Z událostí městské policie - červen 2021

3. 6. 2021 v 17:15 hod bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že v ul. Bezděkov stojí napříč komunikací vozidlo, které brání průjezdu. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka MP, která zjistila, že majitel vozidla ho řádně nezabrzdil, a vozidlo proto vyjelo z parkoviště na komunikaci. Strážníci vozidlo zatlačili na parkovací místo, kde je zajistili proti dalšímu nežádoucímu pohybu a vyrozuměli jeho majitele, aby si ho řádně zajistil a situace se neopakovala.

8. 6. 2021 v 19:20 hod. MP kontrolovala skupinu osob, které se zdržovaly na hřbitově v ul. Bezděkov a na místě požívaly alkoholické nápoje a kouřily. Hlídka MP provedla u všech osob kontrolu totožnosti a věku, poučila je o veřejném pořádku, podávání alkoholu a cigaret osobám mladších 18 let. Vzhledem k tomu, že žádná osoba mladší 18 roků nebyla pod vlivem alkoholu a místo bylo uklizeno, byla věc na místě vyřešena domluvou. Strážníci vyzvali všechny osoby, aby se z místa vzdálily.

8. 6. 2021 v 16:00 hod. hlídka MP kontrolovala v ul. Hornoměstská – Palouky odpočinková místa, kde se nacházela skupina osob bez domova, která tam znečisťovala okolí odpadky, lahvemi od alkoholu a exkrementy. Hlídka všechny osoby ztotožnila a vyzvala, aby místo uvedly do původního stavu, celý prostor uklidily a místo opustily. Celá skupina osob výzvy strážníků uposlechla, místo bylo uvedeno do původního stavu, uklizeno a při následné kontrole se tam již nikdo nezdržoval.

10. 6. 2021 ve 14:05 bylo na MP oznámeno, že v Dolních Radslavicích, místní části Velkého Meziříčí, došlo k rozsypání většího množství štěrku po komunikaci, čímž hrozilo reálné nebezpečí dopravní nehody. Na místo byla vyslána hlídka MP, která oznámení prověřila. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zjistit, kdo komunikaci štěrkem znečistil, byla vyrozuměna SÚS, která následně zajistila úklid komunikace.

15. 6. 2021 v 15:20 hod. projížděla hlídka MP ul. Mírová ve Velkém Meziříčí, kde si všimla parkujícího vozidla, které narazilo do vozidla stojícího za ním. Řidič se pokusil z místa ujet, proto jej hlídka MP zastavila a provedla veškeré úkony k objasnění celé události. U řidiče, jenž dopravní nehodu způsobil, byla provedena orientační dechová zkouška s naměřenou hodnotou převyšující 3 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k těmto skutečnostem, vzniklo podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Z toho důvodu byla na místo přivolána Policie ČR, která si případ převzala k dalším úkonům.

20. 6. 2021 v 00:20 hod. bylo na MP tel. oznámeno, že z provozovny Laguna na Náměstí ve Velkém Meziříčí se line hlasitá hudba, čímž dochází k rušení nočního klidu. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že tam ve dvoře hraje živá hudba. Provozovatel byl hlídkou MP poučen o rušení nočního klidu a vyzván, aby produkci neprodleně přerušil.

22. 6. 2021 v 06:20 hod. bylo na MP oznámeno obsluhou Kauflandu, že si neznámá osoba nepřevzala z bankovního automatu hotovost. Ta byla předána hlídce MP a následně na ztráty a nálezy na Městský úřad Velké Meziříčí.

23. 6. 2021 v 11:20 hod. řešila hlídka MP tři osoby bez domova, které posedávaly a polehávaly na autobusové zastávce v ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Tyto osoby zanechávaly nepořádek, kouřily na zastávce a neměly nasazeny roušky. Hlídka všechny tři osoby z místa vykázala. Stejné osoby hlídka MP řešila opakovaně v 16:50 hod. u protipovodňové zdi za Billou, kde rovněž zanechávaly nepořádek. I z tohoto místa byly osoby vykázány v rámci zachování veřejného pořádku.

Dále MP za uvedené období řešila 234 dopravních přestupků, které se týkaly převážně porušení dopravního značení ve středu města, kdy řidiči nerespektovali dopravní značku IZ 8a ZONA zákazu stání, a IP 13c, kdy řidiči neuhradili poplatek za parkovné v centru VM.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Vedoucí strážník Jan Klikar

Nahoru