Od 1. 11. 2023 do 15. 1. 2024 bude možné žádat o finanční podporu z grantu Zdravého města

zdrave mestoZastupitelstvo města schválilo na svém zářijovém zasedání výzvu k předkládání projektů na rok 2024.

O finanční podporu z Grantového programu Zdravého města bude možné žádat od 1. 11. 2023 do 15. 1. 2024.

Cílem je podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (MA21) v tématech, která naleznete ve Výzvě k předkládání projektů. Maximální výše podpory je devět tisíc korun. Požadovaná spoluúčast min. 40 %. V rámci jednoho kola může organizace podat pouze jeden projekt. Žádost včetně požadovaných příloh se nově podává prostřednictvím Dotačního portálu města přes Portál občana. O přidělení finančního prostředku bude rozhodovat zastupitelstvo města na únorovém zasedání.

Kdo může být žadatelem a jaké termíny je třeba dodržet? Odpovědi najdete v přílohách.

-red-

pdfVýzva k předkládání projektů - GP Zdravé město 2024

docŽádost - GP Zdravé město 2024

docČestné prohlášení - GP Zdravé město 2024

docZávěrečná zpráva GP - Zdravé město 2024

pdfManuál pro přihlášení do Portálu občana města Velké Meziříčí

pdfManuál pro podání žádosti přes Dotační portál města

Nahoru