Z událostí městské policie - listopad 2020

6. 11. 2020 v 10:35 hod. vyjížděla MP na tel. oznámení, které se týkalo porušování vládních nařízení, a to požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Tohoto jednání se dopouštěli dva muži v parčíku Rozkoš ve Velkém Meziříčí. Hlídka MP poučila oba muže a vyzvala je, aby zanechali popíjení a zakryli si dýchací cesty rouškou. Výzvě strážníků bylo neprodleně vyhověno, proto se věc obešla bez sankce.

O pár minut později téhož dne v ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí hlídka MP zjistila pohyb tří mužů, kteří neměli zakryté dýchací cesty. I tito byli poučeni ve smyslu vládních nařízení. Věc se obešla bez sankcí.

V 12:10 hod. téhož dne řešila MP dalšího muže v parčíku Rozkoš, který na veřejnosti popíjel pivo. Hlídka na místě muže poučila a celá věc byla vyřešena na místě domluvou.

9. 11. 2020 v době od 17:30 do 18:30 hod. řešila hlídka MP další porušování vládních nařízení v souvislosti nákazou COVID-19. Jednalo se nezakryté dýchací cesty a pohyb osob ve větším počtu, než bylo dovoleno. Všechny osoby hlídka poučila, aby dodržovaly vládní nařízení. Tato porušení, byla vyřešena na místě domluvou.

Městská policie Velké Meziříčí v týdnu od 9. 11. Do 14. 11. 2020 řešila v souvislosti nákazou COVID-19 a vládním opatřením několik porušení těchto opatření a povinností. Jednalo se především o nezakryté dýchací cesty, požívání alkoholu na veřejnosti, shlukování osob nad počet dvou osob, zákaz vycházení po 21:00 hod. V pěti případech došlo i k uložení několika tisícových pokut příkazem na místě Městskou policií Velké Meziříčí:
9. 11. 2020 v 17:30 hod. v ul. Bezděkov, 2 osoby bez zakrytí dýchacích cest
9. 11. 2020 v 18:30 hod. Palouky za Billou ul. Hornoměstská, 1 osoba, bez roušky
10. 11. 2020 v 19:00 hod. parkoviště Kaufland, 1 osoba požívání alkoholu na veřejnosti
10. 11. 2020 v 19:45 hod. Palouky za Billou ul. Hornoměstská, 2 osoby, požívání alkoholu z toho 1 osoba mladší 18 roků
12. 11. 2020 v 15:15 hod. Nad Kunšovcem, 5 osob bez roušek a shlukování nad 2 osoby
12. 11. 2020 v 16:52 hod. Pod Strání, 2 mladistvé osoby, požívání alkoholu
12. 11. 2020 v 21:30 hod. park Čechovy sady, požívání alkoholu, zákaz vycházení po 21:00 hodině.
13. 11. 2020 v 19:18 hod. Disk golf hřiště Nad Kunšovcem, oslava narozenin, 8 osob, roušky, alkohol, podávání alkoholu osobám ml. 18 roků, značný nepořádek, porušení provozního řádu.
14. 11. 2020 v 00:40 hod. Na Výsluní, 4 osoby, zákaz vycházení a požívání alkoholu

9. 11. 2020 v 18:00 hod. řešila MP cyklistu, který nebyl osvětlen při jízdě po komunikaci a vzhledem ke zhoršené viditelnosti, by mohlo dojít k nehodě, což by pro cyklistu nemuselo dopadnout dobře. Strážníci poučili cyklistu a vyzvali jej, aby si rozsvítil světla případně, aby kolo tlačil po chodníku. Věc na místě vyřešili strážníci domluvou.

10. 11. 2020 v 17:10 hod. asistovala hlídka MP při dopravní nehodě v ul. U Tržiště, kde se srazila dvě osobní vozidla. Hlídka MP usměrňovala provoz do příjezdu Policie ČR Dopravní nehody, která si šetření události v dopravě převzala k došetření.

10. 11. 2020 po 19:00 hod. řešila hlídka jednu osobu, která u Kauflandu požívala alkoholické pivo. Po poučení strážníky se osoba omluvila a pivo si odnesla do vozidla. Hlídka věc na místě řešila domluvou. O 45 minut později hlídka řešila v ul. Hornoměstská – Palouky dvě osoby, které požívaly alkohol. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se jednalo o osoby ml. 18 let. Hlídka MP vše zadokumentovala a věc bude mít dohru u správního orgánu a rovněž bude oznámena na OSPOD.

Dne 11. 11. 2020 v 18:15 hod. byl na služebnu MP oznámen požár v lokalitě Fajtův kopec. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde již zasahovaly složky IZS. MP na místě zajišťovala, aby k požáru nevstupovaly nepovolané osoby.

17. 11. 2020 v 11:55 hod. na tel. oznámení odchytávala MP zmateného psa, který se volně pohyboval bez dozoru majitele v ul. Na Spravedlnosti ve Velkém Meziříčí. Hlídka odchyceného psa umístila do záchytné stanice ve Velkém Meziříčí.

18. 11. 2020 řešila MP dvě zaparkovaná vozidla před vjezdem. V obou případech strážníci zjistili majitelé vozidel, se kterými přestupek na místě projednali a vyzvali je, aby vozidla přeparkovali.

19. 11. 2020 v 09:45 hod. na žádost o součinnost s Policií ČR řešila MP krádež v marketu Billa ve Velkém Meziříčí. Muž chtěl projít přes pokladnu, kdy část zboží zaplatil a část měl schovanou v batohu. Po provedených nezbytných úkonech, byla hlídkou MP muži uložena několika tisícová pokuta za přestupek proti majetku.

19. 11. 2020 řešila MP znečištěnou komunikaci v ul. Karlov ve směru na Velkou Bíteš. Hlídka šetřením zjistila původce znečištění, který byl vyrozuměn s výzvou, aby nechal komunikaci uklidit. Výzvě bylo vyhověno a ulice byla uklizena.

23. 11. 2020 hlídka MP na základě tel. oznámení odchytila volně se pohybujícího psa v ul. U Vody, který byl následně předán majitelce. Tato uvedla, že se jí pes při venčení vysmekl z vodítka a utekl. Hlídka MP poučila majitelku o volném pohybu psů.

24. 11. 2020, bylo v odpoledních hodinách přijato tel oznámení od řidiče autobusu, že na železničním mostě v ul. K Novému nádraží se zdržují osoby, které z mostu hází nějaké předměty. Hlídka MP byla na místo neprodleně vyslána, kde se již žádné osoby nezdržovaly. Rovněž prověrkou okolí nebyl zjištěn žádný pohyb skupiny osob odpovídající popisu.

25. 11. 2020 v 14:32 hod. bylo na služebnu MP tel. oznámeno oznamovatelkou, že slyšela sténání a volání o pomoc z bytu sousedky, která pravděpodobně upadla a nemůže se hýbat. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že v bytě se nachází žena, která volá o pomoc. MP na místo přivolala hasiče k otevření bytu. Po příjezdu hasičů, byl byt otevřen a bylo zjištěno, že starší paní upadla, zaklínila se tak nešťastně, že nemohla vstát. Vzhledem k tomu, že si poraněná paní stěžovala na bolest hlavy a malátnost, byla na místo přivolána rychlá záchranná služba. Po vyšetření lékařem, byla paní převezena do nemocnice k dalšímu vyšetření. Na místě bylo zjištěno, že došlo k úniku plynu z karmy. Hasiči zajistili odvětrání bytu a MP vyrozuměla rodinného příslušníka, kterému sdělila, co se stalo a vyzvala jej, aby si byt přijel převzít a uzamknout.

Dne 27. 11. 2020 v 22:35 hod. kontrolovala hlídka městské policie (MP) skupinu čtyř osob v ulici Nad Gymnáziem. Osoby se vracely na ubytovnu a cestou v rozporu s vládním nařízením popíjely pivo. Hlídka MP je na místě poučila a vyzvala, aby si piva nechaly na ubytovnu. Věc se obešla bez pokuty.

27. 11. 2020 v 23:00 hod. řešila hlídka MP dvě osoby, které v rozporu s vládním nařízením popíjely víno na veřejném prostranství. Hlídka MP obě osoby poučila a vyzvala je, aby odešly do místa bydliště. Opět se věc obešla bez pokuty.

30. 11. 2020 v 14:30 hod. byl na služebnu MP předán mobilní telefon, platební karta a Občanský průkaz. Hlídka MP nález převzala a následně jej předala na Městský úřad Velké Meziříčí odd. ztráty a nálezy.

Za městskou policii
Vedoucí: Jan Klikar

Nahoru