Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech

docObecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech

xlsxSeznam_ulic_s_nádobami_na_třídění_odpadů

Nahoru