Z událostí městské policie - březen 2023

1. 3. 2023 ve 14:47 hodin bylo na MP oznámeno z místní části VM Svařenov, že se tam několik dní pohybuje zanedbaný Zlatý Retrívr. Hlídka MP se na místo neprodleně dostavila, pokusila se psa odchytit, ale ten byl tak vystresovaný, že před strážníky utekl a již nebyl dohledán.

2. 3. 2023 ve 20:25 hodin MP přijala oznámení o napadení obsluhy Kurdský Kebab. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že se tam nachází podnapilý muž. Ten se pokoušel napadnout ob sluhu. Vzhledem k tomu, že oznamovatel po hlídce požadoval, aby útočníka vyvedla z provozovny, vyzvala jej MP, aby ji následoval na služebnu k provedení dechové zkoušky. Ta byla pozitivní s výsledkem přes 2 promile alkoholu v dechu. Na místo strážníci přivolali ZZS k vyšetření pro transport do PZS Jihlava. Po vyšetření hlídka MP muže do PZS Jihlava transportovala.

3. 3. 2023 v 7:45 hodin bylo na služebnu MP přijato telefonické oznámení, že v ulici Pionýrská v prostoru kontejnerů na odpad za restaurací U Elišky leží nějaký muž. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o místního muže bez domova, který tam nocoval na vyhozené matraci. Provedenou kontrolou na přítomnost alkoholu v dechu, bylo zjištěno, že muž nebyl pod vlivem alkoholu. Hlídka muže poučila ve smyslu přestupkového zákona, že by se mohlo jednat z jeho strany o přestupek proti veřejnému pořádku a vyzvala jej, aby se šel vyspat někam do azylového domu.

7. 3. 2023 v 10:30 hodin byl na služebnu MP předán nález OTP. Hlídka nález předala na odbor dopravy MÚ Velké Meziříčí.

7. 3. 2023 ve 14:20 hodin Policie ČR vyhlásila pátrání po osobě z VM s obavou, že chce spáchat sebevraždu. Hlídka MP tohoto muže dobře znala, a 10 minut po vyhlášení pátrání jej nalezla u supermarketu Penny v ulici Nábřeží. Následně ho vyzvala, aby setrval na místě do příjezdu hlídky Policie ČR. U muže byla provedena zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem téměř 2 promile alkoholu. Po příjezdu Policie ČR byla na místo přivolána rovněž ZZS a po vyšetření muže lékař konstatoval, že je schopen transportu do PZS v Jihlavě a po vystřízlivění, byl předán do psychiatrické nemocnice v Jihlavě.

12. 3. 2023 v 02:28 hodin bylo na služebnu MP oznámeno oznamovatelem z ulice Bezručova, že po předchozí hádce odešla z domu jeho přítelkyně, která následně odjela vozidlem neznámo kam bez dokladů, nalehko oblečená a obutá a mobilní telefon má vypnutý. Hlídka MP se spojila s Policií ČR, která řeší pátrání po osobách. Následující postup byl, že v součinnosti s Policií ČR MP prověřila z MKDS pohyb uvedeného vozidla, kdy bylo zjištěno, že vozidlo s řidičkou odjelo směrem na Brno. PČR zahájila pátrání u příbuzných a prováděla další pátrání prostřednictvím operačního PČR v kraji.

12. 3. 2023 v 03:00 hodin přijala Policie ČR oznámení, že došlo v Blues Baru na náměstí k potyčce mezi několika muži UK národnosti a občanem ČR. Ten se zastal dívky, kterou obtěžovali muži UK. PČR požádala MP o součinnost. Hlídka MP se dostavila na místo, kde byla přítomna hlídka PČR, která věc řešila. Hlídka MP pouze asistovala při šetření, zajišťovala svědky události a jistila PČR. Věc byla následně na místě ukončena bez dalších opatřeních, neboť muž, který se zastal slečny již na místě nebyl a slečna nepožadovala dalšího oznámení proti osobám UK národnosti. Nedošlo k žádné škodě na majetku a na zdraví osob.

12. 3. 2023 v 5:00 hodin se dostavil na služebnu MP muž, který předal strážníkům nález mobilního telefonu, který nalezl na náměstí. Během dokumentace telefonu se na něj ozvala majitelka, která jej hledala. Bylo jí sděleno, že telefon byl nalezen a je k převzatí na služebně MP. Následně se na služebnu MP dostavila majitelka telefonu, která si jej převzala proti podpisu.

15. 3. 2023 ve 14:59 hodin zjistila MP z MKDS, že na Rozkoši leží a není schopná samostatného pohybu. Hlídka na místě z úkonů zjistila, že se jednalo o místní osobu bez domova, která byla přepravena z místa na služebnu MP, kde byla opakovaně provedena ODZ na přítomnost alkoholu v dechu, která byla pozitivní a hodnoty nastoupily na více jak 3 promile alkoholu v dechu. Na místo, byla přivolána RZS. Lékař po prvotním vyšetření rozhodl o jejím transportu do PZH v Jihlavě, který byl následně MP proveden.

16. 3. 2023 v 17:55 hodin předal nálezce MP nález platební karty, Hlídka jej zadokumentovala a následně byla předala na ztráty a nálezy MÚ VM.

20.3.2023 v 8:00 hodin přijala MP oznámení, že v budově staré pošty spí nějaký bezdomovec. Hlídka na místě muže probudila a zjistila jeho totožnost. Jednalo se o 44letého muže z Brna, který uvedl, že mu ujel autobus a neměl, jak se dostat domů. Hlídka muže z místa vykázala.

20. 3. 2023 ve 12:43 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Kostelní za kostelem naproti ZŠ spí na lavičce bezdomovec. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jednalo o místního bezdomovce, který byl v podnapilém stavu. V jeho blízkosti se nacházel další bezdomovec, jeho kamarád, který byl vyzván hlídkou, aby si kamaráda odvedl a postaral se o něho, jinak bude transportován do PZS v Jihlavě. Oba muži byli poučeni hlídkou, že jejich chování může být posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku, neboť se nacházeli před ZŠ. Následně oba muži z místa odešli.

21. 3. 2023 v 15:00 hodin řešili strážníci nepořádek v ulici Rozkoš ve Velkém Meziříčí, neboť tam pár bezdomovců dělalo nepořádek. Hlídka je na místě vyzvala, aby po sobě uklidili nedopalky cigaret, papírky, krabičky od cigaret a láhve, a aby následně místo opustili. Všichni výzvě vyhověli a po úklidu z místa odešli.

21. 3. 2023 v 16:30 hodin hlídka MP převzala v ulici K Novému nádraží od řidiče autobusu nález OP, který byl zadokumentován a následně s ním, bylo naloženo v souladu se zákonem o OP.

22. 3. 2023 v 10:15 hodin v ulici Rozkoš ve Velkém Meziříčí MP zjistila několik osob bez domova, které tam popíjely alkohol a znečišťovaly prostranství. Hlídka MP tyto osoby vyzvala k úklidu a následně jim doporučila, aby místo opustily v rámci zachování veřejného pořádku. Osoby z místa odešly.

23. 3. 2023 v 18:55 hodin kontrolovala hlídka 3 osoby v podnapilém stavu, které se zdržovaly u ALZA BOXU u Penny v ulici K Novému nádraží. K uvedeným osobám byly provedeny ve spolupráci s Policií ČR úkony, zda nejsou v pátrání. Toto se nepotvrdilo. Následně uvedené osoby odešly na vlakové nádraží odkud odcestovaly.

24. 3. 2023 v 13:15 hodin přijala MP VM oznámení od MP Žďár nad Sázavou, kam volala oznamovatelka na linku 156, že na autobusové zastávce u Domusu ve Velkém Meziříčí jsou podnapilé osoby a obtěžují cestující. Hlídka MP se dostavila na místo, kde se zdržovaly osoby bez domova v podnapilém stavu. Strážníci tyto osoby poučili a doporučili jim, aby se šly vyspat do místa pobytu.

25. 3. 2023 v 03:16 hodin z MKDS zjistila Městská policie Velké Meziříčí potyčku osob v ulici Radnická. Na místo byla vyslaná hlídka MP, která věc na místě uklidnila, podezření z přestupku proti občanskému soužití zadokumentovala a věc MP oznámila správnímu orgánu.

Za uvedené období Městská policie Velké Meziříčí odhalila 149 dopravních přestupků, které souvisely především s nesprávným parkováním zejména v centru města, ale i v ostatních oblastech.

Dále se přestupky týkaly nerespektování přechodného dopravního značení při blokovém čištění. Dalších 314 přestupků odhalila MP při úsekovém měření rychlosti v Křižanově. Tyto přestupky jsou zadokumentovány a následně odeslány příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

V měsíci březnu a dubnu 2023 se MP zaměřuje na kontrolu majitelů psů, kteří své psy nepřihlásili a nezaplatili za ně na MÚ či po nich nejsou schopni uklidit, čímž se dopouštějí protiprávního jednání, za které se vystavují postihu vysokých pokut.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru