Přehled usnesení ze schůze rady města 4. 9. 2019

Přehled usnesení

Přijaté_transfery