Deset problémů Města Velké Meziříčí

deset problemuDne 13. listopadu 2013 proběhlo projednání Komunitního plánu zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí v prostorách koncertního sálu Jupiter Clubu Velké Meziříčí.

Jednání se účastnilo vedení města (starosta, místostarosta a tajemník) a byli pozváni všichni vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu Velké Meziříčí, ředitelé místních škol a ředitelé organizací zřizovaných či zakládaných městem, zástupci neziskových organizací působících ve městě, zástupci podnikatelské sféry, aktivní občané i široká veřejnost.

Problematika města byla rozdělena do 10 oblastí, na každou oblast byl vyčleněn jeden kulatý stůl a zde probíhala diskuze. Účastníci identifikovali problémy v dané oblasti a z nich byly potom vybrány dva nejpalčivější problémy za každou oblast - veřejné správy, strategického rozvoje a urbanismu; zdravého životního stylu a zdravotnictví; zemědělství a venkov; životního prostředí; sociálních věcí; vzdělávání; volného času, kultury a sportu; podnikání a služeb; dopravy. Letos byl opět obsazen stůl mladých, který reprezentovali mladí zástupci základních škol.

V příštích dnech bude spuštěna anketa, kde se bude moci široká veřejnost zapojit do hlasování o nejdůležitější problémy města Velké Meziříčí.

docPřehled problémů z jednotlivých oblastí života ve městě, které si obyvatelé přejí řešit

Nahoru
Caught at shutdown