Z událostí městské policie - leden 2023

1. 1. 2023 v 4:42 hodin přijala hlídka MP oznámení, že před diskotékou Panorama se rve několik Čechů a Ukrajinců. Hlídka MP požádala o součinnost Policii ČR a na místo vyjely obě hlídky současně. Na místě byla kontaktována oznamovatelka, která uvedla, že opodál stojící skupina převážně Ukrajinců, kteří měli mezi sebou potyčku. Obě hlídky vyzvaly osoby, aby podaly vysvětlení, k čemu tam došlo. Osoby uvedly, že měly nějaké nesrovnalosti mezi sebou a že si to vyřešily. Na místě nebyl nikdo zraněn a nikdo nežádal podat oznámení z přestupků ani TČ. Obě hlídky následně z místa odjely.

4. 1. 2023 v 08:10 hodin přijala MP telefonické oznámení od OO Policie ČR VM, že z Výchovného ústavu VM utekly dvě chovanky. K oznámení byl poskytnut popis. Hlídka MP prověřila všechna nádraží a zastávky a směry k opuštění VM. Chovanky se nepodařilo zadržet.

6. 1. 2023 v 10:30 hodin zjistila pěší hlídka MP, že nefunguje semafor na přechodu pro chodce u Kotvičky. Tuto skutečnost MP neprodleně oznámila technickým službám, aby provedly výměnu žárovek.

6. 1. 2023 v 11:00 hodin přijala MP telefonické oznámení, že ve vestibulu městského úřadu se zdržuje skupina čtyř bezdomovců. Hlídka osoby zkontrolovala a vyzvala, aby budovu opustily. Výzvě osoby vyhověly. V 13:50 hodin vykázala MP stejné osoby z autobusové zastávky v ulici K Novému nádraží z důvodu kouření a nepořádku, který tam způsobily.

8. 1. 2023 v 00:55 hodin bylo přijato telefonické oznámení od OO Policie ČR, že v ulici Bezděkov spí na komunikaci nějaký muž. Hlídka MP na místě zjistila totožnost spícího muže, kterého poučila. Vzhledem k tomu, že nebyl zraněn a byl schopen samostatného pohybu vyzvala, aby se šel vyspat do místa bydliště.

10. 1. 2023 v 13:10 hodin vykázala MP z hlavní budovy MÚ podnapilého bezdomovce, který hlídce uvedl, že si tam byl pro poštu. Prověrkou MP zjistila, že pán na MÚ žádnou poštu nemá a ani se nebyl ptát. Hlídka jej vyzvala, aby budovu opustil.

10. 1. 2023 v 16:45 hodin se dostavil na služebnu MP muž, který odevzdal nalezený mobilní telefon nalezený v ulici Uhřínovská. Mobilní telefon, byl zadokumentován a z mobilu byla zjištěna majitelka, která byla kontaktovaná prostřednictvím matky, a tato si jej vyzvedla na služebně MP.

12. 1. 2023 v 18:05 hodin přijala MP telefonické oznámení od prodavače potravin v budově Domus, že se před prodejnou nachází podnapilá žena a chová se nevhodně. Stejně nevhodně se chovala i předtím v prodejně. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o jí známou osobu včetně dvou dalších přítomných bezdomovců. Podnapilá osoba nebyla zraněná a s hlídkou komunikovala hrubě. Ale po výzvě, aby se odebrala do místa, kde přebývá, uposlechla, a z místa všechny tři osoby odešly

13. 1. 2022 v 23:45 hodin byl z vlakového nádraží vykázán podnapilý muž bez domova, který tam spal. Kolem jeho osoby byl nepořádek, proto byla vydána výzva ze strany strážníků, aby po sobě uklidil a z místa odešel.

14. 1. 2022 v 00:30 hodin přijala MP žádost o součinnost s Policií ČR při rvačce, ke které mělo dojít v Rock Depu v ulici Novosady VM. Obě hlídky na místě společně zjistily, že si jeden muž podvrkl kotník a jeho syn si myslel, že mu to někdo udělal úmyslně. Po příjezdu hlídek na místo bylo zjištěno, že muž se zraněnou končetinou byl již v sanitce, která jej odvážela do nemocnice v Mostištích k dalšímu ošetření a mladík, jeho syn, byl odvezen vozidlem Taxi do místa bydliště, aby nedošlo k dalšímu nedorozumění. Celá věc byla klidná a nadále nedocházelo k dalšímu napadání. Obě hlídky z místa odjely.

16. 1. 2023 v 16:10 hodin se dostavila na služebnu MP oznamovatelka, která uvedla, že na pozemku města stojí vozidlo bez registrační značky a dále, že je na pozemku složen nějaký materiál. Hlídka oznámení prověřila a vyzvala majitele vozidla a složeného materiálu, aby vozidlo a materiál z pozemku města odstranil v co nejkratší dobu. Oznámení bude MP opakovaně prověřeno nedostatky budou řešeny v souladu s právními předpisy.

16. 1. 2023 v 12:20 hodin přijala MP oznámení o podnapilém muži, který spadl z tarasu za Domusem do řeky Oslavy. Hlídka se na místo neprodleně dostavila, ale muž byl již na břehu. Protože byl silně podchlazený a měl drobné poranění na hlavě, přivolala MP záchrannou službu, která muže odvezla do Nemocnice Třebíč.

16. 1. 2023 v 15:05 hodin provedla hlídka MP kontrolu řidiče elektrické čtyřkolky na parkovišti u marketu Billa u kterého bylo podezření, že na vozidlo nevlastní řidičské oprávnění. Prověrkou všech potřebných dokumentů bylo zjištěno, že muž vlastní veškeré potřebné dokumenty k provozu uvedeného vozidla.

16. 1. 2023 v 20:20 hodin se na služebnu MP dostavila paní z obce Rohy, která hledala svého dospělého syna, o kterého má strach z důvodu mentální poruchy, ten by se měl pohybovat s místními bezdomovci. Požadovala informaci, zda jsme jej nekontrolovali případně zda nevíme, kde by se mohl zdržovat. MP uvedla, že jej nekontrolovala a ani neví, kde se zdržuje. Hlídka se s ženou dohodla, že pokud by se někde objevil, bude ji MP kontaktovat. Dále byla poučena ohledně pátrání po osobách, že tuto činnost provádí Policie ČR, kam by se mohla případně obrátit.

17. 1. 2023 v 17:50 hodin zjistila prostřednictvím MKDS hlídka MP, že u marketu Billa leží muž. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o místního muže bez domova, kterého strážníci vzbudili a vzhledem k tomu, že nebyl zraněn a byl schopen samostatného pohybu, byl vyzván, aby se šel vyspat do místa kde přespává. Na místě byla přítomna rovněž hlídka Policie ČR, která byla na místo přivolána prodavačem z Billy. Opakovanou kontrolou MKDS se uvedený muž vrátil do prodejny, proto musela hlídka MP opětovně zasáhnout a muže z Billy vykázat.

18. 1. 2023 v 12:30 hodin přijala hlídka MP oznámení z OO Policie ČR, že v ulici Karlov se volně pohybuje pes menšího vzrůstu. Hlídka MP psa odchytla o převezla jej do služebního kotce MP. U psa byla provedena prověrka na čip s pozitivním výsledkem. Na základě toho, byl zjištěn majitel psa, který byl MP kontaktován a psa si na služebně MP převzal. Při převzetí psa byl majitel poučen o povinnosti si psa zajistit proti útěku. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

22. 1. 2023 v 02:26 hodin přijala hlídka MP oznámení, že do provozovny Rock Depo vnikl pes, který nikomu z hostů nepatřil. Ani venku se nenacházela žádná osoba, která psa postrádala. Hlídka MP psa menšího vzrůstu křížence umístila do služebního kotce po prověření na přítomnost čipu s pozitivním výsledkem. Majitel nebyl dle čísla čipu nalezen. Odchycený pes byl následně umístěn do záchytné stanice.

23. 1. 2023 v 17:28 hodin zjistila hlídka MP v ulici Čermákova u zaparkovaného vozidla otevřený kufr. U vozidla se nikdo nepohyboval delší dobu, nebylo patrné cizí vniknutí, a proto byl kufr uzavřen strážníkem a vozidlo tak bylo zabezpečeno, aby nedošlo k jeho zneužití.

25. 1. 2023 v 9:30 hodin přišla e-mailem stížnost na služebnu MP, že v ulici Palouky u stavby bytů dochází ze strany stavební firmy ke znečištění komunikace blátem tak, že je nezpůsobilá jejímu užívání. Hlídka MP opakovaně prováděla kontrolu uvedené lokality a opakovaně poučila vedoucího stavby o průběžném čištění komunikace, aby bylo možné tuto užívat jak k jízdě, tak k chůzi. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že komunikace je průběžně čištěna.

26. 1. 2023 v 12:10 hodin přijala MP oznámení od zákazníka marketu Penny v ulici K Novému nádraží, že si zabouchl klíče od vozidla ve vozidle, zda by mu mohla MP pomoci. Hlídka se dostavila na místo a rovněž požádala Hasiče o součinnost k otevření uvedeného vozidla. Toto se HZZ podařilo v krátké době a zákazník mohl odjet do místa bydliště.

27. 1. 2023 v 07:00 hodin zjistila hlídka MP spícího muže ve spacáku ve vestibulu vlakového nádraží v ulice K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí. Strážníci muže probudili a z místa vykázali. Jednalo se o místního bezdomovce.

27. 1. 2023 v 10:30 hodin bylo na služebnu MP oznámeno že v ulici Karlov k TS stojí zaparkované vozidlo v zákazu stání. Strážníci na místě vozidlo zadokumentovali a vypsali za stěrač výzvu pro nepřítomného řidiče, aby se dostavil k projednání podezření z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu do 5 pracovních dnů na služebnu MP. Řidič, který vozidlo na místě ponechal se dostavil ve stanovenou dobu na služebnu MP, přestupek byl na místě.

27. 1. 2023 v 10:10 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že došlo k odstranění firemní nálepky z firemního vozidla, které stálo na parkovišti za Svitem. Hlídka prověřila MKDS, ale vozidlo stálo mimo zorné pole kamer, a proto nebylo možné zjistit, kdo nálepku odstranil. Po dohodě s majitelkou se věc nebude dále šetřit pro zanedbatelnou škodu.

27. 1. 2023 v 12:35 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že v obci Oslavice se ztratil pes plemene Retrívr. Hlídka přijala oznámení a pro případ, že by se pes objevil ve VM, bude majitelka vyrozuměna.

28. 1. 2023 v 00:30 hodin zjistila hlídka MP 4 osoby, jak vybírají kontejner s oblečením v ulici Třebíčská na parkovišti za restaurací Bílý Koníček. Jakmile si osoby všimly, že je bude MP kontrolovat, tři z nich utekly. Při kontrole jednoho, který na místě zůstal bylo zjištěno, že šlo o muže z Ukrajiny, který je ubytovaný v ulici Novosady ve VM. Muž u sebe neměl doklady, proto byl nejprve předveden na OO Policie ČR a následně do místa bydliště, kde byl ztotožněn z předloženého cestovního dokladu. Muž byl na místě poučen a podezření z přestupku bylo vyřešeno na místě domluvou.

28. 1. 2023 v 4:22 hodin přijala MP žádost o součinnost s PČR při zákroku proti rvačce v ulici Třebíčská ve VM, kde se měly fyzicky napadat 4 osoby z toho tři ukrajinské národnosti. Při potyčce došlo ke zranění dvou osob. Na místo, byla rovněž přivolána RLZP kraje Vysočina. Na místo přijela jako první hlídka MP, ale k fyzickému napadání již nedocházelo. Následně na místo přijela hlídka PČR a RLZP. Po základním vyšetření, byla jedna osoba odvezena do nemocnice v Třebíči a druhá z místa propuštěna domů. Celou věc si převzala k šetření Policie ČR. Na místo byla přivolána rovněž hlídka Cizinecké Policie. MP v součinnosti pomáhala při zajišťování svědků události.

30. 1. 2023 v 15:45 hodin bylo vyhlášeno pátrání po odcizeném vozidle Škoda Superb bílé barvy, které mělo stát v ulici Hornoměstská ve VM. MP se podílela při pátrání prověrkou MKDS a hlídka v katastru VM prověřovala případný pohyb uvedeného vozidla a jeho stání ve vytipovaných lokalitách. Následně bylo telefonicky oznámeno na linku MP operačním důstojníkem PČR, že pátrání po vozidle je zastaveno z důvodu jeho nalezení.

30. 1. 2023 v 17:20 hodin zjistila MP prostřednictvím MKDS, že v ulici Rozkoš se zdržuje skupina mladých osob, přičemž jedna osoba zjevně mladistvá požívala alkoholický nápoj – pivo. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, provedla kontrolu osob. Osoby byly plnoleté, pouze jedna slečna nedovršila zletilosti. Jednalo se o chovanku Výchovného ústavu VM, u které byla provedena ODZ na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním. Chovanka byla hlídkou MP eskortována do VÚDM VM, kde byla předána vychovatelce. Řešení prohřešku si bude řešit VÚDM.

31. 1. 2023 v 14:10 hodin bylo oznámeno Policií ČR, že šetří drobnou dopravní nehodu – poškození svislého dopravního značení před provozovnou Dvojka, Pod Hradbami VM. Z MKDS MP zjistila dobu a vozidlo, kterým byla DZ poškozena. Policie ČR uvedla, že protokol o DN bude zaslán datovou schránkou na MÚ VM.

31. 1. 2023 v 15:10 hodin hlídka MP řešila řidiče motorového vozidla, který svou jízdou téměř v protisměru ohrozil hlídku MP v ulici Nábřeží u zdravotního střediska. Hlídka řidiče zastavila a projednala s ním jeho nebezpečnou jízdou, poučila jej a věc, byla na místě vyřešena domluvou.

31. 1 .2023 v 15:52 hodin v ulici U Světlé zastavil oznamovatel hlídku MP a uvedl jí, že u konkrétního domu nalezl mobilní telefon, který tam položil na plot. Hlídka MP telefon vzala do úschovy jako nález. Po dvou hodinách se na služebnu MP dostavil muž, který uvedl, že mluvil s oznamovatelem nálezu mob. telefonu, že nález nahlásil na MP, která telefon vzala do úschovy jako nález. Po prověření původu telefonu, byl majiteli uvedený telefon předán proti podpisu.

Za uvedené období MP Velké Meziříčí odhalila 83 dopravních přestupků, které se týkaly porušení dopravního značení, zejména v centru města, a dále porušení obecné úpravy silničního provozu v katastru Velkého Meziříčí. Dalších 184 přestupků z úsekového měření v Křižanově na základě veřejnoprávní smlouvy oznámila MP Velké Meziříčí příslušnému správnímu orgánu k projednání za překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru