Z událostí městské policie - květen 2022

27. 4. 2022 v 8:00 hodin přijata hlídka MP žádost o součinnost od Policie ČR při pátrání po nezletilé chovance VÚDM Velké Meziříčí, která při přecházení z internátu do školy utekla. MP po nahlášení prostřednictvím MKDS spatřila pohyb chovanky dle popisu v ulici Ostrůvek, kam byla vyslána hlídka MP. Chovanka, byla zajištěna a přepravena do VÚDM, kde byla předána personálu. Při předání bylo strážníkům sděleno, že dívka je pozitivní na žloutenku typu C. Vozidlo, bylo následně vydesinfikováno a strážníci provedli veškerá opatření proti nákaze.

28. 4. 2022 v 10:00 hodin bylo přijato od TS oznámení, že na hřbitov na Karlově vjel řidič s vozidlem, který si otevřel vrata násilím. Hlídka MP zjistila řidiče. Oznamovatel po kontrole el. zařízení vrat hřbitova uvedl, že nedošlo k poškození zařízení. Řidič byl na místě poučen o možnosti vjezdu a otevření vrat po telefonické domluvě s pracovníky TS.

28. 4. 2022 v 16:00 hodin byl na Náměstí odchycen hlídkou MP pes. Po kontrole na přítomnost čipu bylo zjištěno, že je opatřen čipem, ale čip nebyl zaregistrován do žádného systému. Hlídka psa přepravila do záchytné stanice VM a byl předán paní Krátké.

28. 4. 2022 řešila MP dva nálezy. Jednalo se o mobilní telefon a peněženku. Oba nálezy byly předány na Ztráty a nálezy.
V parku Čechovi sady na telefonní oznámení dne 2. 5. 2022 v 19:15 MP prověřila spícího muže na lavičce. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o muže Ukrajinské národnosti, který u sebe neměl žádné doklady. Totožnost nebyla zjištěna ani přes Policie ČR. Vzhledem k vysoké hladině alkoholu v dechu, nad hranici 4 promile alkoholu v dechu, byla na místo přivolána RZP. Lékař na místě rozhodl, že muž bude transportován do nemocnice v Třebíči na detox.

3. 5. 2022 v 14:20 hodin požádala Policie ČR o součinnost MP při prověření oznámení, že došlo k odcizení peněženky oznamovatelce. Hlídka se dostavila na místo. Z domu vyšel mladík, který byl podezřelý z krádeže. Hlídka MP jej oslovila. Muž byl pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek a okamžitě zaútočil proti zakročující hlídce MP. Podezřelý byl vyzván, aby zanechal protiprávního jednání jinak budou použity donucovací prostředky. Muž výzvy neuposlechl, proto byly použity donucovací prostředky a pouta. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR. U podezřelého policisté nalezli odcizenou peněženku s doklady a platební kartou. Policie ČR muže převezla do PZS v Jihlavě a věc si převzala pro podezření ze spáchání TČ manipulace s cizí platební kartou a pro TČ Násilí proti úřední osobě při výkonu její pravomoci.

3. 5. 2022 v 16:27 hodin Policie ČR požádala o součinnost MP VM o prověření oznámení, že u prodejny Nábytek Neko na Náměstí ve Velkém Meziříčí spí nějaký muž. Hlídka MP na místě zjistila, že se jednalo o muže Ukrajinské národnosti, který byl v podnapilém stavu, kdy nadýchal 2,93 promile alkoholu v dechu. Prostřednictvím Policie ČR, byla na místo přivolána překladatelka, která zjistila, že muž je ubytován na ubytovně v Moravci. Hlídka Policie ČR muže do ubytovacího zařízení přepravila.

3. 5. 2022 v 19:55 hodin zjistila hlídka MP, že před prodejnou Billa ve Velkém Meziříčí se nachází podnapilý muž, který se měl v uvedené prodejně chovat hrubě vůči prodavačce. Hlídka MP na místě zjistila totožnost muže, který nebyl schopen ani dýchnout do přístroje. Muž byl přepraven na služebnu MP, kam byla přivolána RZP k vyšetření, zda je muž schopen převozu do PZS v Jihlavě. Lékař sanitky na služebně rozhodl o převozu muže na Internu v Třebíči, odkud byl po vyšetření přepraven zdravotním personálem do PZS v Jihlavě.

4. 5. 2022 v 15:00 hodin donesl nálezce na služebnu MP Cestovní pas. Nález byl zadokumentován a předán na oddělení Cestovních dokladů MěÚ VM.

4. 5. 2022 v 16:11 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že v prostorách Úřadu práce se nachází opilý muž. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde byl MP zjištěn místní bezdomovec. Hlídka muže z budovy vykázala.

5. 5. 2022 v 16:10 hodin byla na služebnu MP donesena RZ z nákladního vozidla. Operační MP zjistil majitele RZ a vyrozuměl jej, že RZ se nachází na služebně MP ve Velkém Meziříčí. Majitel RZ se na služebnu MP dostavil a RZ si převzal.

6. 5. 2022 v 15:20 hodin byly nalezeny v prostorách pro veřejnost na služebně MP pánské náramkové hodinky. Nález byl zadokumentován a předán na Ztráty a nálezy MěÚ.

7. 5. 2022 v 02:29 hodin byla na MKDS zjištěna potyčka několika osob. Hlídka MP byla na místo neprodleně vyslána. Na místě byly všechny osoby ztotožněny. Nikdo nebyl zraněn ani nevznikla žádná škoda na majetku. Nikdo z účastníků nepožadoval oznámit přestupek. MP všechny osoby poučila a vyzvala je, aby se odebraly do místa bydliště. Výzvě bylo vyhověno a osoby z místa odjely.

9. 5. 2022 v 9:30 hodin přijala MP oznámení o polonahé ženě, která se pohybuje po Náměstí ve Velkém Meziříčí. Vzhledem k tomu, že MP v uvedenou dobu měla cvičné střelby, byla na místo vyslána Policie ČR. Jednalo se o ženu pod vlivem alkoholu a jiných látek. Ta byla převezena do zdravotnického zařízení. Transport provedla sanitka ZS.

11. 5. 2022 v 19:33 hodin zasahovala hlídka MP a Policie ČR při potyčce dvou mužů před kostelem na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Hlídky situaci na místě uklidnily. Nikdo nebyl zraněn a nežádal žádnou náhradu škody. Osoby byly na místě poučeny o případných následcích, kdyby se věc měla opakovat.
V 20:50 hodin hlídka MP řešila opětovné fyzické napadání v ulici Novosady stejné osoby. Na místě byly hlídky MP, Policie ČR a Záchranka. Jedna agresivní osoba byla převezena do nemocnice Třebíč za asistence MP a následně přepravena do PZS Jihlava za asistence Policie ČR Třebíč. Věc je v šetření.

13. 5. 2022 bylo přijato telefonické oznámení, že došlo k poškození chodníku oznamovatele, vozidlem TS VM. Hlídka na místě provedla fotodokumentaci a vyrozuměla vedoucího TS. TS provedli okamžitě opravu chodníku a oznamovatel byl vyrozuměn.

16. 5. 2022 v 19:00 hodin přijala MP žádost od OO Policie ČR o součinnost při prověření přestupku, kterého se měla dopustit chovanka VÚDM ve Velkém Meziříčí tím, že kouřila v prostorách školního zařízení. Strážníci podezření z přestupku vyřešili pokutou příkazem na místě se kterou podezřelá souhlasila.

17. 5. 2022 v 14:50 hodin zjistila MP Velké Meziříčí z MKDS, že na lavičce pod lípami na Náměstí ve Velkém Meziříčí spí opilý muž. Jednalo se o strážníkům známou osobu bez domova. Muž nebyl schopen samostatné chůze ani komunikace a provedenou orientační dechovou zkouškou mu byla naměřena hodnota 4,15 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k této hodnotě, byla na místo přivolána záchranná služba. Lékař muže na místě vyšetřil a schválil jeho transport do PZS v Jihlavě. Strážníci muže transportovali do PZS v Jihlavě k vystřízlivění, kde byl umístěn za poslední tři dny podruhé.

17. 5. 2022 v 17:05 hodin přijala MP Velké Meziříčí oznámení od výchovného pracovníka VÚDM Velké Meziříčí, že došlo k podezření, že jedna z chovanek kouřila v prostorách školního zařízení. Hlídce MP se nepodařilo jednoznačně podezření z přestupku prokázat, proto celou věc zadokumentovala a byla předána příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Dne 18. 5. 2022 v odpoledních hodinách přijala MP Velké Meziříčí oznámení od řidiče s Pražskou registrační značkou, že na silnici směrem na Uhřínov sedí mladá sova. Strážníci poučili řidiče, aby se dravce nedotýkal, že to jsou mláďata, která se učí létat a že jejich matka si je najde. Řidič vyčkal na místě s vozidlem do příjezdu hlídky MP, aby mládě nikdo nepřejel. Po příjezdu hlídky mladě odskákalo na louku směrem k lesu, kde byla vidět samice, která mláďata svolávala.

Za uvedené období strážníci odhalili a řešili 101 dopravních přestupků. Jednalo se především o přestupky spojené s parkovacím systémem a porušením zákazů stání, zastavení, stání na silniční vegetaci, parkování na místech, kde je to zákonem o silničním provozu a porušením dalších předpisů. 11 dopravních přestupků, bylo předáno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

 

Nahoru
Caught at shutdown