Z událostí městské policie - prosinec 2021

1. 12. 2021 v 19:52 hodin byla upozorněna hlídka městské policie (MP) na otevřenou garáž v ulici Bezděkov. Hlídka MP se dostavila na místo a ve spolupráci s OO Policie ČR zjistila majitele garáže, kterého tel. vyrozuměla. Majitel se do deseti minut dostavil a garáž řádně zabezpečil.

7. 12. 2021 v 18:30 hodin nálezce předal na služebně MP nález dámské peněženky bez finanční hotovosti. Nález byl předán na ztráty a nálezy.

9. 12. 2021 v 8:10 hodin telefonní oznámení na služebnu MP o neprůjezdné komunikaci v ulici K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí. Hlídka na místě zjistila neprůjezdnost v důsledku povětrnostních podmínek, odklon kamionů ke krajnici a po posypu, později byla komunikace plně zprůjezdněna.

9. 12. 2021 v 15:15 hodin řešila hlídka MP na vyžádání vychovatelky VÚDM VM kouření chovanky v areálu školy. Přestupek byl vyřešen na místě uložením pokuty.

9. 12. 2021 v 14:05 hodin řešila MP oznámení, kdy od Billy ve Velkém Meziříčí projel kamion kolem protipovodňové zdi na Paloukách směrem k Jelínkově vile, kde v důsledku náledí poškodil zábradlí. Hlídka MP na místo přivolala Policii ČR Oddělení dopravních nehod. Policie si dopravní nehodu převzala k došetření.

9. 12. 2021 v 17:10 hodin řešila MP v ulici Uhřínovská ve Velkém Meziříčí kamion, který v důsledku povětrnostních vlivů nemohl pokračovat v jízdě a zablokoval komunikaci. MP na místo přivolala posypovou službu SÚS, která komunikaci posypala a kamion mohl pokračovat v jízdě.

10. 12. 2021 v 8:30 hodin byla zjištěna na obchvatu VM dopravní nehoda kamionu, který sjel z komunikace do příkopu a ležel na boku. Hlídka MP na místo přivolala prostřednictvím operačního důstojníka hlídku OO Policie ČR. V době příjezdu Policie ČR se k vozidlu dostavil řidič nákladního vozidla, který uvedl, co se stalo a že má již přivolanou odtahovou službu. Vzhledem k tomu, že nikdo nebyl zraněn ani nevznikla žádná škoda na majetku nebylo nutné konat další opatření.

10. 12. 2021 ve 22:00 hodin prověřovala hlídka MP na žádost Operačního důstojníka Policie ČR Dálniční těleso v ulici K Rakůvkám, kdy na operační středisko chodil poplach ze zabezpečovacího systému. Na místě hlídka MP provedla obhlídku a nezjistila žádné narušení dálničního tělesa, ani pokus o vloupání. Věc byla zpětně oznámena operačnímu středisku Policie ČR.

15. 12. 2021 v 16:30 hodin byl telefonicky oznámen volný pohyb psů belgických ovčáků v ulici Uhřínovská ve Velkém Meziříčí. Hlídka na místě psy odchytla a převezla do záchytné stanice ve Velkém Meziříčí. V době předání se do záchytné stanice dostavila majitelka psů, která si je převzala.

16. 12. 2021 v 13:45 hodin přijala MP další oznámení o volném pohybu psa v ulici Mírová. Jednalo se o křížence malého vzrůstu. Rovněž tohoto psa MP převezla do záchytné stanice, kde si jej převzala pí. Krátká. Následně se do záchytné stanice dostavil starší pár a psa si vyzvedli.

16. 12. 2021 v 19:40 hodin se na služebnu MP dostavil muž, který požádal MP o pomoc při hledání ztracené peněženky s doklady a větší částkou peněz. Tuto peněženku měl ztratit někde v ulici Radnická a Náměstí ve Velkém Meziříčí a požadoval prověření MKDS, zda nebude vidět na kamerovém záznamu místo ztráty. Prověrka záznamu byla negativní. Muži bylo doporučeno, aby si zablokoval platební kartu a ztrátu nahlásil rovněž i na Policii ČR, neboť částka, která měla být v peněžence převyšovala 10 000 Kč a v případě, že by si ji někdo ponechal, jednalo by se o trestný čin.

17. 12. 2021 v 10:05 hodin usměrňovala MP provoz v ulici Sokolovské, kde stálo porouchané nákladní vozidlo. Asi po tři čtvrtě hodině, bylo vozidlo z místa odtaženo a provoz byl plně obnoven.

17. 12. 2021 ve 23:45 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že dochází k rušení nočního klidu v ulici Novosady. Hlídka MP se na místo dostavila a zjistila, že rušení nočního klidu se dopouštěl muž, který byl vykázán z bytu, kde byl na návštěvě a oznamovatelem a zároveň majitelem bytu z důvodu jeho podnapilosti a nevhodného chování k jeho přítelkyni. Muž se domáhal vstupu. V době, kdy se hlídka na místo dostavila muž narušující noční klid již nebyl přítomen a dle oznamovatele měl jít směrem k Náměstí. Hlídka oznamovatele poučila a pátrala po uvedeném muži dle popisu. Během další služby se muž k bytu opětovně vrátil a pokoušel se kontaktovat svoji přítelkyni. Oznamovatel opětovně vyrozuměl hlídku MP, která již muže na místě zastihla. Muž byl poučen a vyzván, aby odešel na autobusové nádraží a tam počkal na spoj do Třebíče odkud pocházel. Muž výzvě vyhověl. Věc byla vyřešena na místě domluvou.

18. 12. 2021 v 19:40 hodin projížděla hlídka MP ulicí U Statku, kde jí nedal přednost v jízdě řidič s velkým SUV, který jel ulicí Zahradní směrem k firmě Atika. Řidič pravděpodobně v panice začal před hlídkou MP ujíždět směrem k ulici Uhřínovské vysokou rychlostí, kde nezvládl řízení, s vozidlem komunikaci v ulici Uhřínovská téměř přeskočil a skončil v potoce pod komunikací zapíchnutý přední částí vozidla a převrácený na střeše. Při dopravní nehodě těsně minul betonový sloup vysokého napětí. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění. Na místo byly přivolány všechny složky IZS, Policie ČR na místě provedla u řidiče odbornou dechovou zkoušku s výsledkem přítomnosti alkoholu v dechu přesahující 1 promile. Hasiči zajistili vozidlo proti úniku provozních kapalin, proti požáru a vytáhli vozidlo z potoka. Dále potok dekontaminovali. Ke zranění dalších osob ani ke škodám na cizím majetku nedošlo.

20. 12. 2021 v 13:40 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Vrchovecká K Potokům ve Velkém Meziříčí se na kapličce uvolnil plech ze stříšky. Hlídka věc zadokumentovala a předala na majetkový odbor.

20. 12. 2021 15:45 hodin přijala MP nález dokladů. Nález byl zadokumentován a předán příslušnému oddělení k vyřízení.

20. 12. 2021 v 17:25 hodin na žádost OO Policie ČR řešila MP drobnou krádež v marketu Penny. Hlídka na místě provedla všechny úkony ke zjištění podezřelé osoby a jeho trestné minulosti. Podezřelý z prodejny pronesl zboží v hodnotě 200 Kč. Vzhledem k tomu, že to nebyl jeho první přestupek proti majetku, musela mu být uložena pokuta příkazem na místě ve výši několika tisíc korun.

20. 12. 2021 v 21:30 hodin bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že v ulici Bezděkov leží muž. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde muže probrala, zjistila jeho totožnost a jeho zdravotní stav. Muž uvedl, že je v pořádku a nežádal žádnou lékařskou pomoc. Vzhledem k tomu, že byl muž schopen samostatné chůze a nežádal další pomoci, byl na místě poučen a odešel do místa bydliště.

22. 12. 2021 v 11:45 hodin byla MP požádána o součinnost při řešení oznámení, že u prodejny Penny se nachází podnapilý muž, který se tam dopouští protiprávního jednání. Hlídka MP na místě zjistila totožnost muže, který byl silně v podnapilém stavu a měl před prodejnou uvázaného německého ovčáka. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR a po dohodě s MP muže převezla do PZS v Jihlavě a MP psa převezla do záchytné stanice ve Velkém Meziříčí.

22. 12. 2021 v 16:30 hodin řešila MP muže z Plzeňska, který požíval alkoholické nápoje na veřejnosti. Hlídka na místě zjistila, že muž pil pivo. Strážníci muže na místě poučili o platných omezeních a vyzvali jej, aby zanechal uvedeného jednání. Věc byla na místě vyřešena domluvou, neboť se dotyčný omluvil a výzvě strážníků vyhověl.

Za uvedené období MP odhalila 82 dopravních přestupků, přičemž se jednalo především o porušení zákazu stání, nezaplacení poplatku za parkovné, stání v křižovatkách, na přechodu pro chodce, na silniční vegetaci, před vjezdem. Neumístění parkovacího kotouče, stání na chodnících a v neposlední řadě porušení zákazů vjezdu.

23. 12. 2021 ve 23:40 hodin zjistila hlídka MP v ul. Vrchovecká pod dálničním mostem ve Velkém Meziříčí ležícího muže. Muž byl pod vlivem alkoholu a ležel omotaný kolem zábradlí. Na místě ležel delší dobu. Na místo byla přivolána ZZS. Po vyšetření lékařem z důvodu bolesti a podchlazení bylo rozhodnuto, že bude přepraven do nemocnice v Mostištích.

28. 12. 2021 v 10:30 hodin bylo přijato tel. oznámení od pana starosty Stránecké Zhoře o nálezu psa. Pan starosta byl poučen hlídkou MP o odchycených psech na jejich katastrálním území ve smyslu zákona o obcích.

28. 12. 2021 pomohla MP zajistit ubytování osobě bez domova, která byla vykázána z bytu v ul. Novosady VM vlastníkem nemovitosti. Muž bez domova se vrátil z nemocnice a neměl kam jít. Hlídka MP zajistila muži ubytování na ubytovně na jeden den. Následující den bylo muži prostřednictvím odboru sociálních věcí zajištěno ubytování na jeden měsíc, aby si mohl najít další ubytování.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Vedoucí strážník Jan Klikar

Nahoru