Z událostí městské policie - červenec 2021

3. 7. 2021 ve 04:10 hodin projížděla hlídka městské policie (MP) ulicí Nádražní ve Velkém Meziříčí, kde si všimla skupiny osob, která se vracela z diskotéky Panorama. Osoby se různě postrkovaly a jedna dvojice spadla na plot. Jedno pole plotu se uvolnilo z kůlů a dvojice i s plotem spadla do předzahrádky domu. Hlídka MP vyzvala obě osoby k prokázání totožnosti a vysvětlení k věci. Obě osoby uvedly, že to nebyl úmysl, ale že se o plot opřely a ten se uvolnil a na základě toho spadly do předzahrádky. Následující dny byl dotazován majitel nemovitosti, který uvedl, že nepožaduje náhradu škody, že si plot opravil sám a že škoda byla nepatrná. Vzhledem k tomu, že nedošlo k úmyslnému poškození majetku, nejednalo se o přestupek. Obě osoby byly strážníky poučeny o případných škodách a jejich náhradách.

Dne 4. 7. 2021 po půlnoci řešila hlídka MP rušení nočního klidu na ulici Průmyslová, kdy v nočních hodinách při podnikové oslavě docházelo k rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou a hlasitou zábavou, zejména ubytovaných zaměstnanců v nedaleké ubytovně. Hlídka se dostavila na místo a poučila odpovědnou osobu za podnikový večírek, aby byla reprodukovaná hudba ztišena a nedocházelo k rušení nočního klidu. Vzhledem k tomu, že došlo k nápravě a k dalšímu oznámení nedošlo, byla věc vyřešena na místě domluvou.

8. 7. 2021 v 10:13 hodin prováděla hlídka MP kontrolu vlakového nádraží, kde zjistila muže, který měl kolem sebe nepořádek a požíval alkohol. Jednalo se o muže bez domova z Velké Bíteše. Hlídka MP jej vyzvala, aby si nepořádek uklidil a v případě, že nebude cestovat, aby nádraží v rámci zachování veřejného pořádku opustil. Dále byl poučen ve smyslu tabákového zákona. Muž výzvy strážníků uposlechl a budovu nádraží opustil.

Dne 8. 7. 2021 v 17:45 hodin prověřovala hlídka MP oznámení od ředitele Sportovišť VM, že se má po hřišti za modrou školou zdržovat nějaký muž v rozporu s provozním řádem a nechtěl na upozornění ředitele hřiště opustit. Hlídka MP se dostavila na místo, kde se již osoba nezdržovala a oznamovatel muže neznal. Na místě bylo dohodnuto, že pokud by se toto mělo opakovat, bude opět přivolána hlídka MP.

14. 7. 2021 v 14:30 hodin bylo na služebně MP přijato telefonické oznámení, že v toku řeky Oslavy se zdržuje delší dobu pes. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o loveckého psa Zlatého Retrívra, který v řece honil divoké kachny. Na místě byla zjištěna majitelka psa, která byla vyzvána, aby psa odvolala. Dále byla hlídkou poučena ve smyslu vyhlášky města o volném pohybu psů. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke škodám na majetku ani na zdraví, byla věc na místě vyřešena domluvou.

Padesátiletého muže z Netína pohřešoval jeho bratr od ranních hodin. O pomoc oznamovatel požádal MP ve čtvrtek 15. července krátce po 14. hodině. Uvedl, že jeho psychicky nemocný bratr odjel do Velkého Meziříčí k holiči a dosud se nevrátil. Oznamovatel o celé události informoval také Policii České republiky. Strážník, který se vracel po službě domů, po čtrnácté hodině spatřil asi 15 minut po oznámení pohřešovaného muže v ulici Čermákova. Neváhal a muže odvezl na služebnu, odkud kontaktoval rodinného příslušníka, aby si bratra vyzvedl. Zároveň byla vyrozuměna i Policie ČR, aby pátrání ukončila.

Strážníci Městské policie Velké Meziříčí řešili krádež kola z ulice Moráňská, kterou přišla majitelka v pondělí 19. července ohlásit. Strážníci nejprve vyhledali záznam z kamerového systému, kde bylo odcizení jízdního kola viditelné a poté začali pátrat. Druhý den odhalili podezřelou osobu u prodejny Kotvička, opět díky kamerovému systému. Hlídka muže ihned vyzvedla a odvedla na služebnu k podání vysvětlení. Podezřelý se k činu doznal a na výzvu strážníků dovezl odcizené kolo na služebnu. Podezření z přestupku proti majetku vyřešili strážníci značnou pokutou příkazem na místě a kontaktovali majitelku kola, aby si jej vyzvedla, což udělala.

19. 7. 2021 bylo na služebně MP přijato telefonické oznámení, že v ulici Čermákova stojí vozidlo s propadlou technickou kontrolou. Strážníci provedenou kontrolou zjistili, že majitel vozidla zemřel a zatím neproběhlo dědické řízení, aby byl zjištěn nový majitel vozidla. MP povede věc v patrnosti a předá věc příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům.

22. 7. 2021 v 19:15 hodin přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí leží u bytového domu muž, který je zřejmě podnapilý. Hlídka MP se neprodleně po oznámení dostavila na místo, kde zjistila, že se jednalo o silně opilého muže, který byl agresivní a zjevně ohrožoval své zdraví. Tento muž nespolupracoval se strážníky, kladl odpor při předvedení, proto za použití donucovacích prostředků byl předveden na OO Policie ČR ke zjištění totožnosti. Při orientační dechové zkoušce nadýchal 3,86 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o devětadvaceti letého muže polské národnosti, který nebyl hlášen k trvalému pobytu ve Velkém Meziříčí, byla na místo přivolána záchranka. Lékař po vyšetření muže rozhodl, že je schopen převozu do protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě, kam byl následně hlídkou MP transportován.

Dne 23. 7. 2021 ve 22:30 hodin byla požádána hlídka MP o asistenci při převozu agresivní pacientky do nemocnice v Třebíči. Hlídka MP vyhověla žádosti záchranné služby a provedla asistenci při přepravě agresivní čtyřiapadesáti leté ženy, která slovně a fyzicky napadala posádku záchranky. Během jízdy byla přepravovaná osoba v klidu a nebylo nutné zásahu MP.

24. 7. 2021 v 03:35 hodin řešila MP konflikt v ulici Novosady, kde před provozovnou Rock Depo došlo ke konfliktu podnapilého muže se psem a ostatními hosty, kde se hostům nelíbilo, jak se muž ke psovi chová. Hlídka MP na místě situaci uklidnila a muže se psem vyzvala, aby se z místa vzdálil. Po odchodu muže se psem se situace uklidnila a nedocházelo k dalším konfliktům.

24. 7. 2021 v 05:07 hodin zasahovala hlídka MP na Náměstí ve Velkém Meziříčí, kde došlo k fyzickému napadání dvou dívek. Strážníci na místě dívky od sebe odtrhli a situaci zklidnili. Dívky nebyly zraněny ani nechtěly na sebe vzájemně podávat žádné oznámení a na místě došlo ke smíru.

V uplynulém období MP řešila třikrát předaný nález. Jedenkrát nalezená kabelka, jedenkrát nalezena platební karta a jedenkrát nález nových dětských plavek. Ve všech případech, byly nálezy předány na Městský úřad Velké Meziříčí.

Za uvedené období Městská policie Velké Meziříčí řešila 87 dopravních přestupků, přičemž se jednalo především o porušování dopravního značení, stání v křižovatkách, na silniční vegetaci, před vjezdem, stání na chodníku apod. Nejvíce se jednalo o přestupky na Náměstí, kdy řidiči nerespektují dopravní značku IZ 8a Zóna zákazu stání a dopravní značku IP 13c, kdy řidiči nezaplatí parkovné.

28. 7. 2021 v 16:50 hod. byl v ul. Karlov odchycen volně se potulující pes foxteriér. Tento pes byl předán na služebně MP ve Velkém Meziříčí. Ze známky byla zjištěna majitelka, která byla následně hlídkou MP kontaktována a pes ji byl vydán. Majitelka již psa hledala a uvedla, že pes utekl v důsledku bouřky.

30. 7. 2021 19:08 hod. bylo na služební tel. MP oznámeno nadměrné obtěžování hlukem, které pocházelo ze cvičiště SDH v ul. Záviškova Velké Meziříčí. Vzhledem k tomu že se nejednalo o protiprávní jednání, neboť to nebylo v době nočního klidu, byl oznamovatel strážníkem poučen, že se nejedná o protiprávní jednání. Oznamovatel byl dále poučen, aby si nechal změřit hladinu hluku a v případě překročení, aby se obrátil na příslušné orgány.

30. 7. 2021 ve 22:30 hod. přijala MP oznámení že v ul. Třebíčská u diskotéky Panorama se pohybuje podnapilý muž se psem bojového plemene, kterého týrá elektrickým obojkem a kopáním. Hlídka MP mladíka našla v ul. Mírová, kde spal na trávníku a pes ležel u něho. Na místě byly provedeny veškeré úkony ke zjištění totožnosti mladíka a jeho psa a následně byl mladík poučen ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání, a dále byl vyzván, aby se šel domu vyspat.

31. 7. 2021 ve 22:00 hod. přijala MP telefonické oznámení, že v ul. Sokolovské ve Velkém Meziříčí se nachází podnapilý muž cizí národnosti a dělá tam nějaký nepořádek. Hlídka MP se dostavila na místo a zjistila, že se tam nachází muž Bulharské národnosti, který se ničeho nedopouštěl, byl pod vlivem alkoholu, zmatený a nevěděl, kam má jít. Hlídka jej nasměrovala na ubytovnu, kde byl ubytován, kam následně odešel.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Vedoucí strážník Jan Klikar

Nahoru