Přehled usnesení ze schůze rady města 25. 5. 2016

Přehled usnesení

Přijaté transfery v roce 2016

Nahoru