Přehled usnesení ze schůze rady města 2. 10. 2019

Přehled usnesení

Přijaté transfery