Přehled usnesení ze schůze rady města 21. 11. 2018

Přehled usnesení

Přijaté transfery