Přehled usnesení ze schůze rady města 2. 12. 2015

Přehled usnesení

Přehled účelově přijatých transférů

Nahoru