Z událostí městské policie - srpen 2022

18. 7. 2022 v 17:35 hodin zjistila hlídka Městské policie Velké Meziříčí (MP) na ulici Rozkoš skupinu bezdomovců, kteří popíjeli alkoholické nápoje, dělali nepořádek a vzbuzovali veřejné pohoršení. Hlídka Městské policie osoby poučila a vyzvala je, aby po sobě odpadky uklidili. V rámci zajištění veřejného pořádku jim doporučila, aby se šli vyspat do místa bydliště. Osoby z místa odešly.

19. 7. 2022 v 17:35 hodin přijala MP telefonické oznámení, že v lokalitě zámeckých schodů se nachází bez dozoru velký pes, Bernský salašnický. Hlídka před prodejnou Falco psa odchytla a zjistila z obojku kontakt na majitele, kterého vyrozuměla a ten si psa na místě převzal. Hlídce uvedl, že jeho psa venčila sousedka, které utekl. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

19. 7. 2022 v 21:00 hodin byla požádána hlídka MP o vykázání dvou bezdomovců z autobusového nádraží, respektive budovy ZDAR. Bezdomovce v podnapilém stavu hlídka Městské policie na místě poučila a vyzvala, aby prostor budovy opustili. Výzvě bylo vyhověno.

20. 7. 2022 v 15:30 hodin žebral muž u brány Komenského, bezdomovce jsme na místě poučili a on výzvě vyhověl.

20. 7. 2022 v 16:00 hodin jsme zjistili skupinu osob v podnapilém stavu, válející se v trávě na ostrůvku. Osoby byly poučeny a vyzvány, aby se šly vyspat do místa bydliště.

20. 7. 2022 v 16:30 hodin byl na vlakové zastávce v ulici Družstevní zjištěn podnapilý muž ukrajinské národnosti. Muž byl z místa vykázán a poučen, aby se šel vyspat do místa bydliště.

20. 7. 2022 v 16:15 hodin v ulici U vody byli spatřeni dva muži a jedna žena pod vlivem alkoholu se psem. Hlídka MP je na místě poučila a vyzvala, aby se šli vyspat do místa bydliště.

20. 7. 2022 v 16:40 hodin v parku Čechovi sady se pohybovali dva mladíci mladší 18 roků, kteří kouřili. Ve věci je MP poučila a mladíci následovně odešli do místa bydliště.

20. 7. 2022 v 18:23 hodin přijala MP oznámení, že v parčíku u brány v ulici Komenského ve Velkém Meziříčí se mají napadat dva psi. Hlídka MP na místě zjistila, že se jednalo z místní znalosti a následně dle OP o strážníkům známé osoby. Ty byly v podnapilém stavu a jejich psi byli sice na vodítku, ale nebyli pod jejich kontrolou. Psi se dostali k sobě a začali se napadat. Oba majitelé se je pokoušeli odtrhnout, ale při tom byli sami pokousáni. Na místě je ošetřila přivolaná ZZS (Zdravotnická záchranná služba) Kraje Vysočina. Jeden z majitelů psa bojového plemene byl již opakovaně v minulosti řešen ohledně volného pohybu psa, a také jeho týrání. Druhý majitel, respektive majitelka, byla rovněž v minulosti řešena strážníky z důvodu volného pohybu psa po veřejném prostranství. Celá věc bude mít dohru u příslušného správního orgánu.

23. 7. 2022 v 01:52 hodin zjistila hlídka MP z Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) muže, který držel v ruce fix. Tím postupně popisoval skříňky hlavního uzávěru plynu, únikové dveře Penny marketu, dále dvě lavičky na Ostrůvku a další mobiliář v ulici Hornoměstská. Na místo, byla přivolána Policie ČR, která si muže od strážníků převzala s podezřením ze spáchání přečinu sprejerství.

23. 7. 2022 v 22:55 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Ostrůvek je skupina osob, která tam rozhazuje odpadkové koše a fyzicky se vzájemně napadají. Na místě hlídka MP zjistila, že na zemi leží muž z Havlíčkova Brodu, který uvedl, že byl fyzicky napadený a nemůže dýchat, protože dostal ránu do žeber. Na místě byli další tři muži, kteří uvedli, že místem pouze prochází, a že neví co se na místě stalo. Následně přiznali, že popíjeli na lavičce a mezi poškozeným a jedním mužem došlo k potyčce. Zraněný muž byl odvezen přivolanou ZZS Kraje Vysočina do nemocnice Mostiště k dalšímu vyšetření. Věc je dále v šetření.

24. 7. 2022 v 00:32 hodin přijala hlídka MP žádost o součinnost od Policie ČR při prověření oznámení na rušení nočního klidu v ulici Uhřínovská. Na místě, bylo zjištěno, že v rodinném domě probíhá rodinná oslava, kdy byla puštěna reprodukovaná hudba. Strážníci majitele domu upozornili, že je již noční klid, a v tomto smyslu byl majitel poučen. Majitel nemovitosti uvedl, že si toto neuvědomili omluvil se, a přestěhovali se všichni do domu a nadále byl klid. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

26. 7. 2022 v 17:15 hodin řešila hlídka MP nepořádek v ulici Rozkoš, kde se každý den zdržují místní bezdomovci, popíjí alkohol, kouří a znečišťují veřejné prostranství. Zdržuje se tam i čtrnáctiletý romský chlapec. Jeho rodiče byli poučeni o tom, že tato společnost není pro chlapce to nejlepší a o tom, že pokud nechají syna bez dozoru a bude se v uvedené společnosti zdržovat. Věc bude oznámena příslušnému Orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

26. 7. 2022 v 18:40 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Bezděkov leží na trávníku před bytovým domem mladá žena, zřejmě v podnapilém stavu, a v jejím okolí si hrají děti. Hlídka MP neprodleně vyjela na místo, kde zjistila, že se jednalo o hlídce známou ženu, která je často v takovém stavu. Žena, byla probrána, při dechové zkoušce nadýchala 3,20 promile alkoholu v dechu. Hlídka po telefonické dohodě s otcem ženy, dceru otci předala do péče, aby se o ni postaral.

26. 7. 2022 v 19:10 hodin byl hlídkou MP zjištěn v ulici Rozkoš podnapilý spící muž. Hlídka jej probrala, provedla kontrolu totožnosti. Na místě byl poučen ve smyslu narušování veřejného pořádku, vzbuzování veřejného pohoršení a byl vyzván, aby se šel vyspat do místa bydliště. Na místě bylo zjištěno, že muž je schopen samostatné chůze a není ohroženo jeho zdraví ani život. Muž z míst následně odešel.

26. 7. 2022 v 19:00 hodin přijala MP oznámení o ztrátě psa křížence severského plemene, který se zaběhl oznamovatelce. Hlídala ho synovi a on jí utekl v lokalitě ulice Záviškova. Následně bylo přijato telefonické oznámení od muže ze Skleného nad Oslavou, že se na jeho pozemku nachází pes odpovídající popisu hledaného psa. Oznamovatelka byla vyrozuměna a následně si psa u oznamovatele převzala.

26. 7. 2022 v 16:15 hodin bylo přijato telefonické oznámení o pohybu skupiny osob, v ulici Nábřeží a U Tržiště ve Velkém Meziříčí, které narušují veřejný pořádek. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o známou skupinu bezdomovců. Všichni přítomní byli vyzváni, aby po sobě uklidili odpadky, a byli poučeni o dodržování veřejného pořádku s možnými právními následky. Výzvě strážníků osoby vyhověly.

27. 7. 2022 v 21:31 hodin přijala MP oznámení o fyzickém napadení ženy v ulici Novosady. Hlídka na místě zjistila, že podezřelý muž z místa utekl. Dále bylo zjištěno, že muž měl rozbít skleněnou výplň autobusové zastávky u Ligna a mobilní telefon jednomu z kamarádů. Na místo byla přivolána ZZS a Policie ČR. Hlídka MP pátrala po podezřelém muži, toho našla v objektu muzea. Muž byl v silně podnapilém stavu, nadýchal 2,63 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k jeho agresivnímu chování a aktivního kladení odporu mu byla nasazena pouta. Následně po ošetření napadené ženy bylo s Policií ČR domluveno, že podezřelý bude převezen do Protialkoholní záchytné stanice (PZS) v Jihlavě, kam ho přepravila na žádost Policie ČR, hlídka MP. Muž je v současné době stíhán pro pokus o těžké ublížení na zdraví, a výtržnictví.

28. 7. 2022 v 21:20 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že v ulici Krškova došlo k odcizení prádla z balkonu přízemního bytu, které patřilo oznamovatelce. Dále oznamovatelka uvedla, že nepožaduje žádné šetření, že nešlo o žádné nové věci, pouze chtěla věc oznámit pro případ, že by došlo k dalším obdobným skutkům. Oznamovatelce bylo doporučeno, aby to rovněž oznámila na Policii ČR.

29. 7. 2022 v 03:30 hodin přijala hlídka MP oznámení od muže, který byl v Blues baru a vyhrožoval mu tam jiný muž. Ten tvrdil, že oznamovatel spal s jeho manželkou. Oznamovatel se mu snažil vysvětlit, že je na návštěvě u matky, že žije v USA, a že si ho s někým spletl. Muž si stál za svým, proto měl oznamovatel strach, že může být fyzicky napaden jakmile vyjde ven. Strážníci se s ním domluvili, aby za nimi vyšel ven za a dovezli jej do místa bydliště, k matce, z bezpečnostních důvodů.

29. 7. 2022 v 22:30 hodin přijala hlídka MP oznámení, že v parčíku za bránou v ulici Komenského leží nějaký muž na lavičce. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o místního bezdomovce, kterého probrala. Po provedené orientační dechové zkoušce s pozitivním výsledkem alkoholu v dechu, byl na místě poučen a vyzván, aby místo opustil a šel se vyspat do místa, kde přespává. Muž byl schopen samostatného pohybu, a nebyl ohrožen na zdraví ani životě, proto z místa odešel.

2. 8. 2022 v 11:30 hodin zjišťovala MP z MKDS pro dopravní policii vozidlo, které poškodilo dopravní nehodou druhé vozidlo, které bylo zaparkováno na Náměstí ve Velkém Meziříčí. MP dohledala ze záznamů MKDS vozidlo, kterým byla dopravní nehoda způsobena. Vzhledem k tomu, že řidič, který dopravní nehodu způsobil z místa ujel, věc byla na místě předána Oddělení dopravních nehod Policie ČR.

3. 8. 2022 v 15:15 hodin při kontrole parčíku za bránou v ulici Komenského MP zjistila, že na lavičce spí jeden muž, a na zemi další muž. Hlídka je oba probrala a zjistila, že se jednalo o MP známé osoby. U jednoho byla provedena orientační dechová zkouška (ODZ), s výsledkem převyšujícím tři promile alkoholu v dechu, neboť byl muž nejprve arogantní a nechtěl se strážníky spolupracovat. Strážníci oba muže poučili a vyzvali je, aby se šli vyspat do místa bydliště. Oba muži následně výzvy strážníků vyhověli a z místa odešli.

4. 8. 2022 20:35 hodin se dostavila na služebnu MP žena, která předala strážníkům nález malého křížence fenky s obojkem a známkou s telefonním číslem. Strážníci nejprve prověřili fenku na čip s pozitivním výsledkem a následně volali na telefonní číslo, kde se ozval majitel psa, který pocházel z Hruškových dvorů u Jihlavy. Majitel se dostavil pro svoji fenku na služebnu MP.

5. 8. 2022 v 10:45 hodin byl MP předán nález cestovního pasu mužem, který jej objevil v ulici K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí. Strážníci nález zadokumentovali a cestovní pas předali na ztráty a nálezy.

5. 8. 2022 v 00:50 hodin přijala MP telefonické oznámení od oznamovatelky z ulice Oslavická, že na dopravním hřišti je skupina mladých osob, které tam hrají flašku a ruší noční klid. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde po příjezdu hlídky osoby z místa utekly. Na místě zůstaly dvě lahve alkoholických nápojů, dvě čokolády a košile se slunečními brýlemi. Hlídka alkohol na místě zajistila, neboť nebylo zřejmé, zda jsou osoby starší 18 let. Následnou kontrolou nebylo zjištěno rušení nočního klidu a v lokalitě byl již nadále klid.

8. 8. 2022 v 08:00 hodin hlídka MP nalezla na silnici 602 u kruhového objezdu v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí registrační značku (RZ) z osobního motorového vozidla. RZ, byla předána na odbor dopravy MÚ ve Velkém Meziříčí.

8. 8. 2022 v 17:40 hodin bylo oznámeno na služebnu MP opuštěné kotě. Oznamovatel, byl strážníky poučen o tom, že kočky se neodchytávají, a že kotě má pustit v místě, kde jej odchytl.

9. 8. 2022 v 21:35 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že v parčíku u brány se nachází hlučná partička osob. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o pět bezdomovců. Hlídka osoby vyzvala, aby si po sobě uklidily a poučila je ve smyslu rušení nočního klidu po 22 hodině. Osoby z místa odešly.

9. 8. 2022 v dopoledních hodinách hlídka MP nalezla v ulici Bezručova zelenou plachtu o rozměrech 3 x 4 m. Hlídka nález zadokumentovala a předala na ztráty a nálezy.

10. 8. 2022 byla hlídkou MP zjištěna havárie plynu, a v této souvislosti byla uzavřena ulice Oslavická. MP věc oznámila na odbor Dopravy k prověření o nahlášení uzavírky komunikace v důsledku havárie.

11. 8. 2022 v době od 6:00 do 9:00 zajišťovala MP usměrňování provozu v ulici Vrchovecká, z důvodu kácení suchého porostu pracovníky městských lesů, aby nedošlo k případnému pádu stromu na projíždějící vozidla a nebyla způsobená škoda na cizím majetku.

11. 8. 2022 v 18:40 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že v ulici Nábřeží v prostoru odbočky Lipnice spí bezdomovec. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o MP známou osobu. Muž byl probuzen a vyzván, aby se šel vyspat do míst, kde přebývá. Výzvě muž vyhověl a z místa odešel.

11. 8. 2022 v 19:30 hodin zaznamenala hlídka MP spícího muže v parčíku u brány v ulici Komenského. Jednalo se o MP známého muže, kterého probrala a rovněž ho vyzvala, aby se šel vyspat do místa bydliště.

15. 8. 2022 v 14:08 hodin bylo hlídkou MP z MKDS zjištěno podávání cigarety osobě mladší 15 roků na Náměstí. Strážníci přestupek na místě zadokumentovali, zajistili kamerový záznam. Přestupek byl hlídka předala k projednání příslušnému správnímu orgánu.

15. 8. 2022 v 19:50 hodin bylo přijato telefonické oznámení od občana z ulice Družstevní VM, že z vedlejšího bytu vychází reprodukovaná hudba – techno, která je pouštěna hodně nahlas a oznamovatele ruší. Dále MP oznámil, že se na místě nachází mladistvé osoby a požívají alkoholické nápoje. Hlídka MP oznamovatele poučila o tom, že se nebude jednat o přestupek rušení nočního klidu ale, že majitele bytu upozorní že podle občanského zákoníku nesmí nadměrným hlukem rušit ostatní nájemníky a obyvatele okolí. Hlídka se po oznámení dostavila na místo, konkrétně k otevřenému balkonu s terasou, kde se nacházeli dva mladíci. Oba byli ztotožnění a poučeni ve smyslu nadměrného hluku. Rovněž byli vyzváni, aby se vyjádřili k požívání alkoholických nápojů mladistvých osob. Oba shodně uvedli, že alkohol se tam nepožívá, jeden byl plnoletý a druhý dovrší 18 let v letošním roce. V místnosti ani na terase nebyly spatřeny žádné lahve s alkoholem ani jiné osoby. Hlídka neměla oprávnění vstoupit do bytu a ani jeden z hochů nejevil známky podnapilosti. U vedeného jednání byl přítomen děda jednoho z chlapců. Po poučení oba chlapci uvedli, že reproduktor odpojí a budou hudbu poslouchat pouze přes televizor.

16. 8. 2022 v 10:20 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že v ulici Nad Gymnáziem u garáží stojí odstavené osobní vozidlo. Strážníci zjistili provozovatelku uvedeného vozidla. Ta uvedla, že vozidlo má poruchu, a že bude co nejdříve odstraněno.

17. 8. 2022 v 12:35 hodin přijala MP oznámení od místního faráře, že byl v kostele a následně na faře obtěžován mužem pravděpodobně z Velkého Meziříčí (VM). Hlídka dle popisu a místní znalosti zjistila, že se jednalo o psychicky nemocného muže z VM. Muž byl hlídkou poučen ve smyslu občanského soužití.

17. 8. 2022 v 15:10 hodin řešila hlídka MP dva bezdomovce ležící v podnapilém stavu v parčíku u brány v ulici Komenského. Oba muži byli probráni, poučeni ve smyslu veřejného pořádku. Následně oba muži z místa odešli.

17. 8. 2022 v 13:42 hodin byl na Náměstí ve VM řešen hlídkou MP přestupek proti veřejnému pořádku za znečištění veřejného prostranství nedopalkem cigarety. Jednalo se o muže, který se zdržuje s místními bezdomovci. Za přestupek mu byla uložena pokuta příkazem na místě, neboť se obdobného přestupku dopustil opakovaně.

17. 8. 2022 v 17:11 hodin projížděla hlídka MP kolem Kauflandu VM. Zastavil ji muž s žádostí o pomoc, neboť v prodejně Styl zkolaboval starší muž. Hlídka se neprodleně dostavila s defibrilátorem do prodejny, ale muž, který zkolaboval, byl již při vědomí, komunikoval a byly zachovány jeho životní funkce. Oznamovatel uvedl, že volal záchranku. Strážníci vyzvali majitele prodejny, aby podal muži vodu. RZZS muže vyšetřila a následně odvezla do nemocnice v Třebíči. Strážníci zajistili proti krádeži jeho čtyřkolku, na které do prodejny přijel. O čtyřkolce byla vyrozuměna PČR, aby nedošlo k její krádeži po dobu, než si ji bude moci majitel vyzvednout. Druhý den muže z nemocnice propustili a čtyřkolku si odvezl.

19. 8.2022 v 23:58 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Poštovní stojí zaparkované vozidlo, má otevřený kufr a u vozidla se nikdo nezdržuje. Po prohlídce vozidla MP zjistila, že kufr nebyl otevřený násilně, proto hlídka kufr uzavřela, ten se uzamknul. Následně hlídka z MKDS zjištila, že se od příjezdu na stanici u vozidla nikdo nezdržoval.

24. 8. 2022 v 15:10 hodin zjistila hlídka MP, že se na kruhové křižovatce na Karlově ve VM vysypal náklad – dlažební kostky. Strážníci materiál z komunikace odstranili, aby nedošlo ke škodám na majetku, případně ke zranění při provozu ostatních vozidel.

27. 8. 2022 ve 22:00 hodin zjistila hlídka MP dvě spící osoby částečně na chodníku a částečně na komunikaci. Strážníci obě osoby probudili a vyzvali je, aby ve vlastním zájmu odešli do místa bydliště. Obě osoby byly pod vlivem alkoholu. Výzvě strážníků ale vyhověly a z místa odešly.

28. 8. 2022 v 01:15 hodin vyzvala hlídka MP provozovatele Blues baru k ukončení hudební produkce z důvodu rušení nočního klidu, na který byla přijata telefonickou stížnost. Provozovatel uvedl, že hudební produkci ukončí. Následná stížnost byla přijata v 02:25 hodin, kdy na místě hlídka opakovaně vyzvala pořadatele, aby byla hudební produkce okamžitě ukončena. Pořadatel byl na místě poučen, že podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, rušení nočního klidu, bude následně projednáno.

28. 8. 2022 v 01:22 hodin byla na MP přijata telefonická žádost o spolupráci od Obvodního oddělení Policie ČR Velké Meziříčí při prověření oznámení, že v ulici Mlýnská leží nehnutě muž, který upadnul a udeřil se do hlavy. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že se jednalo o muže z Vídně, který následně nadýchal přes 3 promile alkoholu. Na místo jsme přivolali záchrannou službu, která muže odvezla na další vyšetření do nemocnice v Třebíči.

Za období od 26. 7. 2022 do 28. 8. 2022 strážníci odhalili 23 dopravních přestupků, které se týkaly porušení dopravního značení, zejména porušení zóny zákazu stání v centru města, nezaplaceného parkovného, stání na vyhrazených parkovištích pro postižené a porušení zákazu stání v ulici Poříčí. Z úsekového měření rychlosti v Křižanově bylo MP Velké Meziříčí za výše uvedené období oznámeno k projednání příslušnému správnímu orgánu 556 dopravních přestupků.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

 

Nahoru