Z událostí městské policie - srpen 2021

2. 8. 2021 v 15:55 hod. prováděla hlídka MP kontrolu pohybu podezřelého vozidla. Při kontrole bylo zjištěno, že se ničeho nedopouští, řidič byl držitelem karty O7 a pouze zabloudil.

2. 8. 2021 v 17:00 hod. Hlídka MP prováděla kontrolu osob bez domova, které polehávaly na lavičkách na zastávce autobusu. Osoby byla poučeny o veřejném pořádku a z místa byly vykázány z důvodu zachování místních záležitostí veřejného pořádku.

2. 8. 2021 v 19:00 hod. přijala MP Velké Meziříčí oznámení, že došlo k drobné krádeži v Penny marketu v ul. K Novému nádraží a že podezřelá osoba z místa odešla a nechtěla setrvat do příjezdu MP. Hlídka MP muže zastihla u kapličky v ul. Pod Strání ve Velkém Meziříčí. Na místě provedla nezbytné úkony ke zjištění totožnosti muže a vyzvala ho, aby strážníky následoval do prodejny Penny marketu. Prodavačka uvedla, že v době, kdy muž procházel kolem pokladny začal pípat kontrolní rám v důsledku nezaplaceného zboží, ale muž nechtěl ukázat co má v zavazadle a z prodejny odešel. Věc nebylo možné vyřešit na místě, proto podezření z přestupku bude mít dohru u správního řízení.

3. 8. 2021 v 14:45 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že v ulici Vrchovecká u Motorpalu se nachází sražený pták volavka popelavá. Hlídka MP se dostavila na místo, kde si volavku převzala a přepravila ji k veterinární lékařce, která si ji převzala k ošetření a doléčení.

7. 8. 2021 v 22:50 hod. bylo na služebnu MP přijato tel. oznámení, že dochází k rušení nočního klidu z provozovny Sport bar Fajtův kopec. Hlídka na místě poučila odpovědnou osobu ve smyslu rušení nočního klidu a vyzvala ji, aby byla hudba ukončena případně ztišena na únosnou míru, tak aby nerušila okolní sousedy. Výzvě bylo vyhověno, oznámení se neopakovalo. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

10. 8. 2021 17:25 hod. řešila MP podnapilého muže z Liberecka, který se válel na zemi na Náměstí ve Velkém Meziříčí před Jupiter clubem. Na místo byla přivolána záchranka, neboť muž nebyl schopen samostatného pohybu a ohrožoval své zdraví. Po vyšetření lékařem záchranky bylo rozhodnuto, že je schopen převozu na PZS v Jihlavě, kam byl následně MP přepraven k vystřízlivění.

12. 8. 2021 v 10:55 hod. bylo přijato tel. oznámení od občanky, že v ul. Pod Strání ve Velkém Meziříčí dochází k týrání psů a tito psi mají obtěžovat štěkáním okolní obyvatele. Hlídka na místě zjistila, že psi mají volný pohyb po pozemku nemovitosti, měli dostatek vody a krmení a nikoho neohrožovali. V domě se nikdo nenacházel. Nejednalo se o týrání psů. Následující den MP kontaktovala majitele psů, kterého poučila, že dochází k obtěžování okolních obyvatel nadměrným hlukem štěkotem psů. Majitel přislíbil, že zajistí, aby nedocházelo k obtěžování okolních obyvatel štěkotem psů.

14. 8. 2021 v 22:15 hod. řešila MP Velké Meziříčí oznámení na rušení nočního klidu tentokrát v ul. Sportovní, které pocházelo ze Spin baru. Hlídka MP rovněž poučila odpovědnou osobu, aby učinila opatření k zabránění dalšího rušení nočního klidu. Po provedení opatření již hlasitá hudba nebyla slyšet, proto věc byla na místě vyřešena domluvou.

16. 8. 2021 řešila MP oznámení, které podal na služebnu MP majitel nemovitosti v ul. Novosady ve Velkém Meziříčí, který uvedl, že ze 13. 8 na 14. 8. 2021 neznámá osoba úmyslně rozbila skleněnou výplň vchodových dveří. Po provedené fotodokumentaci a prošetření záznamu MKDS bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu.

17. 8. 2021 v 15:20 hod. kontrolovala hlídka MP podezřelé vozidlo u čerpací stanice MOL. Vozidlo bylo nastartováno a ve vozidle se nacházel spící muž. Prověrkou prostřednictvím Policie ČR bylo zjištěno, že muž nebyl v pátrání a že jej již kontrolovala hlídka Policie ČR. Muž byl poučen, že u čerpací stanice by měl mít vypnutý motor.

Hlídku Městské policie Velké Meziříčí upozornil ve čtvrtek 19. srpna pozorný občan, že se na křižovatce ulic Družstevní a Třebíčská nachází starší žena, která má potíže. Uvedl, že paní má obtíž s oblečením a není schopná se upravit. Hlídka neprodleně vyjela na místo. Na křižovatce zmíněných ulic zjistila, že sedmasedmdesátiletá paní má zdravotní problém a po úrazu neovládá zápěstí. Hlídce přišla zmatená a stěžovala si na nevolnost, pomoc však odmítala. Hlídka prostřednictvím operačního strážníka přivolala na místo záchranku. Po vyšetření lékař rozhodl o převozu ženy do nemocnice v Třebíči, jelikož její zdravotní stav byl vážný.

19. 8. 2021 v dopoledních hodinách se na služebnu MP dostavila oznamovatelka, která uvedla, že dne 10. 8. 2021 v dopoledních hodinách jí v ul. Radnická nabourala řidička osobního vozidla reklamní poutač, který měla zavěšený na budově. Při řešení na místě řidička uvedla, že škodu nahradí, ale do dnešního dne se neozvala a poškozená nemá na ni žádný kontakt. Hlídka oznamovatelku poučila, že se jedná o dopravní nehodu, kterou je oprávněna šetřit Policie ČR skupina dopravních nehod, aby se tel. domluvila na Policii ČR. Dalším šetřením prostřednictvím MKDS strážníci zjistili, že nehoda je na záznamu zachycena a rovněž byla zjištěna registrační značka osobního vozidla. Tento záznam bude předán na vyžádání Policii ČR skupině dopravních nehod.

Dne 23. 8. 2021 v 12.00 hod. přijali strážníci telefonické oznámení, že na ulici Družstevní se nachází muž, který má pravděpodobně zdravotní komplikace. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde na zastávce nalezla muže, který byl velmi zmatený a dezorientovaný. Strážníci u muže zkontrolovali životní funkce a přivolali ZZS Kraje Vysočina, kdy lékař rozhodl o převozu muže do nemocnice v Třebíči. O situaci byla vyrozuměna rodina.

23. 8. 2021 v 17:10 hod. řešila hlídka MP Velké Meziříčí v ul. Průmyslová tři kamiony, které porušovaly dopravní značku zákaz stání. Po domluvě s řidiči všechny tři kamiony z místa odjely.

 

24. 8. 2021 v 15:59 hod. přijala MP oznámení, že na zastávce autobusu v ul. Novosady ve Velkém Meziříčí se zdržují tři muži, kteří měli obtěžovat další cestující. Hlídka na místě zastihla pouze jednoho muže v podnapilém stavu. Jednalo se z místní znalosti strážníků o muže bez domova, další dva se již na místě nezdržovali. Strážníci situaci na místě prověřili a dotazem ostatních cestujících, zda docházelo ze strany mužů k nějakému obtěžování bylo uvedeno, že nikoliv. Muž byl hlídkou MP na místě poučen o požívání alkoholu na zastávkách autobusu a byl vyzván, aby místo opustil. Muž výzvu strážníků uposlechl a z místa odešel.

24. 8. 2021 v 16:35 hod. bylo přijato na služebnu MP oznámení, že v ul. Bezděkov stojí vozidla na vyhrazeném parkovišti pro tělesně postižené bez označení kartou pro tělesně postižené. Hlídka se dostavila na místo. U vozidel se nikdo nezdržoval, proto podezření ze spáchání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na místě zadokumentovala vč. fotodokumentace a za stěrač vložila výzvu pro nepřítomného řidiče, aby se dostavil na služebnu MP k projednání uvedeného přestupku.

26. 8. 2021 v 14:30 hod. přijala MP Velké Meziříčí oznámení o volném pohybu psa v ul. Karlov ve Velkém Meziříčí. Hlídka na místě psa odchytla a chtěla jej umístit do záchytné stanice pro psy, následně se ozval majitel psa, že psa hledá. Hlídka psa majiteli předala a poučila jej ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání.

26. 8. 2021 v 2010 hod. řešila hlídka MP spícího muže na Náměstí ve Velkém Meziříčí v prostoru peněžních bankomatů v budově České spořitelny. Na místě bylo hlídkou MP zjištěno, že se jedná o muže bez domova z Bíteše, který se ve Velkém Meziříčí již delší dobu zdržuje. Muž byl hlídkou probuzen a vyzván, aby místo opustil.

27. 8. 2021 v 23:35 hod. přijala MP žádost o součinnost při prověření oznámení na linku 158, že v ul. Čermákova dochází ke konfliktu mezi partnery. Oznamovatel hlídce uvedl, že je řidič taxi, že dovezl svoji partnerku a že mezi nimi došlo ke konfliktu. Partnerka mu měla vzít klíče od vozidla, které následně hodila z okna a došlo k jejich poškození a několikrát mu kopla do vozidla. Vzhledem ke vzniklé škodě byla na místo přivolána Policie ČR, která si další šetření na místě převzala.

27. 8. 2021 v 00:54 hod. řešila MP oznámení na linku 158 o rušení nočního klidu v ul. Příční Velké Meziříčí. Oznamovatelka uvedla, že u sousedů slaví narozeniny a jsou hluční. Dále uvedla, že se měl někdo pohybovat po jejich střeše. Operační PČR Jihlava požádal o součinnost při prověření oznámení MP Velké Meziříčí. Na místě MP poučila osoby ve smyslu rušení nočního klidu s případnými následky, pokud by se to opakovalo a vyzvala sousedy oznamovatelky, aby se přesunuli do domu. Oznamovatelka byla poučena o tom, že kdyby vznikla škoda na střeše, aby se obrátila na Policii ČR, která by to dále šetřila. Celá věc byla zklidněna a oznamovatelka dále po hlídce MP nic dalšího nepožadovala.

31. 8. 2021 v 09:00 hod. telefonicky požádala Policie ČR MP Velké Meziříčí o asistenci při dopravní nehodě v ul. Sokolovská ve Velkém Meziříčí, kde došlo ke srážce dvou osobních automobilů. PČR požadovala po hlídce MP, aby provedla orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu a aby vyzvala řidiče, aby vyčkali do příjezdu Policie ČR oddělení dopravních nehod, která dopravní nehodu bude řešit.

 

Dále za uvedené období řešila MP volný pohyb psů ve dvou případech.
Dva případy nálezu peněženek s doklady a penězi.

Za uvedené období MP Velké Meziříčí odhalila 111 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení dopravního značení, Zákazy stání, zastavení, Zákazy vjezdu motorových vozidel, nezaplacené parkovné v centru města, dále stání na chodnících, v křižovatkách, na silniční vegetaci apod.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Vedoucí strážník Jan Klikar

 

Nahoru