Z událostí městské policie - říjen 2023

2. 10. 2023 v 15:25 hodin přijala MP oznámení o nálezu peněženky. Po provedení všech potřebných úkonů byl nález předán na ztráty a nálezy.

2. 10. 2023 v 20:08 prováděla hlídka Městské policie Velké Meziříčí kontrolu parkoviště u Kauflandu v ulici U Tržiště, kde zjistila pohyb osoby bez domova v prostoru nákupních vozíků. Tato osoba vybírala z vozíků zapomenuté mince a osahávala madla vozíků. Hlídka poučila osobu ve smyslu nálezů a hygienických zásad a doporučila jí, aby z místa odešla. Doporučení bylo vyhověno.

3. 10. 2023 v 20:00 hodin přijala hlídka MP žádost o součinnost s Operačním důstojníkem Policie ČR, který o prověření oznámení, že v supermarketu Kaufland má být na záchodech uzavřena osoba a nechce toalety opustit. Hlídka se dostavila na místo, kde se spojila s oznamovatelem, který uvedl, že muž se tam schovával před dalším mužem, ten si chtěl s mužem vyřídit nějaké spory. Hlídka oba aktéry sporu poučila, aby si své problémy řešily mezi sebou a neřešili to prostřednictvím policie.

4. 10. 2023 v 19:40 hodin přijala MP oznámení od občana, který uvedl, že pořadatelská služba na zimním stadionu poučuje osoby, jak se mají chovat, přitom sami požívají alkoholické nápoje. Hlídka nejprve konzultovala oznámení s ředitelem Sportovištěm VM, kterého se dotazovala na podmínky ohledně alkoholických nápojů a pořadatelské služby. Následně se dostavila na místo, kde již pořadatelé čekali na hlídku a na místě uvedli, že během zápasu neměli s žádným hostem konflikt ani nikoho nevykázali. Dále uvedli, že se domnívají že se jedná o oznamovatele, kterého znají a se kterým jsou v nějakém sporu. Ten tam nebyl přítomen a měl se zdržovat v restauraci 420 v ulici Hornoměstská. Hlídka se souhlasem obou pořadatelů provedla ODZ s negativním výsledkem. Poté z místa odjela.

8. 10. 2023 v 00:20 hodin Přijala hlídka MP telefonické oznámení od muže, který si stěžoval na rušení nočního klidu, které pochází z Blues baru, že je to tam každý pátek a sobota. Hlídka se dostavila na místo a zjistila, že v baru je otevřené okno a dveře do dvora domu a hluk rušil noční klid nájemníků bytů, které jsou ve dvoře. Hlídka MP vešla ve styk s majitelem baru a vyzvala jej, aby si zavřel dveře a okno do dvora, aby hudební produkce nerušila obyvatele domu. Majitel hlídce uvedl, že má provedené zvukové zkoušky, které nepřekračovaly hlukovou normu. Dále uvedl, že stížnosti řeší již z Policií ČR z předchozího týdne. Výzvě hlídky bylo vyhověno a dveře i okno byly uzavřeny.

8. 10. 2023 v 5:30 hodin přijala MP žádost od Policie ČR o součinnost při prověření oznámení z Blues baru, že jeden host nechce odejít. Hlídka MP se dostavila na místo, kde zjistila, že muž sedí na schodišti v podnapilém stavu, byl pomočený a nebyl schopen samostatného pohybu. Hlídka mu pomohla po schodech až na Náměstí a vyzvala jej, aby předložil OP. Muž uvedl, že nemá doklady u sebe a odmítal v součinnosti s hlídkou uvést své iniciály. Na místo byla přivolána hlídka PČR. Po 20 minutách uvedl své nacionály. Vzhledem k tomu, že se dostal do stavu, kdy mohl odejít do místa bydliště Oslavice samostatně, byl vyzván, aby odešel domů se vyspat.

10. 10. 2023 v odpoledních hodinách přijala MP oznámení, že byl nalezen pes menšího vzrůstu na vlakovém nádraží v ulici K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí. Nálezkyně se jej ujala a oznámila to na TIC MÚ Velké Meziříčí. Pracovnice TIC přivolala MP, která si psa vzala do úschovy. Prověrkou čipu bylo zjištěno, že pes je očkován a čipován. V odpoledních hodinách kontaktoval majitel psa MP a uvedl, že mu pes u nádraží utekl. Následně si majitel psa převzal na služebně MP.

12. 10. 2023 v 12:15 hodin byla nalezena peněženka s doklady a hotovostí. MP nález zadokumentovala. Téhož dne bylo zjištěno z MKDS, že v ulici Novosady jedna osoba něco hledá. Kontaktem s touto osobou se zjistilo, že se jednalo o majitele peněženky. Po provedených úkonech byl nález vydán majiteli.

15. 10. 2023 v 00:40 požádala Policie ČR o součinnost MP při pátrání po osobách, které se měly dopustit přestupku v Blues Baru na Náměstí. Tyto osoby byly zjištěny prostřednictvím městský kamerový systém v ulici Radnická. MP zjistila totožnost osob a předala Policii ČR k dalším úkonům.

23. 10. 2023 10:43 hodin přijala MP oznámení od všímavého občana, který byl svědkem dopravní nehody v ulici Poříčí, kdy řidič vozidla projížděl ulicí Poříčí a urazil zrcátko u zaparkovaného vozidla. MP uvedl, že si zapsal registrační značku vozidla, kterým bylo poškozeno zaparkované vozidlo. Hlídka vložila výzvu pro poškozeného majitele za stěrač, aby kontaktoval MP. Následně poškozený kontaktoval MP, která mu doporučila, aby si přivolala Policii ČR, že MP má RZ vozidla, kterým mu byla způsobená škoda. MP při šetření předala PČR RZ, čas nehody a totožnost svědka, který nehodu viděl. Další šetření si převzala Policie ČR.

16. 10. 2023 v 09:10 přijala hlídka MP od úředníků finančního úřadu v ulici Hornoměstská oznámení, že se v budově zdržuje muž, který je zřejmě bezdomovec. Hlídka na místě zjistila, že se skutečně jednalo o místního muže bez domova, který se v budově ohříval a pospával. Hlídka muže vyzvala, aby se šel vyspat do místa pobytu a neobtěžoval tam úředníky a klienty FÚ. Muž z místa odešel.

17. 10. 2023 v 17:35 hodin prováděla hlídka MP úkony ke zjištění majitele vozidla, který ponechal neoprávněně na vyhrazeném parkovišti pro restauraci U Bílého koníčka v ulici Hornoměstská své vozidlo. Během úkonů prováděných hlídkou MP se k vozidlu dostavil majitel vozidla, který uvedl, že tam stál pouze malou chvilku, když si byl vyřídit soukromé věci. Hlídka s řidičem přestupek vyřešila na místě a ten z místa následně odjel.

20. 10. 2023 v 00:50 hodin přijala hlídka MP oznámení od obyvatelky činžovního domu v ulici Kostelní, že se po střeše domu pohybují dvě osoby a svítí si mobilním telefonem. Hlídce MP se po několika minutách podařilo zjistit a kontaktovat poblíž domu dvě osoby, které se po střeše pohybovaly. Celou věc s osobami projednala na místě, osoby se přiznaly a uvedly, že to byla hloupost z jejich strany a s hlídkou MP spolupracovaly. Strážníci oběma mladíkům uložili pokutu příkazem na místě. Poté je propustili.

21. 10. 2023 v 23:23 hodin kontrolovala hlídka MP řidiče motorového vozidlo v ulici Karlov u hřbitova který byl podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. U řidiče byla provedena ODZ na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem. Strážníci s řidičem projednali přestupek na místě a řidič následně z místa odjel. Jednalo se o řidiče z Měřína.

24. 10. 2023 v 15:35 hodin kontrolovala hlídka MP v ulici Pod Strání osobu mladší 18 let kouřící elektronickou cigaretu. Mladík byl na místě poučen ve smyslu tabákového zákonu a vyzván, aby zanechal kouření. Následně z místa odešel.

Dne 24. 10. 2023 v 15:50 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Nad Plovárnou leží muž na lavičce, pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Hlídka MP se dostavila na místo, kde zjistila, že se jednalo o místního muže bez domova, který měl kolem sebe lahve od alkoholických nápojů. Na místě byl muž vyzván k provedení orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. Naměřená hodnota přesahovala hodně přes 3 promile alkoholu v dechu. Na základě toho, že muž byl poraněn na hlavě byla na místo přivolána záchranka. Lékař na místě rozhodl, že muž bude transportován do nemocnice v Třebíči k dalšímu vyšetření.

26. 10. 2023 v 8:30 hodin přijala MP oznámení, že do areálu Výtahy s.r.o. zaběhl lovecký pes. Hlídka se na místo dostavila a společně se zaměstnanci psa odchytla. Při odchytu zjistili, kdo je majitelem psa. Toho kontaktovali, aby si psa převzal.

30. 10. 2023 v 15:15 hodin spolupracovala hlídka MP VM se správním orgánem, kdy na žádost SO hlídka dohlížela na pořádek při jednání přestupku, kdy jeden z účastníků řízení nebyl schopen zachovávat klid a pořádek při jednání a byl agresivní. Po jednání se hlídka věnovala dalším úkolům.

31. 10. 2023 v 19:25 hodin bylo hlídkou MP zastaveno osobní vozidlo s řidičkou, která s vozidlem jela váhavě a kličkovala ze strany na stranu. Na místě byla provedena ODZ s negativním výsledkem. Řidička z obce Dešov uvedla, že není z VM a byla si nejistá, zda jede správně. Na místě byla strážníky poučena.

Během uvedeného období městská policie odhalila 72 dopravních přestupků v katastru Velkého Meziříčí. Tyto přestupky v dopravě se týkaly především porušení dopravního značení a porušení obecné úpravy silničního provozu.

V městysi Křižanov, kde MP měří rychlost v úsekovém měření na základě veřejnoprávní smlouvy, odhalila celkem 156 přestupků, které byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Jan Klikar,

vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru
Caught at shutdown