Desatero problémů Velkého Meziříčí

P6090933Dne 9. června 2014 proběhlo projednání Komunitního plánu zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí v prostorách koncertního sálu Jupiter Clubu Velké Meziříčí.

Facilitátorem veřejného fóra byl ředitel Národní sítě Zdravých měst pan Ing. Petr Švec.

Jednání se účastnilo vedení města, vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu Velké Meziříčí, ředitelé místních škol a ředitelé organizací zřizovaných či zakládaných městem, zástupci neziskových organizací působících ve městě, zástupci podnikatelské sféry, aktivní občané i široká veřejnost.

Problematika města byla rozdělena do 10 oblastí, na každou oblast byl vyčleněn jeden stůl a zde probíhala diskuze. Účastníci identifikovali problémy v dané oblasti a z nich byly potom vybrány dva nejpalčivější problémy za každou oblast - veřejné správy, strategického rozvoje a urbanismu; zdravého životního stylu a zdravotnictví; zemědělství a venkov; životního prostředí; sociálních věcí; vzdělávání; volného času, kultury a sportu; podnikání a služeb; dopravy. Letos byl opět obsazen stůl mladých, který reprezentovali mladí zástupci Základní školy Sokolovská.

V příštích dnech bude spuštěna anketa, kde se bude moci široká veřejnost zapojit do hlasování o nejdůležitější problémy města Velké Meziříčí.

Všem přítomným děkujeme za účast.

docPřehled problémů z jednotlivých oblastí života ve městě

P6090931P6090938P6090939

P6090934P6090935P6090937

P6090936

Nahoru