Mladí lidé z 5 států Evropy se setkali ve Velkém Meziříčí

9-2014

Město Velké Meziříčí bylo ve dnech 30.8. – 6.9.2014 hostitelem projektu One of Us v rámci programu Erasmus+. Týdenního pobytu ve Velkém Meziříčí se zúčastnilo 5 států – Česká republika; Litva; Polsko; Itálie a Švédsko; za každý stát 6 účastníků.

Tématem celého týdne byla lidská práva, xenofobie a rasismus. Toto téma je úzce spojeno se zapojením mladých lidí do společnosti, podporuje jejich toleranci a vzájemné porozumění. Cílem bylo ukázat mladým lidem, že všichni máme stejná práva nehledě na to, z jaké země, národa, kultury, etnika nebo sociálního prostředí pocházíme. Poznání multikulturní evropské společnosti mělo mladé lidi motivovat k tomu být aktivními členy společnosti.

Metodou neformálního vzdělávání jsme se dotkli sociálně-ekonomických problémů, jako jsou nezaměstnanost, xenofobie a rasismus, potlačování lidských práv apod. Právě s těmito problémy se může setkat každý z nás, bez ohledu na postavení, místo života či pracovní zařazení. Společně jsme identifikovat problémy v jednotlivých partnerských zemích, uvažovali jsme o příčinách, důsledcích i prevenci.

Důležitým prvkem výměny byla motivace mladých lidí k tomu, aby se sami aktivně zasazovali o rovný přístup a sociální začleňování, aby namísto nejrůznějších překážek objevovali především své možnosti a schopnosti.

Nahoru