Z událostí městské policie - říjen 2022

4. 10. 2022 v 16:25 hodin usměrňovala hlídka MP provoz při likvidaci dopravní nehody v nepřehledné zatáčce na obchvatu Velkého Meziříčí směrem na Třebíč, kde došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Nehoda způsobila drobné zraněním dvou osob, které byly transportovány do nemocnice k preventivnímu vyšetření.

Dne 5. 10. 2022 kolem 16:23 hodin přijala Městské policie Velké Meziříčí (MP) oznámení, že na cyklostezce za firmou Výtahy se nachází muž v podnapilém stavu, který není schopen komunikovat a samostatně se pohybovat. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o 46letého muže z Mostišť, který nadýchal více než 3 promile alkoholu v dechu. Na místo přivolala záchrannou službu. Lékař po prohlídce muže doporučil jeho převoz na PZS v Jihlavě. Strážníci muže dopravili do PZS v Jihlavě, kde přespal.

5. 10. 2022 v 18:37 hodin přijala MP oznámení z operačního střediska kraje Vysočina, že zahájili pátrání po 12letém chlapci, který se nevrátil do místa bydliště autobusem z kroužku z Velkého Meziříčí do Měřína. MP si převzala popis chlapce. Hlídka MP zahájila pátrání po uvedeném chlapci. Po několika minutách, se pátrání odvolalo s tím, že chlapce nalezl otec. Ten jej viděl po cestě z VM do Měřína, chlapci ujel autobus a tak šel domů pěšky.

6. 10. 2022 v 16:48 hodin přijala MP oznámení od výpravčího Českých drah (ČD), že na vlakové zastávce v čekárně v ulici Družstevní si skupina dětí plete čekárnu s dětským hřištěm. Hlídka MP neprodleně vyjela na místo. Než dorazila na místo, přijala telefonické oznámení, že děti ze zastávky utekly neznámo kam. Hlídka MP prohlédla okolí, ale nezjistila žádný pohyb dětí.

6. 10. 2022 v 17:15 hodin zjistila hlídka MP opilou ženu na ulici Ostrůvek, se kterou se tam nacházely ještě dvě osoby. Ty uvedly, že opilou ženu znají a že se o ni postarají. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že na stejném místě se žena stále nachází a pokřikuje po kolemjdoucích. Hlídka provedla orientační dechovou zkoušku (ODZ) na přítomnost alkoholu s výsledkem 2,25 promile alkoholu. Strážníci vyzvaly osoby, aby si ženu odvedly, jinak ji budou muset dopravit na PZS. Výzvě osoby vyhověly a ženu odvedly do místa bydliště v ulici Novosady.

7. 10. 2022 byla v 13:30 hodin provedla MP kontrolu starého hřbitova. Na místě zjistila tři osoby nezletilého věku, ty vyzvala k úklidu místa a následně je vykázala.

10. 10. 2022 v 19:10 hodin přijala MP telefonickou žádost od Policie ČR o součinnost s paní oznamovatelkou, která žádala o asistenci při převzetí osobních věcí z bytu bývalého přítele. Hlídka MP na místě zjistila, že bývalý přítel oznamovatelky je v karanténě s COVID-19. Na místě se oba dohodli na náhradním termínu vydání věcí následující pondělí, kdy bývalému příteli končí karanténa. Obě strany souhlasily. Celý úkon proběhl v klidu.

13. 10. 2022 v 16:40 hodin přijala MP žádost od Policie ČR operačního střediska (OS) Jihlava o prověření oznámení od mladíka, který uvedl, že se mu několik dní neozval jeho kamarád, který bydlí v ulici Čermákova a má obavu o jeho život a zdraví. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde nikdo nereagoval na zvonek a bouchání. Rovněž sousedé uvedli, že muže několik dní neviděli. Dále hlídka zjistila, že muž má příbuzného, který měl mít od bytu klíče. Po příjezdu příbuzného MP zjistila, že v zámku vchodových dveří jsou zastrčené klíče. Pomocí žebříku pootevřeným oknem zjistili, že v bytě se nachází muž v posteli, který nereagoval na strážníka a nevykazoval známky života. Strážník vniknul do bytu a odemkl vchodové dveře a následně zjistil, že muž v posteli je opravdu bez známek života. Byt následně hlídka MP zajistila do příjezdu přivolané Policie ČR a záchranky. Další úkony šetření si převzala na místě hlídka Policie ČR.

14. 10. 2022 převzala MP nález hotovosti ve výši 300 korun, které přinesl poctivý nálezce, ten tuto hotovost nalezl v ulici V Jerchářích. Nález MP řádně zadokumentovala a předala na ztráty a nálezy.

15. 10. 2022 v 04:12 hodin přijala hlídka MP žádost od OS Policie ČR, kraje Vysočina o prověření oznámení, že v ulici Družstevní má někdo chodit po střeše. Hlídka na místě prohlédla lokalitu a zjistila, že se na pergole u domu schovává muž, který mluvil ruskojazyčným přízvukem. Neměl na sobě obuv a před hlídkou se schovával v rohu. Dále zjistila, že ochranná síťka proti hmyzu je prohnutá v důsledku pokusu vloupání a z oken jsou shozené květináče s rostlinami. Pod pergolou byla obuv a telefon podezřelého. Na místo MP přivolala hlídku Policie ČR, která provedla u muže ODZ na přítomnost alkoholu s výsledkem více než 2 promile. Policie muže UK národnosti přepravila do PZS Jihlava a následující den provedla další úkony šetření.

16. 10. 2022 v 01:50 hodin prověřovala hlídka MP oznámení, že se u marketu Penny má ležet muž a žena. Hlídka MP provedla kontrolu lokalit u obou marketů Penny, ale žádné osoby se tam nenacházely.

17. 10. 2022 v 15:24 hodin byla přijala MP telefonickou žádost od Policie ČR VM o prověření přijatého oznámení, že se má nacházet na Rozkoši podnapilá osoba, která má pokřikovat po kolemjdoucích. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že se jednalo o muže, který následně nadýchal 3,38 promile. Hlídka MP dále na místě zjistila, že muž je schopný se o sebe postarat, srozumitelně komunikovat, proto byl na místě poučený a přepravený do místa bydliště.

17. 10. 2022 v 18:00 hodin přijala hlídka MP oznámení od občana, který uvedl, že za kostelem v ulici Kostelní se nachází dva bezdomovci pod vlivem alkoholu, kteří tam leží na zemi. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo a zjistila, že jeden muž leží tváří k zemi a nebyl schopný se postavit a rozumně komunikovat. Strážníci mu pomohli na nohy. Hlídka provedla ODZ na přítomnost alkoholu s výsledkem 2,99 promile alkoholu. Na místo, byla přivolána rychlá zdravotnická záchranná služba (RZZS). Vzhledem k tomu, že záchranka jela z Třebíče, strážníci muže vyzvali, aby se posadil na zem, aby si nezpůsobil nějaké zranění případným pádem. V tu chvíli začal být agresivní začal se se strážníky přetahovat a kladl odpor a pokusil se z místa odejít. Za použití donucovacích prostředků jej strážníci položili na zem a nasadili mu pouta. Na místo rovněž přijela Policie ČR. Po příjezdu Policie ČR a záchranky vyšetřil muže lékař. Policie doporučila jeho umístění do PZS Jihlava, neboť vypadal, že byl pod vlivem dalších látek. Proto hlídka MP muže transportovala do PZS v Jihlavě.

18. 10. 2022 v 14:20 hodin přijala MP dvě telefonické oznámení na spící bezdomovce. Jeden spal na lavičce v ulici Radnická u Rossmannu a druhý v parčíku za bránou v ulici Komenského. Postupně hlídka oba muže probrala a z místa je vykázala.

19. 10. 2022 v 19:14 hodin přijala hlídka MP telefonické oznámení na podnapilého muže, který spal v parčíku u trafostanice u soutoku Balinky a Oslavy. Muž nadýchal 3,66 promile alkoholu, proto MP na místo přivolala RZZS. Po vyšetření lékař konstatoval, že muž není ohrožený na životě ani zdraví, komunikoval, a byl po několika minutách schopný sám odejít. Hlídka mu doporučila, aby se šel vyspat do místa, kde přespává.

20. 10. 2022 v 13:05 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Pod Strání leží nějaká osoba v maskáčích. Hlídka MP, která se neprodleně dostavila na místě zjistila, že se jedná o místního muže bez domova, kterého probrala a doporučila mu, aby se odebral do místa, kde se může vyspat. Muž doporučení uposlechl a z místa odešel.

20. 10. 2022 v 14:05 hodin zjistila MP pomocí městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) spící osobu v ulici Komenského u trafostanice. Jednalo se o muže bez domova z Velkého Meziříčí. Po příjezdu vyzvala MP muže k ODZ na přítomnost alkoholu, kdy bylo naměřeno 2,70 promile a po několika minutách 3, 30 promile alkoholu. Na místo byla přivolána RZZS. Po vyšetření lékařem, bylo rozhodnuto o jeho umístění do PZS Jihlava, kam jej po nezbytných úkonech hlídkou MP přepravila.

20. 10. 2022 v 18:58 hodin přijala MP telefonické oznámení od vedoucího Ok POINT v ulici Hornoměstská, že ve vchodě k bankovnímu automatu spí podnapilý bezdomovec a je tam značný zápach. Hlídka MP z místa muže vykázala, ten byl pod vlivem alkoholu, jeho stav však ohrožoval jeho zdraví a života. Opětovně mu bylo doporučeno, aby se šel vyspat do místa, kde přespává.

21. 10. 2022 v 23:30 hodin při kontrole vlakového nádraží hlídka MP vykázala muž bez domova.

21. 10. 2022 v 01:15 hodin vykázala hlídka MP z vlakového nádraží dalšího muž bez domova.

22. 10. 2022 v 23:50 hodin probrala a vykázala hlídka MP a z parčíku u brány v ulici Komenského muže bez domova.

23. 10. 2022 v 00:15 hodin vykázala hlídka MP z vlakového nádraží muže bez domova.

24. 10. 2022 v 16:00 hodin přijala MP telefonické oznámení o odkrytém kanálu za Jupiterem u protipovodňové zdi. Hlídka MP dočasně zabezpečila otvor kanálu a neprodleně vyrozuměla Technické služby Velké Meziříčí.

26. 10. 2022 v 7:20 hodin hlídka MP zjistila na vlakovém nádraží ve Velkém Meziříčí osoby v podnapilém stavu spící na lavičkách a nepořádek kolem nich. Hlídka nejprve vyzvala osoby k úklidu a následně z budovy vykázala.

26. 10. 2022 v 7:50 hodin byla MP požádána o pomoc pracovníkem Vodárenské a.s., že mají provádět činnost v ulici Čermáková a na hlavním uzávěru vody (HUV) jim stojí vozidlo a brání přístupu k HUV. Hlídka nejprve pracovníka poučila o včasném upozornění řidičů o pracovní činnosti na komunikaci a následně ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie České republiky (OO PČR), byl majitel vozidla kontaktován, který vozidlo přeparkoval.

Z městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) byla hlídkou MP zjištěna jím známá osoba bez domova, která žebrala po kolemjdoucích peníze a tím je obtěžovala. Hlídka muže poučila ve smyslu přestupkového zákona a vyzvala jej, aby zanechal jednání, kterým by se mohl dopustit přestupků.

28. 10. 2022 v 00:50 hodin a 03:10 hodin řešila hlídka MP osoby bez domova na vlakovém nádraží. Tyto osoby v podnapilém stavu znečistily prostor nádraží a spaly tam, proto byly vyzvány k úklidu a následně jim bylo doporučeno, aby prostor nádraží opustily.

29. 10. 2022 ve 23:15 hodin řešeny opět MP osoby na vlakovém nádraží, neboť tam znečišťovaly prostor. Hlídka MP vyzvala osoby k úklidu a doporučila jim. Aby prostor opustily. Jednalo se stále o stejné osoby bez domova, kteří narušují veřejný pořádek a občanské soužití.

31. 10. 2022 v 19:35 hodin řešila hlídka MP opilého bezdomovce, který obtěžoval zákazníky Penny marketu na parkovišti a žebral finanční hotovost, vyhrožoval jim a zastrašoval je, aby si mohl zakoupit alkohol. Hlídka jej vyzvala, aby se odebral do místa, kde přespává. Muž se přesunul k druhému Penny marketu, kde se snažil opět vyžebrat další peníze. Hlídka MP mu v tom zabránila. Muž z místa odešel. Následně bylo přijato oznámení od řidičky, která uvedla, že na parkovišti u Kauflandu je nějaký bezdomovec a obtěžuje tam osoby. Hlídka se neprodleně na místo dostavila a muže z místa vykázala. Jednalo se opět o stejného muže, který byl u Penny marketu. Tento následně odešel s jiným mužem, který uvedl, že se o něho postará.

31. 10. 2022 v 20:10 hodin na žádost PČR byl hlídkou MP přebrán odchycený pes, Bernský salašnický pes, v ulici K Novému světu. Následně byl pes prozatím umístěn do služebního kotce MP z důvodu dalšího přijatého oznámení. Po návratu hlídky na služebnu, bylo zjištěno, že na obojku psa na známce, bylo vyraženo jméno psa RONY a telefonní číslo na majitele. Následně byl majitel vyrozuměn a psa si na služebně přebral. Byl poučen ve smyslu volného pohybu psů na veřejném prostranství a věc byla na místě vyřešena domluvou.

Za uvedené období MP Velké Meziříčí odhalila a řešila 80 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení dopravního značení a další přestupky v dopravě, které se týkaly nedodržování obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru
Caught at shutdown