Z událostí městské policie - leden 2021

2. 1. 2021 v 19:35 hodin projížděla hlídka městské policie (MP) ulici Družstevní, kde  zjistila, že ze zastávky Českých drah (ČD) vychází dým. Po ohledání místa strážníci zjistili, že se jednalo o dým ze zábavné pyrotechniky. Hlídka si všimla dvou mladíků, kteří z místa odcházeli. Následně jeden z mladíků před hlídkou MP utekl a druhý na výzvu hlídky zůstal na místě. Hlídka MP se od něho dozvěděla, že tam zapálili zábavnou pyrotechniku, která se nazývá svíce. Vzhledem k věku mladíků a k tomu, že nevznikla žádná škoda na majetku, byla věc vyřešena na místě domluvou.

 

2. 1. 2021 21:10 hodin hlídka MP přijala oznámení od občana, který upozornil muže při venčení svého psa Amerického pitbulteriéra, že pes musí být zajištěn proti útěku. Muž, kterého upozornil se proti němu obořil a vyhrožoval mu, že ho zabije, když zavolá MP. Hlídka se neprodleně dostavila na místo. Na místě se zdržoval oznamovatel a muž, který venčil svého psa. Hlídka provedla všechny neodkladné úkony, zjistila totožnost obou mužů a vyzvala je, aby k věci podaly vysvětlení. Následně hlídka MP rozhodla, že věc bude oznámena pro podezření ze spáchání několika přestupků příslušným správním orgánům. Oba muži byli vyzváni, aby se v klidu rozešli domů.

4. 1. 2021 ve 13:30 hodin se dostavil na služebnu MP muž, který si stěžoval na to, že v nočních hodinách ze dne 31. 12. 2020 – 1. 1. 2021 ve 23:00 hodin docházelo k rušení nočního klidu, kterého se dopouštěla skupina mladých lidí ze sousedního bytu. Po prověření celé věci zjistili, že v uvedený den je upraven noční klid na dobu od 1. 1. 2021 od 01:00 – 06:00 hodin, tudíž se nejednalo o rušení nočního klidu. Dále zjistili, že ze strany pronajímatele došlo k nápravě konfliktu, neboť se oznamovateli omluvil a došlo i k předání nějakého odškodnění. Vzhledem k tomu, že se oba účastníci dohodli, nebylo nutné provádět ze strany MP další opatření.

Hlídka MP Velké Meziříčí dne 4. 1. 2021 ve 14:30 hodin přijala telefonickou žádost o pomoc muži, který leží za domem v ulici Generála Jaroše ve Velkém Meziříčí, je nemohoucí na nohy a nemůže se zvednout. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo. Hlídka na místě zjistila, že muž je nějak postižen, ale zároveň byl v podnapilém stavu. Na dotaz hlídky, zda žije s někým ve společné domácnosti uvedl, že má doma manželku, ale ta není fyzicky zdatná jej zvednout a odvést domů. Hlídka MP muži pomohla na místo bydliště a předala jej manželce, aby se o něho postarala.

Dne 4. 1. 2021 v 16:23 hodin prověřovala hlídka MP dodržování vládních opatření v souvislosti s nákazou covid-19, kdy si všimla, že v posilovně, které mají být uzavřeny, cvičí osoby. Prověrkou hlízka zjistila, že se jednalo o majitele, tudíž nedošlo k porušení vládních opatření.

5. 1. 2021 v 15:50 hodin v součinnosti MP s Policií ČR Velké Meziříčí asistovala při zajištění osoby, kterou soudním příkazem policisté přepravili k ústavní léčbě na psychiatrické oddělení. Osobu zajistili a následně ji policie transportovala do určeného zařízení.

V souvislosti s vládním nařízením o volném pohybu osob na veřejnosti po 21. hodině hlídka MP dne 5. 1. 2021 v 21:36 hodin zjistila dvě osoby, které se před hlídkou snažily ukrýt. Hlídka obě osoby na místě poučila a vyzvala je, aby se vrátily do místa bydliště s poučením o vládním nařízení. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

Dalším případem se zabývala MP dne 6. 1. 2021 v 19:10 hodin, kdy na MKDS zjistila pohyb skupiny osob, která popíjela alkoholické nápoje na veřejnosti a jedna osoba z nich se kolem sebe oháněla teleskopickým obuškem. Na místo vyslali hlídku MP, která zjistila totožnost všech osob a muže s obuškem hlídka poučila ve smyslu zacházení se zbraní. Dále hlídka všechny osoby poučila na místě o vládním nařízení a vyzvala je, aby se rozešly. Věc se obešla bez pokuty příkazem na místě.
Následně hlídka kontaktovala další dvě osoby v ulici Novosady, které měly při sobě dvě lahve vína. Z jednání na místě strážníci MP zjistili, že jde o osoby ubytované v hotelu z pracovních důvodů a víno si zakoupily v Penny marketu a nesou si jej s sebou na pokoj. Hlídka obě osoby rovněž poučila ve smyslu vládních nařízení.

Dne 8. 1. 2021 ve 23:30 hodin zjistila hlídka MP Velké Meziříčí, že na zastávce ČD v ulici Družstevní se nachází 4 osoby, které v několika případech porušily jak vládní nařízení, tak i zákon. Jednalo se o to, že v rozporu se zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v zastávce ČD popíjely alkohol, kouřily a v rozporu s vládním nařízením se zdržovaly po 21. hodině na veřejnosti, neměly nasazeny roušky a na místě se zdržovalo více jak dvě osoby. Hlídka za tyto přestupky na místě všem čtyřem uložila citelné pokuty příkazem na místě a vyzvala je, aby se rozešly do místa bydliště.

Dne 12. 1. 2021 v 7:05 hodin Městská policie Velké Meziříčí (MP) zjistila z městského kamerového a dohlížecího systému (MKDS), že dochází k odmetání sněhu ze soukromého pozemku na komunikaci. Hlídku MP jsme neprodleně na místo vyslali, a ta muže poučila, že se dopouští přestupku a vyzvala jej, aby sníh z komunikace odstranil. Muž se choval arogantně, hlídku MP urážel a nespolupracoval, dokonce metl sníh na nohy jednoho ze strážníků. Po opakované výzvě muž odstranil sníh z komunikace ke kraji. Hlídka MP, po provedených úkonech na místě, oznámila muže příslušnému správnímu orgánu s podezřením na přestupek proti občanskému soužití, neboť se dopustil hrubého jednání vůči zasahující hlídce MP v nouzovém stavu.

Dne 14. 1. 2021 v 14:00 hodin přijala hlídka MP telefon o oznámení od občana, který si chtěl zakoupit zboží v prodejně Style, ale u pokladny mu zboží odebrali, neboť uvedené zboží se nesmělo prodávat v důsledku vládních opatření. Hlídka MP na místě poučila oznamovatele, že uvedené zboží není možné prodávat v důsledku vládních opatření, proto se obchodník zachoval správně, když mu zboží odmítnul prodat. Obchodníka poučili o tom, aby si zboží, které nesmí prodávat, lépe zabezpečil a tím zabránil opakovaným stížnostem.

21. 1. 2021 v 15:25 hodin přistihla hlídka MP mladou ženu, která v rozporu s vládním nařízením opakovaně požívala alkohol na veřejnosti. Vzhledem k tomu, že domluva strážníků v prvním případě nebyla účinná, přistoupila hlídka MP k uložením pokuty příkazem na místě.

23. 1. 2021 v 18:20 hodin přijala hlídka MP Velké Meziříčí oznámení z prodejny KIK z obchodního centra Kaufland U Tržiště ve Velkém Meziříčí, že došlo ke krádeži zboží. Hlídka se na místo neprodleně dostavila, kde od prodavačky zjistila, že 4 mladíci měli odcizit 6 kusů přikrývek a 4 kusy polštářů, které byly vystaveny před vchodem do prodejny. Toto zboží měli mladíci naložit do košíku prodejny Kaufland. I přes to, že na ně prodavačka volala, utekli směrem k řece. Hlídka MP prostřednictvím MKDS zjistila, že mladíci se nachází v ulici K Novému nádraží, kde je hlídka MP dostihla. Jednomu z mladíků již bylo patnáct roků, ale ostatní tři mladíci zatím tohoto věku nedovršili. Na základě toho jsme neprodleně vyrozuměli rodiče dětí, aby si pro ně přijeli na služebnu MP, kde jsme je seznámili s dalším postupem. Věc jsme předali příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům a rovněž orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Dne 23. 1. 2021 ve 23:45 hodin kontrolovala hlídka skupinu osob, která se v rozporu s vládním nařízením pohybovala po veřejném prostoru. Kontrolou hlídka zjistila, že tyto osoby se vrací do místa bydliště. Hlídka všechny poučila o vládních nařízení.

Z MKDS hlídka MP zjistila dne 25. 1. 2021 v 11:30 hodin, že na Náměstí ve Velkém Meziříčí stojí u morového sloupu dva muži, kteří popíjeli alkohol. Hlídka MP byla na místo vyslána, kde zjistila totožnost obou mužů, které na místě poučila o vládních nařízení a muži byli vyzváni, aby na veřejnosti alkohol nepopíjeli. Oba muži se hlídce MP omluvili. Strážníci v tomto případě věc projednali na místě domluvou.

Dne 26. 1. 2021 v 9:30 hodin v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí přistoupil k pěší hlídce MP poctivý nálezce, který odevzdal platební kartu a uvedl, že ji našel v ulici Skřivanova. Hlídka po provedených úkonech platební kartu převzala. Následně dohledali majitelku, kterou na místě trvalého bydliště hlídka MP oslovila, zda platební kartu neztratila. Majitelka hlídce uvedla, že v ranních hodinách kartou platila a pravděpodobně si kartu řádně neschovala a ta ji vypadla z kapsy. Hlídka MP kartu majitelce předala s poučením, aby si prověřila všechny transakce a v případě nesrovnalostí se obrátila na MP.

Městská policie Velké Meziříčí odhalila a řešila za uvedené období 115 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Většinu přestupků vyřešili pokutou příkazem na místě. Jednalo se především o přestupky neumístění parkovacího kotouče s nastaveným časem, stání v křižovatkách, na přechodech pro chodce, na silniční vegetaci, na chodníkách, porušením dopravních značek zákaz stání, zákaz zastavení, ale také jízda křižovatkou na červenou apod.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Jan Klikar

Nahoru