Přehled usnesení ze schůze rady města 6. 9. 2017

Přehled usnesení

Přijaté transfery

Nahoru