ThDr. Karel Eichler

* 13. 1. 1845 Velké MeziříčíEichler Karel

† 27. 4. 1918 Brno

  • kněz, doktor teologie, 1874-1880 profesor církevních dějin a kanonického práva na bohosloveckém ústavu v Brně, později katecheta měšťanských škol
  • farář v Hovoranech, v Kurdějově a v Hodoníně, 1880-1892 ve Veverské Bítýšce
  • hudebník (hudební věda), spisovatel (místopis), 1902-1904 redigoval brněnský časopis Hlas jednoty katolické.

Z díla:

  • Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku, 1888
  • Paměti panství veverského
  • Cesta k věčné spáse, sbírka modliteb a duchovních písní pro diecézi
  • Brněnskou (kancionál), 1907
  • Dějiny Velkého Meziříčí – rukopis se po jeho smrti ztratil
  • množství článků v časopisech Hlas, Obzor, Moravská orlice

 

Nahoru