Z událostí městské policie - srpen 2020

Dne 27. 7. 2020 přijala hlídka městské policie (MP) oznámení o pohybu osoby v ulici Novosady ve Velkém Meziříčí, která měla prodávat knihy. Hlídka MP se dostavila na místo, kde v ulici Novosady byla kontaktována osoba, která tam prodávala knihy. Hlídka MP osobu ztotožnila a vyzvala, aby prodej ukončila, neboť porušuje Nařízení obce o podomním prodeji. Osoba strážníky uposlechla a z místa odjela.

27. 7. 2020 přijala hlídka MP oznámení o drobné krádeži v Obchodním centru Kaufland U Tržiště ve Velkém Meziříčí. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o podezřelou osobu vietnamské národnosti, která měla před čtyřmi dny odejít z prodejny a pronést přes pokladnu balíček baleného masa v hodnotě 219 Kč. K činu se na místě strážníkům doznala, způsobenou škodu uhradila a následně byla řešena strážníky za přestupek proti majetku pokutou příkazem na místě.

2. 8. 2020 přijala MP Velké Meziříčí oznámení, že před služebnou MP čeká osoba, která nalezla většího psa. Na místo se dostavila hlídka MP. Ze známky psa byla zjištěna majitelka, která se pro psa na služebnu MP dostavila. Na místě uvedla, že venčila svého psa, který se něčeho lekl a z místa utekl. Hlídka MP majitelku poučila o tom, že pes musí být venčen na vodítku, aby nedošlo k jeho útěku a volného pohybu po veřejném prostranství.

3. 8. 2020 se v odpoledních hodinách dostavil na služebnu MP mladík, který na vlastní žádost ukončil léčbu na psychiatrii asi před třemi dny a dostal se do stavu, který nezvládá a hrozil, že si něco udělá. Na místo byla přivolána záchranka. Mladík byl vyzván k orientační dechové zkoušce, která prokázala přítomnost alkoholu v dechu. Přivolaný lékař mladíka na místě vyšetřil a doporučil, aby byl umístěn do protialkoholní záchytné stanice (PZS) k vystřízlivění a poté umístěn zpět na psychiatrické oddělení k doléčení. Hlídka MP mladíka transportovala do PZS v Jihlavě, kde byl předán zdravotnímu personálu.

8. 8. 2020 ve večerních hodinách přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Bezděkov je skupina osob, která se tam různě napadá a pláčou tam i nějaké děti. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že tam došlo k fyzickému napadení dvou osob. MP přivolala záchranku. Na místo se dostavila hlídka OO Policie ČR, která si věc převzala k dalším úkonům. Hlídka MP asistovala Policii ČR na místě do doby, než sanitka odvezla obě zraněné osoby do nemocnice na vyšetření a do zklidnění celé situace.

9. 8. 2020 po půlnoci přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Družstevní na zahrádce popijí skupina osob a že jsou tam hluční. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde bylo pět osob, které byly na místě ztotožněny a poučeny, že ruší noční klid. Skupina osob uvedla, že si neuvědomily, že je již po 22:00 hodině. Dále hlídka MP uvedené osoby poučila, že jsou na cizím pozemku a nemají souhlas majitele, že se tam mohou zdržovat a vyzvala je, aby prostor opustily. Osoby výzvě strážníků vyhověly a z místa v klidu odešly.

14. 8. 2020 řešila hlídka MP nález telefonu, který byl hlídce předán. Jednalo se o telefon osoby cizí národnosti, která pracuje ve Velkém Meziříčí na stavbě. Majitel telefonu si nález převzal ještě týž den na služebně MP.

14. 8. 2020 ve 23:50 hodin přijala hlídka MP tel. oznámení, že dochází k rušení nočního klidu na Náměstí ve Velkém Meziříčí v budově Obecníku. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že na dvoře Obecníku probíhala hudební produkce, která po příjezdu MP, již byla ukončena. Hlídka poučila odpovědnou osobu ve smyslu rušení nočního klidu a z místa odjela. K dalšímu rušení nočního klidu nedošlo.

14. 8. 2020 v 23:30 hod. přijala hlídka MP oznámení od osoby, která našla občanský průkaz (OP) v ulici Sokolovská. Po tel. bylo dohodnuto, že hlídka se pro OP dostaví ke křižovatce U Sv. Josefa, kde nálezce OP předal hlídce MP. Hlídka MP provedla další úkony k nalezenému OP v souladu s právními předpisy.

17. 8. 2020 ve 14:30 hodin přijala hlídka MP oznámení, že za marketem Billa na protipovodňové zdi leží nějaký muž. Hlídka se na místo dostavila, muže vzbudila a poučila jej ve smyslu narušování veřejného pořádku. Muž byl zjevně podnapilý, proto jej hlídka vyzvala, aby se šel vyspat domů. Muž z místa odešel. Následně bylo přijato další tel. oznámení, že na protipovodňové zdi u restaurace Jelínkova vila, spí nějaký muž. Po příjezdu hlídky MP bylo zjištěno, že se jednalo o stejného muže, který spal za Billou. Hlídka MP muže přepravila do místa trvalého bydliště a poučila jej ve smyslu veřejného pořádku a o možnosti umístění do protialkoholní záchytné stanice, které by mu hrozilo v případě dalšího narušení veřejného pořádku.

17. 8. 2020 ve 14:50 hodin upozornila projíždějící hlídku MP občanka, která uvedla, že v zaparkovaném vozidle u Kotvičky v ulici Novosady jsou dvě děti chlapec a děvče, které tam pláčou a že k vozidlu minimálně půl hodiny nikdo nepřišel. Dále uvedla, že již volala na linku 158, kde toto oznámila. Následně se na místo dostavila hlídka PČR a dostavila se i majitelka vozidla a matka dětí, která uvedla, že si vyřizovala věci v pojišťovně, a že když přijela na parkoviště, její děti spaly, proto je nechtěla budit. Policie ČR věc s matkou projednala na místě domluvou

19. 8. 2020 v 17:00 hodin přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Školní někdo rozhazuje otrávené nástrahy na psy. Hlídka se na místo neprodleně dostavila. Oznamovatelka uvedla hlídce, že od té doby co se tam nastěhovala, měla již dvakrát přiotráveného psa. Toto dokazovala i zpráva od veterinárního lékaře ze dne 18. 7. 2020 a 18. 8. 2020. Dále uvedla, že za léčení již zaplatila přes 6 000 Kč. Hlídka MP věc konzultovala tel. s OO Policie ČR, Tato uvedla, že se má oznamovatelka dostavit na OO Policie ČR a podat oznámení pro podezření TČ týrání zvířat.

20. 8. 2020 v 16:30 hodin řešila hlídka stížnost na hluk, který pochází od velkých papoušků, které vlastní soused oznamovatele. Po prověření stížnosti hlídka MP zjistila, že majitel velkých papoušků uvedl, že jednoho papouška mu zahubila kuna a druhý je umístěn ve voliéře, tak aby co nejméně unikal křik papouška, který křičí převážně před ranním a večerním krmením. Dále majitel papouška uvedl, že tam měl na kontrole měření hluku hygienu, která uvedla, že v žádném případě nejde o nadměrný hluk. Stěžovatel byl srozuměn o průběhu šetření, že majitel papouška se ničeho nedopouští.

Dne 23. 8. 2020 v 00:43 hodin požádal majitel prodejny zbraní a střeliva ve Velkém Meziříčí o součinnost MP při prověření spuštěného zabezpečovacího zařízení v uvedené prodejně. Hlídka provedla kontrolu objektu, kde zjistila, že nedošlo k jeho narušení a spuštění alarmu bylo zřejmě technickou závadou.

Dne 25. 8. 2020 přijala MP oznámení od občanky, že v Čechových sadech v parku vedle lavičky je zaparkované osobní vozidlo a kolem se pohybuje muž, který se chová podezřele. Hlídka MP na místě zjistila, že muž patří k vozidlu a provádí v parku prořezávku suchých stromů a ve vozidle měl vybavení ke své činnosti.

25. 8. 2020 ve 12:50 hodin přijala MP oznámení od provozní kavárny Marina v ul. Novosady, že jim někdo odcizil z okna květináč s rostlinami v hodnotě asi 500 korun. Hlídka MP provedla kontrolu kamerového záznamu, kde byl zachycen pachatel, který květináč odcizil. MP pátrá po totožnosti pachatele, kterému hrozí vysoká pokuta za přestupek proti majetku.

25. 8. 2020 ve 12:55 hodin přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Krškova dochází k prodeji drog pod okny oznamovatelky. Hlídka neprodleně vyjela na místo, kde se již nikdo nenacházel, ale dle popisu zjistila pohyb třech mladíků, kteří šli ulicí Nad Gymnáziem. Po provedených úkonech bylo zjištěno, že mladíci navštívili kamaráda v ulici Krškova, kde si zakouřili cigarety a po chvilce z místa odešli.

26. 8. 2020 prováděla hlídka MP kontrolu dodržování dopravního značení v místě, kde probíhá rekonstrukce opěrné zdi a je tam přenosným dopravním značení zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t. Zjištěné přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu řešila MP uložením pokut příkazem na místě.

27. 8. 2020 v 08:04 hodin v ulici Bezručova byl odchycen hlídkou MP volně se pohybující pes střední velkosti. Prověrkou na čip bylo zjištěno, že není čipován, ani neměl identifikační známku. Pes byl umístěn do útulku po dohodě s jeho provozovatelkou.

28. 8. 2020 ve 22:30 hodin přijala MP oznámení o rušení nočního klidu ve dvoře staré pošty živou hudbou. Hlídka MP se dostavila na místo, kde zjistila, že tam probíhá koncert živé hudby. Provozovatel byl upozorněn, že po 22:00 hodině nesmí být rušen noční klid, jinak by jednání mohlo být posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku. Provozovatel sdělil hlídce, že hudba hraje poslední song a hudební produkce bude ukončena. K dalšímu rušení nočního klidu již nedošlo.

29. 8. 2020 ve 03:00 hodiny přijala hlídka MP oznámení od řidiče Taxislužby, že v ulici Vrchovecká ve Velkém Meziříčí neznámá osoba odcizila vozík s baterkou semaforu, který střídavě usměrňoval provoz ve zúženém úseku komunikace v rekonstrukci. Hlídka MP se dostavila na místo, kde zjistila, že semafor leží na zemi a baterka s vozíkem byla odcizena. Neprodleně byl vyrozuměn vedoucí stavby jak telefonicky, tak e-mailem, neboť na telefonní vyzvánění nereagoval. Rovněž byla vyrozuměna hlídka OO Policie ČR Velké Meziříčí, která si věc převzala k dalšímu šetření.

31. 8. 2020 v 17:30 hodin řešila hlídka MP stížnost mladíka, který hlídce uvedl, že tři měsíce bydlel v bytě v ulici Komenského Velké Meziříčí a že neměl s majitelem žádnou smlouvu o pronájmu a ani neměl, žádný doklad o placení zálohy na byt a uhrazeném nájemném. Majitel bytu vyměnil zámek a nechtěl jej pustit do bytu pro osobní věci. Hlídka MP vyzvala telefonicky majitele bytu, aby se dostavil na místo a věci oznamovateli vydal, jinak by se mohl dopustit trestného činu a mohlo by to mít pro něho právní následky. Majitel bytu na místo vyslal syna, který byt odemkl a oznamovatel si věci mohl z bytu vzít.

Za uvedené období, tedy od 27. 7. 2020 do 20. 8. 2020, bylo MP odhaleno a řešeno celkem 96 dopravních přestupků. Jednalo se zejména o porušování dopravního značení a stání na místech, kde to není z obecné úpravy silničního provozu dovolené.

Městská policie v roce 2019 odhalila a řešila celkem 515 dopravních přestupků. Od 1. 1. 2020 do 20. 8. 2020 již odhalila 473 dopravních přestupků, což je o 42 dopravních přestupků méně než za celý loňský rok. Jednalo se zejména o porušování dopravního značení a stání, kde to není úpravou silničního provozu dovoleno.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Jan Klikar

 

Nahoru