Přehled usnesení ze schůze rady města 7. 11. 2018

Přehled usnesení

Přijaté transfery

Zřízení komisí rady města