Z událostí městské policie - únor 2023

1. 2. 2023 v 10:15 hodin přijala MP oznámení, že na zastávce autobusu Sokolovská se zdržuje již delší dobu muž, který svým chováním vzbuzuje dojem, že není zdravotně zcela v pořádku. Hlídka MP se dostavila na místo, kde zjistila, že se jednalo o muže z Brna, který byl ve VM na rehabilitaci a pokračoval dál směrem do Jihlavy. MP provedla potřebné úkony a muž pokračoval dál v jízdě.

1. 2. 2023 v 14:11 hodin přijala MP oznámení od prodavačky drogerie Teta, že ve společných prostorách se nachází bezdomovci. Hlídka se dostavila na místo, kde jim oznamovatelka uvedla, že když přijížděla hlídka MP bezdomovci z místa odešli. Dle MKDS bylo zjištěno že se jednalo o známé osoby bez domova z Velkého Meziříčí. Vzhledem k tomu, že osoby prostor opustily nebylo třeba dalšího opatření.

2. 2. 2023 v 16:40 hodin vyváděla hlídka MP řidiče s kamionem z Náměstí, kam zajel dle navigace a nemohl projet v ulici Komenského bránou.

2. 2. 2023 v 16:20 hodin provedla hlídka MP kontrolu zázemí autobusového nádraží v ulici K Novému nádraží VM. Při této kontrole, bylo zjištěno, že se v budově bezdůvodně zdržují dva bezdomovci. Hlídka na místě oba bezdomovce poučila a doporučila jim, aby místo opustili. Oba muži místo opustili.

2. 2. 2023 v 16:20 hodin požádala Policie ČR městskou policii (MP) o součinnost při pátrání po nebezpečném pachateli, který se měl pohybovat po celé Vysočině s osobním vozidlem s konkrétní registrační značkou (RZ). Hlídka MP prověřila RZ na městském kamerovém dohlížecím systému (MKDS) a dále si během služby všímala uvedených vozidel s výsledkem negativním.

2. 2. 2023 ve večerních hodinách spolupracovala MP s Policií ČR při pátrání po muži, který v oznámení uvedl, že spadl ze stráně na kolejiště a udělal si něco s nohou. Dále uvedl, že z místa vidí na dálniční most, ale nedokázal blíže specifikovat, kde se nachází. Obě hlídky si rozdělily úseky a pátraly po muži. Po pár minutách muže nalezly na kolejišti v podnapilém stavu. Za pomoci hasičů a následně i rychlé záchranné služby (RZS) byl muž převezen k následnému ošetření do nemocnice.

3. 2. 2023 v 9:50 hodin bylo přijato telefonicky oznámení od obsluhy čerpací stanice HAD o nálezu peněženky, která byla nalezena na stojanu. Hlídka nález převzala do úschovy jako nález. Následně se na služebnu MP dostavila majitelka peněženky, která si nález převzala proti podpisu po provedení nezbytných úkonů.

3. 2. 2023 v 22:01 hodin přijala hlídka MP oznámení od oznamovatelky, která uvedla, že již druhou noc v přízemí jejich panelového domu spí dva bezdomovci. Hlídka se na místo dostavila, zjistila, že se jednalo o dva známé bezdomovce. Oba bezdomovce vyzvala, aby budovu opustili.

10. 2. 2023 v 12:55 hodin se dostavil na služebnu MP poctivý oznamovatel nálezu, ten předal hotovost ve výši 3 500 korun, kterou nalezl na spodní straně náměstí na parkovišti. Strážníci nález zadokumentovali a z MKDS dohledali osobu, která hotovost ztratila. Tuto osobu MP kontaktovala.

10. 2. 2023 v nočních hodinách, byla nalezena před služebnou MP platební karta a další dokumenty včetně poukazu na brýle, kde bylo uvedeno telefonické číslo. Strážníci kontaktovali rodinu, která uvedla, že platební kartu s věcmi postrádají. V pondělí 13. 2. 2023 si majitelka platební kartu s dalšími věcmi převzala na služebně MP.

12. 2. 2023 v 00:30 hodin přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v bytě v ulici Krškova dochází již druhý den k rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Když oznamovatel upozornil nájemníka bytu, že dochází k rušení nočního klidu, byl původce hluku ještě hrubý vůči sousedům a urážel je hrubými výrazy. Hlídka MP se dostavila na místo, kde byla přítomna hlídka PČR, která věc řešila. Původce hluku byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušky s výsledkem převyšujícím 2 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že muž i před hlídkami policie a MP stále urážel sousedy a nechtěl ztlumit hudbu, byl nakonec eskortován hlídkou PČR do protialkoholní záchytné stanice Jihlava a podezření ze spáchání přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití budou oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání. Hlídka MP spolupracovala s Policií ČR při zákroku.

13. 2. 2023 v 10:30 hodin se dostavila na služebnu MP oznamovatelka, která uvedla, že se v prostoru garáží v ulici Nad Gymnáziem nachází odstavené vozidlo, které tam stojí již několik měsíců. Dále uvedla, že stojí na silniční vegetaci. MP po prověření zjistila, že uvedené vozidlo splňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích a nestojí na silniční vegetaci, ale na ostatní ploše. Řidič, který tam vozidlo ponechal, se žádného přestupku nedopustil. Oznamovatelku MP vyrozuměla.

20. 2. 2023 v 13:10 hodin přijala MP oznámení, že na příjezdové komunikaci k firmě stojí odstavené osobní vozidlo a překáží při vjezdu nákladních vozidel do firmy. Hlídka MP na místě zjistila, že vozidlo je porouchané a není mužné s ním okamžitě odjed. Dále bylo zjištěno, že stojí na takovém místě, kde ostatnímu provozu nebrání ani jej neomezuje. Hlídka MP se spojila s majitelem firmy (oznamovatelem), který uvedl, že se již s majitelem osobního vozidla spojil, ale s negativním výsledkem. Hlídka oznamovateli uvedla, že se spojí s majitelem vozidla a vyzve jej, aby vozidlo, v co nejkratší době, odstranil a dále jej poučila o dalším postupu.

20. 2. 2023 ve 20:30 hodin přijala MP oznámení o nálezu psa, který byl uvázaný u lavičky v ulici Čechova. Hlídka psa převzala a umístila jej do služebního kotce. Prověrkou bylo zjištěno, že pes je čipován. V 21:00 hodin se ozval majitel psa, který jej pohřešoval. Po provedených úkonech, byl pes majiteli předán na služebně MP. Majitel byl poučen a vyzván, aby si psa lépe zabezpečil.

21. 2. 2023 v 19:50 hodin přijala MP oznámení z provozovny Kebabu, že tam mají zákazníka, který se tam neslušně choval a nechtěl provozovnu opustit. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o mladíka se psem, kterého následně vyzvala, aby provozovnu opustil. Muž uvedl, že si tam byl vyřešit starší záležitost, ohledně ztracené tašky s nákupem. Muž výzvu uposlechl a z místa odešel.

22. 2. 2023 v 8:45 hodin přijala MP oznámení o znečištění veřejných záchodů zvratky. Z MKDS bylo zjištěno, že se znečištění dopustil místní bezdomovec, ale že to nebylo zvratky, ale protržením igelitové tašky. Hlídka věc řešila s původcem uložením pokuty příkazem na místě několika tisícovou pokutou.

22. 2. 2023 v 14:15 hodin se dostavil na služebnu oznamovatel, který uvedl, že má ve vozidle před služebnou MP starou paní se psem, která byla zmatená, uvedla pouze své jméno dále nebyla schopná uvést další údaje a měla na sobě drobné oděrky. Na místo byla přivolána RZS Kraje Vysočina, která po vyšetření odvezla paní na další vyšetření do nemocnice v Třebíči. Ve spolupráci s Policií ČR, byla zjištěna její totožnost a bydliště a následně, byla vyrozuměna dcera o celé situaci a od hlídky MP si převzala psa její matky.

22. 2. 2023 ve 20 hodin vykázala hlídka MP místního bezdomovce z vlakového nádraží v ulici Družstevní, ten si tam udělal noclehárnu. Po úklidu nepořádku, který tam udělal, byl poučen a z místa vykázán.

22. 2. 2023 v 16:10 hodin řešila MP písemnou stížnost oznamovatele, že v ulici Karlov parkují nevhodně osoby UK národnosti. Prošetřením na místě bylo zjištěno, že osoby UK, které jsou tam ubytovaní parkují na parkovišti, nikoliv na místě, které bylo uvedeno oznamovatelem. Vozidlo, které na místě parkovalo tam bylo dočasně, ale v době, kdy hlídka MP prováděla kontrolu již na místě nebylo. RZ nebyla zjištěna. MP kontrolovala průběžně místo, zda tam nepakují další vozidla.

27. 2. 2023 v 17:41 hodin požádala Policie ČR Velké Meziříčí MP o součinnost při prověření oznámení, že se na autobusovém nádraží v ulici K Novému nádraží zdržuje podnapilá žena, která má ležet na komunikaci. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že před budovou autobusového nádraží se nacházela zjevně podnapilá žena, která nejprve odmítala předložit průkaz totožnosti, nespolupracovala se zakročujícími strážníky a začala být agresivní. Napadala strážníky verbálně a kladla aktivní odpor, proto strážníci použili mírné donucovací prostředky a byla jí udělena pouta. Vzhledem k tomu, že žena měla v obličeji drobná poranění, které si způsobila sama pády na komunikaci, byla na místo přivolána RZS Kraje Vysočina. Následně byla na místo přivolána hlídka PČR ke zjištění totožnosti, provedení ODZ na přítomnost alkoholu v dechu. Ten byl pozitivní s výsledkem více jak 3 promile alkoholu v dechu. Následně byla žena Policií ČR transportována do PZS v Jihlavě. Hlídka MP zajistila další výkon služby v katastru VM. Vzhledem k tomu, že byly použity donucovací prostředky hlídkou MP, byl o situaci neprodleně vyrozuměn vedoucí MP dle zákona o obecní policii. Jednalo se o ženu z obce Bory ve věku 48 let.

Za uvedené období odhalila MP celkem 95 dopravních přestupků, které se týkaly především parkovacího systému. A to porušení dopravní značky zákaz stání, nezaplaceného poplatku za parkování. Další případy dopravních přestupků v celém katastru zahrnovaly stání na silniční vegetaci, porušení zákazu stání a zastavení, stání na chodníku, v křižovatkách. Přestupků z úsekového měření rychlosti v Křižanově bylo na základě veřejnoprávní smlouvy oznámeno příslušnému správnímu orgánu celkem 341.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru