Desatero problémů Velkého Meziříčí

IMG 6816Dne 7. září 2015 proběhlo veřejné projednání Komunitního plánu zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí v prostorách koncertního sálu Jupiter Clubu Velké Meziříčí.

Facilitátorem této akce byla Ing. Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje. Hosty byli Mgr. Petr Hermann, předseda asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky, politik Projektu Zdravé město a MA21 města Šlapanice Jiří Kopeček, koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21 Mgr. Vlaďka Dobiášová a Jiří Pánek zástupce Palacké univerzity Olomouc, který představil pocitové mapy.

Jednání se účastnilo vedení města, vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu Velké Meziříčí, ředitelé místních škol a ředitelé organizací zřizovaných či zakládaných městem, zástupci neziskových organizací působících ve městě, zástupci podnikatelské sféry, aktivní občané i široká veřejnost.

Problematika města byla rozdělena do 10 oblastí. Na každou oblast byl vyčleněn jeden stůl a zde probíhala diskuze. Účastníci identifikovali problémy v dané oblasti a z nich byly poté vybrány dva nejpalčivější problémy za každou oblast - veřejné správy, strategického rozvoje a urbanismu; zdravého životního stylu a zdravotnictví; zemědělství a venkov; životního prostředí; sociálních věcí; vzdělávání; volného času, kultury a sportu; podnikání a služeb; dopravy.

Letos byl opět hojně obsazen stůl mladých, který reprezentovali mladí zástupci Základní školy Sokolovská, Velké Meziříčí.

V příštích dnech bude spuštěna anketa, kde se bude moci široká veřejnost zapojit do hlasování o nejdůležitější problémy města Velké Meziříčí.

Sponzorem letošní tomboly byla Biofarma paní Pavly Machové z Osové Bítýšky, Město Velké Meziříčí a Zdravý Kraj Vysočina. Se svojí činností a ukázku výrobků nám představila NESA - denní stacionář Velké Meziříčí.

Všem přítomným děkujeme za účast a sponzorům za dary.

pdfVýsledky problémů ve městě, které si obyvatelé přejí řešit


IMG 6817 IMG 6819 MG 4765
MG 4769 MG 4770 MG 4773
MG 4785 MG 4816 MG 4821
IMG 6942 MG 4823 (1) MG 4836
MG 4789 thumb IMG 6826


Nahoru