Od 1. 11. 2022 do 16. 1. 2023 bude možné žádat o finanční podporu z grantu Zdravého města

zdrave mestoZastupitelstvo města schválilo na svém zářijovém zasedání výzvu k předkládání projektů na rok 2023.

O finanční podporu z Grantového programu Zdravého města bude možné žádat od 1. 11. 2022 do 16. 1. 2023.

Cílem je podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (MA21) v tématech, která naleznete ve Výzvě k předkládání projektů. Maximální výše podpory je 9 000 korun. Požadovaná spoluúčast min. 40 %. V rámci jednoho kola může organizace podat pouze jeden projekt. Žádost včetně požadovaných příloh se nově podává prostřednictvím Dotačního portálu města přes Portál občana. O přidělení finančního prostředku bude rozhodovat zastupitelstvo města na únorovém zasedání.

Kdo může být žadatelem a jaké termíny je třeba dodržet? Odpovědi najdete v přílohách.

Zuzana Najtová

pdfVýzva k předkládání projektů – GP Zdravé město 2023

docŽádost – GP Zdravé město 2023

docČestné prohlášení – GP Zdravé město 2023

docZávěrečná zpráva GP – Zdravé město 2023

docxManuál pro registraci do Portálu občana města Velké Meziříčí

docxManuál pro podání žádosti přes Dotační portál města

Nahoru