Z událostí městské policie - září 2020

2. 9. 2020 v 09:00 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí se volně pohybuje pes. Hlídka MP se dostavila neprodleně na místo, kde si psa převzala. Prověrkou čipu byl zjištěn majitel, který byl telefonicky vyzván, aby se dostavil na služebnu MP k převzetí. Na služebně majitel uvedl, že psa si vzal z útulku a měl ho 1 den a zřejmě ze stresu z cizího prostředí utekl. Pes byl vydán majiteli s poučením, aby byl řádně zajištěn proti útěkům.

2. 9. 2020 přijala hlídka MP oznámení od ostrahy Kaufland, že v prodejně se nachází muž, který se opakovaně dopouštěl krádeže zboží. Hlídka na místě muže vyzvala k prokázání totožnosti a podání vysvětlení k uvedené krádeži. Muž hlídce MP uvedl, že je v tíživé situaci a proto se dopustil opakovaně krádeží. Všechny skutky, byly zaznamenány na kamerovém záznamu prodejny Kaufland, pachatel se ke všem skutkům doznal. Po provedených nezbytných úkonech, byla muži uložena vysoká pokuta příkazem na místě.

3. 9. 2020 řešila MP několik nálezů. Jednalo se o nález kola v Čechových sadech a nález peněženky. Oba nálezy byly předány na oddělení ztrát a nálezů MÚ Velké Meziříčí

3. 9. 2020 ve 21:30 hod. řešila MP oznámení, kdy předmětem oznámení bylo to, že syn obsadil byt své matky a posílal jí vulgární sms. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde vyzvala muže, aby opustil byt své matky a šel do svého, který byl ve stejném domě. Dále jej hlídka poučila ve smyslu trestného činu omezování domovní svobody a dalších následcích v případě, že by se dopouštěl opakovaně protiprávního jednání a matka by podala trestní oznámení. Syn se těchto jednání dopouštěl po požití alkoholu.

3. 9. 2020 ve 21:30 hodin přijala MP oznámení od obsluhy čerpací stanice ZDAR, že se v prostoru čerpací stanice nachází muž, který je pod vlivem alkoholu a pouští hlasitou hudbu a na výzvu obsluhy, aby místo opustil, byl ještě vulgární. Hlídka na místě vyzvala muže, aby odešel z místa domů, že je pod vlivem alkoholu a že mu již nemůže nikdo prodat alkohol a dále aby hudbu vypnul. Nejprve byl muž arogantní vůči hlídce MP a po opakované důrazné výzvě strážníků z místa odešel. Obsluha byla poučena o tom, že nemá podávat alkohol podnapilým osobám, které se tam proto zdržují a dělají tam nepořádek.

4. 9. 2020 v 09:28 hodin bylo přijato oznámení, že na sjezdu z dálnice D1 západ leží sražená srna. Na místo byla přivolána údržba dálnic, která srnu z místa odvezla.

8. 9. 2020 ve 12:15 hodin přijala MP žádost o součinnost s Policií ČR při pátrání po osobě, která chtěla údajně spáchat sebevraždu. MP projela lokality, kde by se mohla osoba v pátrání pohybovat, ale bez výsledku. Ve 13:30 hodin bylo Policií ČR pátrání odvoláno, neboť byl mladík nalezen v pořádku.

8. 9. 2020 16:00 hodin přijala hlídka MP oznámení, že na Náměstí ve Velkém Meziříčí uniká ze zaparkovaného vozidla provozní kapalina. Hlídka na místě zjistila únik, proto přivolala Hasičský záchranný sbor k dekontaminaci prostoru pod vozidlem. Na místo byl také přivolán provozovatel vozidla, aby si vozidlo zajistil proti úniku provozních kapalin.

10. 9. 2020 v 09:10 hodin přijala MP oznámení z provozovny Coop Kotvička v ulici Novosady, že mají muže, který se dopustil drobné krádeže. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o mladíka, který se již opakovaně drobných krádeží v Kotvičce dopustil a byl za majetkové přestupky ve správním řízení již uznán vinným, a proto mu musela být uložena vysoká pokuta příkazem na místě.

15. 9. 2020 v 10:00 hodin přijala MP telefonické oznámení, že v ulici Radnická leží muž. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže, který se pohybuje pomocí berlí a upadnul. Hlídka muži pomohla se postavit. Muž nežádal přivolání lékaře, proto jej hlídka doprovodila do místa bydliště.

15. 9. 2020 v 11:00 hodin řešila hlídka MP prodej zboží na parkovišti u Kauflandu. Hlídka na místě zjistila muže, který porušil tržní řád, neboť je zakázáno prodávat zboží mimo vyhrazená místa. Hlídka muže vyzvala, aby prodej ukončil a místo opustil.

Dne 15. 9. 2020 v 09:05 hodin řešila MP Velké Meziříčí oznámení od staršího muže, že vyšel v prostoru chatové oblasti ze zahrady známého a vzápětí přiběhl volně se pohybující pes, který napadl jeho psa. Hlídka na místě zjistila, že oznamovatel měl svého psa na vodítku, a když vyšel od svého známého, zamotal se volně se pohybující pes do vodítka a kousl jeho psa. Dále jeho samého při potyčce psů povalil na zem. Vzhledem k tomu, že incident se stal v lokalitě, která nepodléhá vyhlášce o volném pohybu psů, strážníci věc oznámili k dořešení příslušnému správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Majitel volně se pohybujícího psa bude muset uhradit léčbu psa poškozeného.

Dne 16. 9. 2020 v 09:00 hodin řešila MP Velké Meziříčí incident mezi sousedkami činžovního domu v ulici Bezručova. Po zjištění skutečného stavu věci strážníci došli k závěru, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty přestupku. Obě ženy strážníci poučili, jak mají řešit případné neshody.

Dne 19. 9. 2020 MP prováděla kontrolu dodržování nařízení MZ ČR uzavření barů a restaurací od půlnoci do rána do 06:00 hodin. Během těchto kontrol zjistila ve čtyřech provozovnách porušení uvedeného nařízení. MP poučila všechny odpovědné osoby o uvedeném nařízení. Následně všechny odpovědné osoby byly vyzvány, aby provoz ukončily.

Dne 24. 9. 2020 požádala Policie ČR Městskou policii ve Velkém Meziříčí o součinnost při prověření fyzického napadení dvou osob před lékárnou na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že došlo k potyčce dvou důchodců, přičemž jeden z důchodců byl lehce zraněn. Celá věc bude mít dohru u správního řízení s podezřením z přestupku proti občanskému soužití.

Dne 26. 9. 2020 ve 23:00 hodin zjistila MP provoz v jednom baru v době, kdy podle nařízení MZ ČR měl být již od 22:00 hodin uzavřen. Hlídka MP poučila obsluhu o nařízení a vyzvala jej, aby byla provozovna neprodleně uzavřena.

26. 9. 2020 po 22:00 hodině zjistila hlídka MP poškozenou dopravní značku (DZ) a zrcadlo v ulici Novosady. Dalším šetřením a prověrkou kamerového systému bylo dohledáno, že DZ poškodilo konkrétní vozidlo, které při vyjíždění na hlavní silnici o DZ zavadilo a v důsledku toho zrcadlo a DZ spadly na zem a došlo k poškození. 29. 9. 2020 v 10:15 hodin se na služebnu MP dostavila řidička, která s uvedeným vozidlem značku poškodila. MP ji poučila o postupu, jakým má být věc dořešena. Následně byla na místo řidičkou přivolána Policie ČR, oddělení dopravních nehod, která věc prošetřila a vydala městu záznam o dopravní nehodě. Celá věc bude dořešena prostřednictvím pojišťovny.

Dne 27. 9. 2020 v 01:00 hodin zjistila hlídka MP ležícího muže na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Hlídka na místě zjistila totožnost muže, dále u něho byla provedena orientační dechová zkouška s výsledkem 2,07 promile alkoholu v dechu. Nejprve měl muž potíže s dýcháním, proto byla na místo přivolána RZP. Muž byl agresivní, jak k hlídce MP, tak k záchranářům. Lékař po prohlídce muže vydal pokyn k převozu do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. Po provedených úkonech byl muž hlídkou MP převezen do PZS v Jihlavě, kde strávil noc.

Dne 29. 9. 2020 v 10:15 hodin se dostavila na služebnu MP řidička, která uvedla, že narazila s vozidlem do dopravní značky v ul. Novosady. Řidička byla MP poučena, jak má dále postupovat. Tato po poučení zavolala Policii ČR skupinu dopravních nehod, která nehodu prošetřila a vyčíslená škoda bude řešena se správcem majetku.

Dne 29. 9. 2020 přijala MP oznámení z organizace Kopretina Ostrůvek Velké Meziříčí, že jim někdo poškodil prosklenou vitrínu. MP provedla prověrku z MKDS a další prověření v okolí zmíněné organizace a věc zadokumentovala a předala k provedení dalších úkonů správnímu orgánu.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Jan Klikar

 

Nahoru