Informace z rady města 29. 6. 2011

Rada města schválila:

návrh "Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni" mezi povinným - firmou ENDIS a.s., Velké Meziříčí a oprávněným - městem Velké Meziříčí na užívání mostu přes řeku Oslavu. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Poštovní 552/8 ve Velkém Meziříčí – Charita uzavření smlouvy o provádění auditorské činnosti - přezkoumání hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2011 se společností HB AUDITING, s.r.o se sídlem Žďár nad Sázavou rozpočtové opatření:
Zdroj: 80 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství m.č. Lhotky
Rozdělení: 80 tis. Kč - § 2212 oprava místní komunikace Lhotky- Fajtův kopec
rozpočtové opatření:
Zdroj: 400 tis. Kč - § 3412 stavební úpravy hřiště v m.č. Olší nad Oslavou
Rozdělení: 400 tis. Kč - § 3111 náklady hrazené městem - výměna oken a dveří v Mateřské škole Olší nad Oslavou
rozpočtové opatření:
Zdroj: 20 tis. Kč - § 3412 stavební úpravy hřiště v m.č. Olší nad Oslavou
Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3111 náklady hrazené městem - projekt vytápění v Mateřské škole Olší nad Oslavou
rozpočtové opatření:
Zdroj: 80 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Mostiště
Rozdělení: 80 tis. Kč - § 2321 poradenská činnost a místní stavební dozor při stavbě kanalizace Mostiště
rozpočtové opatření:
Zdroj: 21 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 21 tis. Kč - § 6171 místní správa - nákup 10 obrazů za účelem výzdoby interiéru radnice
smlouvu o podnájmu části koupaliště s TOP 09 Velké Meziříčí, pro cvičení Zumba smlouvu o podnájmu části areálu Letního koupaliště Palouky pro pana Petera Harčiarika,  za účelem provozování aqazorbingu smlouvu o podnájmu části areálu Letního koupaliště Palouky pro paní Evu Horkou,  za účelem provozování airbrush tetování

Rada města souhlasila:

se zveřejněním záměru p r o n á j m u části pozemku parc.č. 3967 na Fajtově kopci pod dálnicí za účelem umístění reklamního panelu. Po uplynutí zákonné lhůty budou radou města stanoveny podmínky tohoto pronájmu ve smyslu § 39/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím účelově určených darů pro:
1. Městská knihovna Velké Meziříčí - žádost ze dne 23.6.2011
2. Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 - žádost ze dne 10.5.2011
3. Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 - žádost ze dne 15.4.2011
4. Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace - žádosti ze dne 13.6.2011
se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v budově Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 o výměře 21 m2 za účelem provozování občerstvení pro žáky a učitele školy od 1.9.2011 s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Strmá se zapojením transferů účelově určených, přijatých v květnu a červnu 2011 do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí:
částka v Kč    poskytovatel přijetí finančních prostředků           účel
1 525 000,- Min.financí květen 2011 část.kompenzace snížení přísp.na výk.st.správy v r.2011
1 270 000,- Min.kultury červen 2011 na obnovu nem.kult.památek na území Města VM
150 963,46 Kraj Vysočina červen 2011 projekt reg.č.CZ.07/1.1.01/01.0065-proplacení
8.žádosti o platbu - pro ZŠ Sokolovská (ZM 21.6.2011)
400 385,- Min.zemědělství červen 2011 na činnost odb.les.hospodáře za období I.čtvrtletí 2011
201 330,- Kraj Vysočina červen 2011 dar na zájmové a sportovní aktivity škol
303 492,- Kraj Vysočina červen 2011 dotace na sociálně právní ochranu dětí
s uzavřením náměstí dne 3.9.2011 z důvodu konání soutěže 4 klíče k Velkomeziříčské bráně takto:
- od 6.00 hod uzavření průjezdu spodní cestou z důvodu stavby pódia
- od 14.30 hod uzavření náměstí

- od 15. 00 hod zahájení programu
- obnovení provozu v neděli 5. 00 hod
- program akce bude ukončen do 24.00 hod - následuje úklid

Rada města vydala:

nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2011, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území Lesního hospodářského celku Náměšť nad Oslavou a Tasov pro lesní majetky nacházející se v katastrálních územích Bezděkov u Velké Bíteše, Březí u Osové Bítýšky, Březka u Velké Bíteše, Březské, Heřmanov u Křižanova, Holubí Zhoř, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Kadolec, Košíkov, Křoví, Ludvíkov u Velké Bíteše, Milešín, Nová Ves u Heřmanova, Nové Sady u Velké Bíteše, Ondrušky, Ořechov u Křižanova, Osová, Osová Bítýška, Radňoves, Rozseč, Skřinářov, Tasov, Velká Bíteš, Vidonín, Vlkov u Osové Bítýšky a Záblatí u Osové Bítýšky.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru