Z událostí městské policie - říjen 2021

4. 10. 2021 v 18:30 hod. požádala Policie ČR o pomoc při zajišťování čtyř osob cizí národnosti, které v silně podnapilém stavu havarovaly v ul. Františkov ve Velkém Meziříčí. Vzhledem k jejich stavu a agresivnímu chování, bylo nutné tyto osoby následně umístit do PZS v Jihlavě, jednu osobu si převzala cizinecká policie a řidič, který nadýchal více jak 4 prom. alkoholu v dechu byl vyšetřován Policií ČR.

6. 10. 2021 v 18:50 hod. se na služebnu MP dostavil muž, který uvedl, že mu někdo úmyslně propíchal dvě pneumatiky, pravděpodobně v ranních hodinách u vozidla Škoda Octavia, kterou měl zaparkovanou v ul. Čechova. Muž byl poučen, aby věc oznámil i na Policii ČR. Pachatel není zatím znám.

11. 10. 2021 v 06:55 hod. řešila MP dvě chovanky výchovného ústavu, které tam měly kouřit. Hlídka MP věc na místě zadokumentovala a poučila obě dívky, že podezření ze spáchání přestupku bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

11. 10. 2021 v 09:30 hod. byla MP požádána Policií ČR o součinnost při prověření oznámení na Policii ČR, že došlo ke krádeži finanční hotovosti studentovi Hotelové školy Světlá při hodinách tělocviku. Hlídka MP celou věc na místě zadokumentovala a po dohodě s Policií ČR bude oznámena pro podezření z přestupku proti majetku.

12. 10. 2021 řešila MP nález ponechané hotovosti v bankomatu v OC Kaufland. Hotovost byla řádně zadokumentována a byla připravena k odevzdání na ztráty a nálezy. Následně se o hotovost přihlásil muž, který bezpečně prokázal, že hotovost v konkrétní výši zapomněl převzít z bankomatu. Po prověření všech skutečností, byla hotovost předána majiteli.

13. 10. 2021 v 17:20 byl předán MP nález ledvinky s pasy a dalšími dokumenty osob cizí národnosti. Hlídka MP věc zadokumentovala a nález byl předán na ztráty a nálezy.

14. 10. 2021 v 16:10 hod. bylo na MP přijato tel. oznámení, že v ul. Krškova leží bezvládný zřejmě opilý muž. Hlídka na místě prověřila přijaté oznámení, muže nalezla a vzhledem k tomu, že muž byl v takovém stavu, že nekontroloval své chování a nebyl schopen se samostatně pohybovat, byla na místo přivolána RZS. Lékař po vyšetření muže rozhodl, že muže není možné umístit do PZS v Jihlavě a že bude transportován do nemocnice v Třebíči.

Dne 18. 10. 2021 v 19:45 hod. MP zjistila z MKDS, že v ul. Čechova nějaký muž zasypává vodorovné dopravní značení V12d Zákaz stání. Hlídka MP byla neprodleně vyslána na místo. Po příjezdu MP do ulice Čechova, jakmile muž zjistil, že přijíždí MP vzal rýč a snažil se z místa uprchnout. Strážníci jej pronásledovali a následně dostihli. Při podání vysvětlení muž uvedl, že v ulici je málo parkovacích míst, a proto se snažil vodorovnou značku zakrýt, aby se tam dalo parkovat. Podezření z popsaného přestupku bude mít dohru u příslušného správního orgánu, kde hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.

19. 10. 2021 v 15:45 hod. byl na služebnu MP předán nález mobilního telefonu. Nález byl zadokumentován a předán na Ztráty a nálezy MÚ ve Velkém Meziříčí.

19. 10. 2021 v 19:20 hod. strážníci pomáhali zmatené občance, která v důsledku její choroby nemohla najít cestu do místa bydliště. Strážníci zjistili její totožnost a bydliště, kam ji následně dopravili a byla předána vnučce, která se o ní postarala.

19. 10. 2021 v 13:30 hod. za služebnou MP byl nalezen střešní nosič vozidla. Dle MKDS nebylo zřejmé, kdo nosič ztratil, proto nález byl zadokumentován a předán na Ztráty a nálezy MÚ Velké Meziříčí.

19. 10. 2021 v 18:00 hod. hlídka MP zastavila neukázněného řidiče motorového vozidla, který nerespektoval červené světlo stůj na semaforu na křižovatce Vrchovecká ve Velkém Meziříčí. Strážníci přestupek na místě zadokumentovali a s kamerovým záznamem bude předán příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům.

20. 10. 2021 v 16:45 hod bylo na služebnu MP oznámeno, že na obchvatu Velkého Meziříčí došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka MP a ostatní složky IZS. Motorkář byl přepraven leteckou záchranou službou do nemocnice. MP ve spolupráci s IZS zajišťovala v místě nehody dopravu.

23. 10. 2021 v 23:30 hod. řešila MP na tel. oznámení porušení zákazu kouření ve Výchovném ústavu Velké Meziříčí. Jedna z chovanek i přes upozornění vychovatele kouřila v areálu výchovného ústavu a nerespektovala zákon, který to zakazuje. Strážníci věc vyřešili na místě pokutou příkazem na místě.

26.10. 2021 v 08:30 hod. spolupracovala MP v součinnosti s hasiči, kteří v ulici Vrchovecká ve Velkém Meziříčí hasili hořící osobní automobil. MP na místě zásahu usměrňovala provoz.

 

Na žádost Policie ČR dne 26. 10. 2021 v 16:45 hod. řešila MP Velké Meziříčí drobnou krádež zboží v supermarketu Billa ve Velkém Meziříčí. Muž, kterého ochranka zadržela, když pronesl zboží bez zaplacení přes pokladnu v hodnotě 263 Kč, byl strážníky předveden na Policii ČR ke zjištění totožnosti, neboť u sebe neměl žádný doklad, kterým by prokázal svoji totožnost. Po provedených nezbytných úkonů, byla muži uložena několikatisícikorunová pokuta příkazem na místě za přestupek proti majetku.

MP Velké Meziříčí přijala dne 27. 10. 2021 v 18:10 hodin telefonické oznámení od důvěřivé prodavačky z ulice Komenského ve Velkém Meziříčí, že do prodejny přišel muž, kterého neznala a požadoval v tísni zapůjčení finanční hotovosti ve výši 1 200 Kč a zástavou jí nechal klíče od vozidla. Prodavačka mu částku zapůjčila a bylo dohodnuto, že peníze vrátí nejpozději do 17:30 hodin. Muž se již neukázal a peníze nevrátil. MP poučila oznamovatelku a odkázala ji s oznámením na OO Policie ČR, která je kompetentní k vyšetření takové události. Celá věc byla MP tel. oznámena na Policii ČR.

30. 10. 2021 v 00:42 hod. zjistila MP pohyb dvou osob ml. 18 roků v ul. Třebíčská u Panoramy, které požívaly alkoholické nápoje. Na místě byla u osob provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, která prokázala u obou více jak jednu prom. alkoholu v dechu. Tyto osoby byly přepraveny na služebnu MP, kam byli přivoláni rodiče k převzatí dětí. Celá věc bude mít dohru u OSPOD.

30. 10. 2021 v 03:10 hod. došlo před obchodním centrem Panorama k drobné potyčce mezi dvěma mladíky. Hlídka MP včas zasáhla a situaci uklidnila. Oba muži před hlídkou MP uzavřeli smír, a proto nebylo nutné řešit přestupek sankcí.

31. 10. 2021 v 02:05 hod. řešila MP Velké Meziříčí na žádost Policie ČR krádež peněženky, ke které mělo dojít v baru Marina v ulici Novosady. Muž měl údajně nechat peněženku s doklady a hotovostí ležet na stole a z baru odejít. Když se pro ni vrátil peněženka již na stole nebyla. Vzhledem k tomu že byl v podnapilém stavu byl MP vyzván, aby se dostavil k sepsání zápisu o podaném vysvětlení na služebnu MP následující den. Při šetření v baru Marina byla označena osoba, která by mohla být podezřelá z krádeže peněženky. Následující den oznamovatel telefonicky oznámil na služebnu MP, že se peněženka našla a není nutné ve věci dále konat další šetření.

31. 10. 2021 ve 02:51 na žádost Policie ČR řešila MP oznámení ve věci vlastnictví psa. Ke sporu došlo mezi dvěma přáteli, kteří na místě nemohli doložit vlastnictví psa. Hlídka MP poučila oba účastníky sporu, že se jedná o občanskoprávní spor a doporučila oběma, aby věc řešila prostřednictvím právníků, kde doloží vlastnictví psa.

 

Za uvedené období MP odhalila 80 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení zákazů stání, zastavení, stání na chodnících, před vjezdem, na silniční vegetaci, dále stání v křižovatkách, zákazy vjezdů, nezaplacené parkovné v centru města a porušení dalších zákazových značek.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Vedoucí strážník Jan Klikar

Nahoru