Z událostí městské policie - září 2022

1. 9. 2022 v 08:20 hodin zjistila Městská policie Velké Meziříčí (MP) z městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) mladíka požívajícího alkohol. Ten má předběžné opatření zakazující požívání alkoholických nápojů. Věc neprodleně oznámena Policii ČR k provedení dalších úkonů k předběžnému opatření.

1. 9. 2022 se v 09:30 hodin se dostavila na služebnu MP oznamovatelka, která má dlouholeté spory se svojí sestrou, která jí dělá schválnosti – poškozuje výzdobu hrobu rodičů. Podezření na přestupek proti majetku a občanskému soužití bude prošetřen a oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům, neboť se týká o přestupek, který je možné projednat pouze se souhlasem z důvodu osob v příbuzenském stavu.

1. 9. 2022 v 15:30 hodin přijala MP telefonické oznámení na skupinu podnapilých osob v ulici Pod Strání. Skupina osob byla zjištěna v ulici Ostrůvek a K Novému nádraží. Jedna osoba, mladík s předběžným opatřením, byl opět v podnapilém stavu, proto MP věc oznámila Obvodnímu oddělení OO Policie ČR VM k provedení potřebných úkonů.

3. 9. 2022 v 23:15 hodin přijala MP telefonickou žádost od Policie ČR při zákroku proti agresivní a podnapilé osobě, mladíkovi, která měl napadat osoby před Rock depem v ulici Novosady. Na místě bylo zjištěno, že uvedený mladík seděl na parapetu okna a měl tržnou, silně krvácející ránu na hlavě. Na místo byla přivolána Záchranná služba kraje Vysočina. Lékař rozhodl o jeho transportu na Urgentní příjem nemocnice Třebíč i přes jeho odpor. PČR a MP prováděla transport v sanitce z důvodu vysoké agresivity. Po dvouhodinovém ošetření v Třebíči byl dále transportován převozní sanitkou do PZS Jihlava za asistence strážníka a policisty.

5. 9. 2022 přijala MP telefonické oznámení, ve kterém oznamovatelka uvedla, že v Olší nad Oslavou stojí vraky vozidel, ze kterých unikají provozní kapaliny. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že na veřejném prostranství se nachází pět vozidel, které brání v rozhledových podmínkách, únik kapalin nebyl prokázán. Byl kontaktován majitel, který byl na danou situaci upozorněn a který hlídce uvedl, že vozidla opraví a co nejdříve z místa odstraní.

5. 9. 2022 přijato telefonické oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost při potyčce několika osob u provozovny Billa. Hlídka se dostavila na místo, kde se nacházela zraněná podnapilá žena (2,63 promile alkoholu v dechu), její přítel (1,6 promile alkoholu v dechu), jejich nezletilé dítě a několik dalších osob. Na místo byla přivolána RZS kraje Vysočina, kdy lékař ženu ošetřil a rozhodl o převozu do PZS Jihlava. Vzhledem k tomu, že dvě osoby napadly zasahující hlídky, byly proti nim použity donucovací prostředky a následně byli převezeni do PZS Jihlava. Na místo byla přivolána pracovnice OSPOD, které bylo předáno nezletilé dítě.

8. 9. 2022 bylo přijato telefonické oznámení, ve kterém oznamovatelka uvedla, že ji ruší sousedi, kteří mají zapnutý celý den kompresor. Hlídka se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že se oznámení nezakládá na pravdě. Vzhledem k tomu, že hlídka ženu zná a ví, že trpí duševní poruchou, byla informována, že hlídka zavolá její dceři, která se o ni postará.

10. 9. 2022 přijala hlídka telefonické oznámení, že v ulici Radnická u vinotéky se pohybuje opilý muž a odmítá odejít. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, ale muž se již na místě nenacházel. Bez dalších opatření.

13. 9. 2022 v 9:30 hodin přijato telefonické oznámení o volně pobíhajícím psu na ulici Bezděkov. Hlídka se dostavila na místo, kde psa odchytila. Byla provedena kontrola zaměřena na identifikační znaky vedoucí ke zjištění majitele, při které byl zjištěn čip. Následně byla vyrozuměna majitelka, která hlídce uvedla, že je v Plzni a nemá si psa kdo převzít. Pes byl převezen do útulku pro zaběhlé psy.

15. 9. 2022 v 13:05 hodin při preventivní činnosti na ulici Novosady byl na lavičce před provozovnou Domus zjištěn opilý muž, který byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušky, jejíž výsledek byl 3,27 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že muž nekontroloval své chování, nebyl schopen samostatné chůze a stěžoval si na nesnesitelnou bolest hlavy, byla na místo přivolána RZS kraje Vysočina. Lékař po vyšetření rozhodl o převozu muže do nemocnice Třebíč.

16. 9. 2022 v 13:05 hodin přijala MP telefonické oznámení, že nad Hasičskou stanicí v ulici Čechova sedí již několik hodin mladík s berlemi. Hlídka MP na místě zjistila, že mladík spolykal několik léků na psychické potíže a že byl propuštěn po dlouhé hospitalizaci z nemocnice. U mladíka byla provedena ODZ na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 2,8 promile alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána Záchranná služba kraje Vysočina, která mladíka transportovala do nemocnice v Třebíči k dalšímu vyšetření.

16. 9. 2022 v 05:55 hodin byl za pomoci MKDS zjištěn na zemi ležící muž na autobusové zastávce Hornoměstská. Hlídka se dostavila na místo, kde byla provedena orientační dechová zkouška, jejíž výsledek byl 1,9 promile alkoholu v dechu. Dále bylo hlídkou zjištěno, že se pravděpodobně jedná o narkomana, jelikož měl v batohu injekční stříkačku a na rukou velké množství vpichů. Na místo byla přivolána RZS kraje Vysočina, kdy po prvotním vyšetření bylo lékařkou rozhodnuto o převozu muže do nemocnice Třebíč.

16. 9. – 17. 9. 2022 provedla MP prověrku skutečného stavu ve věci stížnosti na rušení nočního klidu v oblasti ulic Karlov 738/49 a 722/51. Během opakovaných kontrol v průběhu směny nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.
Na žádost správce hřišť Ing. Hořínka provedena zvýšená kontrolní činnost hřiště u ZŠ Oslavická, Školní z důvodu pokládky tartanu – zákaz vstupu osob.

18. 9. 2022 přijala MP telefonické oznámení od ostrahy NKT Cables o volně pobíhajícím psu v areálu firmy. Hlídka se dostavila na místo, kde psa odchytila. Byla provedena kontrola zaměřena na identifikační znaky vedoucí ke zjištění majitele, při které byl zjištěn čip. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo kontaktovat majitele, byl pes převezen do útulku pro zaběhlé psy.

18. 9. 2022 přijato telefonické oznámení o ležícím muži v ulici Příkopy. Hlídka se dostavila na místo, kde nalezla muže pod vlivem AN, který hlídce uvedl, že bydlí v dané lokalitě. Byl převezen do místa trvalého bydliště, kde si jej převzala manželka.

26. 9. 2022 v 15:30 hodin provedla hlídka MP kontrolu budovy vlakového nádraží v ulice K Novému nádraží, kde zjistila tři osoby bez domova, které neměly zájem cestovat a v budově se dopouštěly znečišťování odpadky. Hlídka MP tyto osoby vyzvala k úklidu a následně je z budovy vykázala.

26. 9. 2022 v 18:50 hodin provedla hlídka kontrolu starého hřbitova na základě častých stížností na nepořádek, který tam dělají zejména mladistvé osoby. Na hřbitově zjistila dvě osoby na lavičce u zdi za kapličkou. Zjištěný nepořádek osoby uklidily a z místa odešly. Následnou kontrolou v 21:00 hodin hlídka MP zjistila uzamčení hřbitova.

26. 9. 2022 v 19:30 hodin přijala MP telefonické oznámení, že na vlakové zastávce v ulici Družstevní se nachází bezdomovci a dělají tam nepořádek. Hlídka MP na místě provedla kontrolu totožnosti a osoby vyzvala k úklidu a následně je místa vykázala.

27. 9. 2022 v 16:00 hodin proběhla kontrola vlakového nádraží, kde MP zjistila dvě osoby – bezdomovce. MP osoby vyzvala k úklidu prostoru a následně je vykázáni.

27. 9. 2022 v 17:00 hodin proběhla kontrola starého hřbitova, kde MP zjistila 7 osob. Vyzvala je k úklidu a opuštění hřbitova. Osoby MP poučila ve smyslu provozního řádu.

29. 9. 2022. 12:10 hodin šetřila MP přijaté oznámení, že na lavičce na Náměstí spí nějaká dívka. Hlídka dívku vzbudila, poučila a prověrkou prostřednictvím PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu Policií ČR, ta požádala strážníky, aby ji předvedli na OO Policie ČR. Další úkony provedla PČR, která si dívku převzala.

30. 9. 2022 v 7:10 hodin přijala hlídka MP oznámení od muže, který uvedl, že jeho bývalá partnerka se kterou již nežije mu odmítá vydat jeho osobní věci. Hlídka se dostavila na místo a za její asistence žena věci muži vydala. Bývalý partner uvedl, že požaduje vydání sbírky autíček v hodnotě asi 60 000 korun. Paní uvedla, že tyto autíčka si již měl odvézt. Muže MP poučila o tom, že v tomto případě může podat žalobu u soudu, případně podat trestní oznámení na Policii ČR.

30. 9. 2022 v 11:10 hodina přijala hlídka MP žádost o součinnost při prověření drobné krádeže v obchodním centru Kaufland. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o mladíka z Kunějovic, okr. Plzeň sever. Prověrkou MP zjistila, že nebyl stíhaný pro majetkový skutek ani za přestupek proto mu MP na místě uložila pokuta příkazem na místě ve výši 1 000 korun, neboť způsobil škodu v hodnotě 325 korun za alkohol a sladkosti.

Za uvedené období MP odhalila celkem 70 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení dopravního značení, stání na silniční vegetaci, stání na vyhrazených místech pro tělesně postižení, stání před vjezdem a porušení parkovacího systému v centru města. Tyto přestupky se staly v katastru Velkého Meziříčí.

Městská policie Velké Meziříčí na základě veřejnoprávní smlouvy s městysem Křižanov měří rychlost v centru Křižanova úsekovým měřením a každý všední den je odesíláno k projednání 50 přestupků právě z uvedeného úsekového měření za překročení povolené rychlosti.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru
Caught at shutdown