Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 (návrh ke zveřejnění)

Bez názvu_copyNávrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce po dobu min. 15 dnů před projednáním zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se koná dne 10. 9. 2019. Připomínky k jeho návrhu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 10. 9. 2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh střednědobého výhledu rozpočtu projednán.

 xlsStřednědobý_výhled_rozpočtu_2020-2024

 

Nahoru