Informace z rady města 1. 6. 2011

Zprávy z jednání rady města ze dne 1.6.2011

Rada města:

schvaluje

 • metodický pokyn, kterým se stanoví postup při projednávání požadavků v oblasti kácení a údržby stromů a keřů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města Velké Meziříčí.
 • zavedení poplatku za konání svatebního obřadu ve výši 300,-- Kč s účinností od 1.8.2011 za svatební obřad s "doprovodným" programem v obřadní síni v sobotu v době od 8:00 do 14:00.

poplatek ve výši 1 500,-- Kč v případě, že se bude svatební obřad konat mimo stanovenou dobu.

 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 5 tis. Kč § 3419 rezerva na sport
  Rozdělení: 5 tis. Kč § 3419 dotace SKI KLUB Velké Meziříčí, Fajtův kopec 1741, 594 01 Velké Meziříčí,
  účel: na 4.ročník Cyklo závodů-Velká cena Fajťáku dne 22.5.2011
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 14 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová
  Rozdělení: 14 tis. Kč § 3231 ZUŠ-náklady hrazené městem
  -prohlídka a zhodnocení stavu všech částí varhan a vypracování posudku
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 215 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová
  Rozdělení: 215 tis. Kč § 3639 komun.služby a úz.rozvoj j.n.-Metropolitní síť
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 399 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová
  Rozdělení: 399 tis. Kč § 2229 dopravní značení
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 688 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová
  Rozdělení: 171 tis. Kč § 3412 plynofikace hlavní budovy Tržiště
  23 tis. Kč § 3612 zateplení lodžií bytů Nad sv.Josefem
  50 tis. Kč § 2333 úprava vodního toku V Potokách
  365 tis. Kč § 3631 nové veřejné osvětlení v části ul.Nad Tratí
  49 tis. Kč § 4374 nízkoprahové centrum-odvlhčení zdiva
  30 tis. Kč § 3631 veř.osvětlení událničního mostu směr Fajtův kopec
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 16,2 tis. Kč pol. 1341 poplatky ze psů v míst.částech
  10,3 tis. Kč pol. 1343 poplatek za užívání veř.prostranství-pouť Mostiště
  Rozdělení: 14,9 tis. Kč § 6409 rezerva m.č. Mostiště
  4,6 tis. Kč § 6409 rezerva m.č. Lhotky, Kúsky, Dol. Radslavice

2,8 tis. Kč § 6409 rezerva m.č. Hrbov, Svařenov

4,2 tis. Kč § 6409 rezerva m.č. Olší nad Oslavou

 • s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou na ulici Strmá žadatelce
 • se zápisem nového oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání, kód oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální, s nejvyšším povoleným počtem 3 žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace
 • dle § 23 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), s povolením výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školním roce 2011/2012 pro Základní školu a mateřskou školu Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkovou organizaci v součásti základní školy na 21 žáků.

souhlasí

 • s průjezdem kamionů městem dne 25.6.2011 (sobota) v rámci srazu kamionů pod názvem TRUCKSHOW 2011, jehož součástí je tzv. "spanilá jízda" která je naplánována po trase Šeborov - Uhřínov - Otín - Měřín - Stránecká Zhoř - Velké Meziříčí - Březejc - Ořechov - Křižanov - Martinice - Velké Meziříčí - Uhřínov - Šeborov. Průjezd je naplánován v rozmezí mezi 12,30 - 14,00 hod. Kamiony budou bez návěsů a přívěsů. Doprovod budou tvořit vozidla firmy VEMAX. Dle sdělení jednoho z pořadatelů se bude jednat asi o 80 kamionů.

Ing. Radovan Necid, starosta

Nahoru