Desatero problémů Velkého Meziříčí

problem2014Dne 9. června 2014 proběhla v Jupiter clubu veřejná diskuse s občany našeho města.

Tématem byly problémy města a Komunitní plán zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí. Diskuse probíhaly v tematických skupinách. Toto veřejné fórum se pravidelně koná od roku 2005 a na základě výsledků se tvoří Komunitní plán zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí. V letošním roce z jednání vyplynulo 17 problémů, ze kterých následně hlasováním přítomní vybrali 10 nejpalčivějších. Poté byla formou ankety oslovena k vyjádření svého názoru široká veřejnost.. Bylo možno hlasovat od 23.6. do 21.7.2014 elektronicky na webu města, a dále byly umístěny sběrné boxy na recepci MěU, v Městské knihovně, v MŠ Sokolovská. Anketní lístek a informace byly uveřejněny ve Velkomeziříčsku.

 

Při porovnání výsledků z projednání na veřejném fóru (9.6.2014) a ankety (hlasování veřejnosti 23.6.2014 - 21.7.2014), byly společné následující problémy:

  • Dokoupení zbývající části pozemků bývalého areálu Svitu do majetku města a jeho revitalizace (zeleň, klidová zóna a přírodní amfiteátr),
  • Dokončení obchvatu města - 4. etapa (Jihovýchod),
  • Nedostatek parkovacích míst v centru a na sídlištích,
  • Nedostatek sociálních bytů,
  • Propojení cyklostezek centrem města,
  • Zajistit dostupnost dětského psychologa,
  • Zajištění pravidelných bezplatných dopravních spojů do bazénu (Třebíč),
  • Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

S výsledky byla seznámena rada města, na svém zasedání 20.8.2014.

zdrave mesto

Nahoru