Stanovisko zastupitelů Velkého Meziříčí k zamýšlenému slučování středních škol

k zamýšlenému sloučení středních škol ve Velkém Meziříčí

Na základě dosavadního průběhu diskusí o změnách v síti středních škol zastupitelé Velkého Meziříčí konstatují, že středním školám ve Velkém Meziříčí hrozí nevratné změny, které do budoucna mohou ztížit přístup studentů z města a okolí ke střednímu vzdělání.

Zastupitelé Velkého Meziříčí nesouhlasí se zamýšleným sloučením všech třech středních škol ve městě.

Zastupitelé Velkého Meziříčí nesouhlasí se zrušením víceletého gymnázia ve Velkém Meziříčí.

Zastupitelé Velkého Meziříčí trvají na zachování všech typů (gymnaziálního, středního odborného a učňovského) středního vzdělání ve městě.

Zastupitelé Velkého Meziříčí žádají, aby kraj do svého záměru zapracoval stanoviska a argumenty ředitelů škol, rodičovské veřejnosti a občanů města Velké Meziříčí.

Zastupitelé Velkého Meziříčí žádají, aby krajské zastupitelstvo před konečným rozhodnutím vzalo v potaz názor zastupitelstva města Velké Meziříčí.

 

Zastupitelé města Velké Meziříčí

Velké Meziříčí, 9.2.2011

Nahoru