve Lhotce

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru