Velkomeziříčští zastupitelé nesouhlasí se slučováním škol

Zastupitelé Velkého Meziříčí přijali 1. března již avizované usnesení k zamýšlenému slučování středních škol v našem městě. Zcela jednomyslně se v něm shodli na tom, že nesouhlasí ani se slučováním škol, ani se zrušením víceletého gymnázia ve Velkém Meziříčí.

Dále Zastupitelstvo města trvá na zachování všech typů středního vzdělávání v našem městě, a to jak gymnaziálního, tak středního odborného a učňovského. Přičemž současně žádá, aby zastupitelé kraje Vysočina vzali usnesení velkomeziříčských v potaz ještě před svým konečným rozhodováním o budoucnosti školství na Vysočině. „S naším usnesením seznámím krajskou radní pro oblast školství Marii Kružíkovou,“ řekl po skončení hlasování starosta města Radovan Necid a dodal, že ji současně požádá o další schůzku. „Budeme jednat v rozšířeném formátu, tedy vedení města spolu se zástupci krajského úřadu, vedení škol i s řediteli zdejších firem,“ podotkl ještě.

Za gymnázium bojují i bítešští radní

Osudem škol ve Velkém Meziříčí se zabývají i Bítešští. Jde jim zejména o budoucnost gymnázia. Podle radních Velké Bíteše by sloučení gymnázia s dalšími školami ve Velkém Meziříčí velmi negativně ovlivnilo region Velkobítešska, a proto s ním nesouhlasí, stejně jako se zrušením osmiletého gymnázia. Šlo by o krok neadekvátní, vedoucí ke zhoršení kvality vzdělávání. „Reformní kroky by ve svém důsledku zcela jistě vedly ke ztrátě atraktivity nově vzniklého integrovaného školského zařízení pro děti z Velkobítešska. Ty si totiž mohou volit pro svá studia jiné obdobné střední školy v  sousedním Jihomoravském kraji, neboť dopravní dostupnost těchto škol je pro ně na stejné úrovni, jako škol ve Velkém Meziříčí,“ sdělil starosta Velké Bíteše Milan Vlček. Ten se obává, že odklon od studia ve Velkém Meziříčí by následně znamenal i narušení vazeb s krajem Vysočina, kterého je v současnosti Velkobítešsko nedílnou součástí. Bítešští radní proto žádají Zastupitelstvo kraje Vysočina, aby v případě kroků, vedoucích k řešení optimalizace školských zařízení v kraji, vzalo v úvahu jejich stanovisko i názory velkobítešské veřejnosti, která se sloučením škol ve Velkém Meziříčí nesouhlasí.

Martina Strnadová/Velkomeziříčsko

Nahoru