Přehled usnesení ze schůze rady města 5. 12. 2018

Přehled usnesení

Přijaté transfery