Protesty proti změnám ve školství pokračují

Aktivity Velkomeziříčských směřované proti krajem plánovanému slučování středních škol a rušení víceletého gymnázia ve městě pokračují. Své odmítavé stanovisko vůči tomuto návrhu vydali zastupitelé města i školská rada střední školy řemesel a služeb.

Gymnazisté z maturitních ročníků jeli minulý týden ve středu demonstrovat na protestní akci do Humpolce. Navíc navštívili i krajskou radní pro oblast školství Marii Kružíkovou a předali jí otevřený dopis od plnoletých studentů gymnázia s vyjádřením protestu proti chystaným změnám ve školství. Veřejnost dále podepisuje petici za zachování samostatnosti gymnázia na informačním centru radnice. Jedna přitom již na kraj Vysočina odešla koncem ledna i s devíti sty podpisů absolventů gymnázia.

Zastupitelé přijali odmítavé stanovisko

„Snažíme se stručně a účelně sdělit kraji Vysočina naše stanovisko, které se v ničem od těch minulých nezměnilo,“ říká starosta Radovan Necid. To znamená, že zastupitelstvo města Velké Meziříčí nesouhlasí se zamýšleným slučováním všech tří středních škol ani s rušením víceletého gymnázia ve městě. O tomto postoji bude oficiálně informována i Marie Kružíková, která 3. února ve Velkém Meziříčí jednala s radními města. „Kraj říká, že spustil veřejnou diskuzi. Chybí mi v ní ale konkrétní argumenty. Nikdo nám není schopen říci, kolik se zrušením gymnázia a sloučením škol skutečně ušetří peněz a už vůbec se z kraje nedá dostat informace, jak sloučení přispěje ke kvalitě škol,“ podotýká R. Necid a ke stanovisku městských zastupitelů dodává, „je jednoznačné, že kraj nemůže svůj záměr prosadit politickou silou. O žádné politikum se totiž nejedná, důkazem je přijetí našeho postoje všemi politickými kluby. Budoucnost našich škol je vážná věc – proto apeluji na kraj, aby se nepokoušel svůj záměr uvést do praxe bez souladu s městy.“

Vedení města je připraveno s krajem Vysočina o školách znovu jednat, a to i společně s řediteli středních škol, tedy ve trojici samospráva města, zřizovatel a vedení škol. Vedení města má zájem o brzké jednání, aby na ně stihlo reagovat zastupitelstvo města na svém řádném jednání 1. března přijetím usnesení. To poté obdrží i všichni krajští zastupitelé.

Školská rada při Střední škole řemesel a služeb Velké Meziříčí také vydala ke slučování škol a případnému rušení oborů studia své jednoznačně odmítavé stanovisko, které obdrží všichni krajští zastupitelé. Vyjadřuje v něm obavy ze ztráty identity tradiční školy v našem městě, ze sociálních dopadů, které by možné přemístění některých učebních oborů do jiných měst mělo na děti a jejich rodiče apod.

Studenti demonstrovali v Humpolci

Deset studentů maturitních ročníků Gymnázia Velké Meziříčí (GVM) se vypravilo podpořit protestní akci Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky do Humpolce. Ta proběhla 9. února a kromě Humpoleckých a Velkomeziříčských se účastnili i studenti z gymnázií v Bystřici a v Pacově. K pochodu městem se postupně přidávali i rodiče studentů, absolventi a další veřejnost. Všichni se shromáždili na náměstí, kde pak hovořili a argumentovali proti zamýšleným změnám ve školství ze strany kraje i ministerstva studenti, humpolecký starosta i ředitelka tamního gymnázia. V závěru akce, která proběhla zcela v klidu, studenti vypustili do vzduchu desítky balonků. „Myslím si, že kdyby probíhaly další takové akce, mohlo by to s krajem pohnout a zvrátit jeho rozhodnutí,“ domnívá se velkomeziříčská gymnazistka Karolína Vaverková, která se protestní akce v Humpolci také zúčastnila. Ta navíc se svou spolužačkou navštívila i M. Kružíkovou, aby jí předala otevřený dopis plnoletých studentů gymnázia, který byl otištěn v čísle 5 týdeníku Velkomeziříčsko. Ze setkání si odnesly rozpačité dojmy, které lze shrnout do jednoho, totiž že se jim s krajskou radní nepodařilo smysluplně diskutovat. Své dojmy a obavy sepsaly do článku, který zakončily slovy: Vážená paní radní, přestože jsme vám děkovaly za přijetí, neznamená to, že s vámi souhlasíme a že jsme nyní přesvědčené o správnosti a nevyhnutelnosti slučování škol i rušení osmiletých gymnázií. O správnosti toho kroku není přesvědčena ani další spousta Velkomeziříčských, což dokazují svými podpisy pod peticí pro zachování samostatnosti gymnázia, kterou organizuje sdružení rodičů při GVM. „Posbírali jsme zatím tak sto osmdesát archů, na nichž už je ke třem tisícovkám podpisů. A s dalšími archy znovu chodí po městě studenti, kteří těch podpisů sami sehnali asi nejvíc,“ říká František Fňukal, předseda sdružení rodičů. Ale i na informačním centru radnice, kde je petici také možno až do konce února podepisovat, se shromáždilo značné množství podpisů a denně jich tak desítka přibývá.

Střední školy zvou k přijímačkám

Zda k plánovaným změnám v organizaci krajského školství dojde a v jaké míře, o tom budou rozhodovat krajští zastupitelé nejdřív v březnu, možná i později. Ale už teď, když dosud není nic rozhodnuto, mohou obavy a nepříznivé zprávy spojené s budoucností škol samotné instituce poškozovat. Mnozí rodiče možná váhají, zda mají své dítě na danou školu vůbec přihlásit, když je její osud nejistý. To je ale zatím zbytečné. Například případné zrušení víceletého gymnázia by se jeho současných studentů nedotklo. Jak informovala krajská radní, děti by se z gymnázií určitě nevracely zpět na základní školu. A stejně tak ani ty, které nastoupí do primy v příštím školním roce, nebudou případnými změnami na gymnáziu dotčeny. Velkomeziříčské gymnázium proto pořádá už teď přijímací zkoušky nanečisto, 16. 2. odpoledne od 15 hodin, které se týkají nejen víceletého ale i čtyřletého studijního oboru. Bližší informace najdete na internetových stránkách školy www.gvm.cz. Stejně tak střední škola řemesel a služeb pořádá přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 jako obvykle do všech oborů vzdělání, které má v nabídce. Jejich přehled je k dispozici na internetové adrese www.ssrsvm.cz. A nejinak se na přijímací řízení připravuje i zdejší hotelová škola Světlá a obchodní akademie. „Navzdory plánované optimalizaci budeme stejně jako v minulých letech i letos přijímat 90 studentů na hotelovou školu a 30 na obchodní akademii,“ potvrzuje Marie Tománková, ředitelka školy. Podrobnosti jsou opět na školním webu www.hotelskola.cz.

Martina Strnadová/Velkomeziříčsko

Nahoru