Z událostí městské policie - červenec 2020

2. 7 .2020 ve 21:40 hodin zjistila Městská policie Velké Meziříčí u uhelných skladů v ul. K Novému nádraží skupinu dětí, které tam kouřily cigarety. Na místě bylo zjištěno, že cigarety koupily v automatu na cigarety v baru. Hlídka kontaktovala personál baru, aby byl zajištěn stálý dohled a nedocházelo k možnosti zakoupení cigaret osobám ml. 18 roků.

3. 7. 2020 ve 22:55 hodin přijala městská policie telefonické oznámení, že v ulici Kostelní ve Velkém Meziříčí dochází k rušení nočního klidu hlasitou hudbou a hlukem. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že na lavičce sedí dva mladíci, kteří měli puštěnou reprodukovanou hudbu a hlasitě se bavili. Mladíci byli poučeni ve smyslu rušení nočního klidu a možných sankcích. Po poučení hlídkou MP oba mladíci z místa v tichosti odešli.

3. 7. 2020 ve 23:05 hodin projížděla hlídka MP ulicí Hornoměstská, kde si všimla před diskotékou sedmička, že ze zaparkovaného vozidla unikají provozní kapaliny. Z místní znalosti byl zjištěn majitel vozidla, který byl hlídkou MP upozorněn, že mu z vozidla uniká nafta. Hlídce uvedl, že ráno odjíždí na dovolenou a natankoval plnou nádrž, která mu v důsledku šikmého parkování z vozidla unikala. Neprodleně vozidlo přeparkoval a uniklou naftu zlikvidoval.

8. 7. 2020 převzala MP od nálezce peněženku, kterou nalezl na Náměstí ve Velkém Meziříčí.
MP předala peněženku na ztráty a nálezy.

10. 7. 2020 v 11:30 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Karlov ve Velkém Meziříčí se pohybuje podnapilý muž, který ohrožuje sebe a bezpečnost a plynulost silničního provozu. Hlídka MP po provedených úkonech muže dopravila do místa bydliště, kde byl předán rodinným příslušníkům.

13. 7. 2020 v 17:00 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Pod Lesem ve Velkém Meziříčí se nachází poraněná srna. Hlídka MP se dostavila na místo, kde zjistila, že srna má poraněnou nohu a není schopna se pohybovat. Následně byl vyrozuměn lesní hospodář, který se o srnu postaral.

14. 7. 2020 v 14:40 hodin byla vyslána hlídka MP do ul. Karlov, kde dohlížela na dodržování dopravního značení, zejména zákaz Tranzitu nad 12 tun, kdy se v důsledku kolony na dálnici D1 snažili řidiči nákladních vozidel uvedenou značku porušovat. Hlídka MP neukázněné řidiče vracela zpět na dálnici D1

15. 7. 2020 v 15:45 hodin přijala hlídka MP oznámení z provozovny Coop v ulici Novosady, že došlo ke krádeži zboží z uvedené prodejny neznámou osobou, kterou mají na záznamu kamer. Hlídka MP se dostavila do zmíněné prodejny, kde si převzala záznamy z kamerového systému. V odpoledních hodinách téhož dne, hlídka MP mladíka z kamerového záznamu vypátrala. Mladík, byl hlídkou MP vyzván, aby se dostavil na služebnu ve stanovenou dobu k projednání přestupku. Následující den se na služebně MP mladík k přestupku přiznal a hrozí mu tak vysoká pokuta a bude muset uhradit škodu, která vznikla odcizením zboží.

19. 7. 2020 v 00:15 hodin řešila hlídka MP rušení nočního klidu v ulici Karlov. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o hádku mezi partnery. Hlídka obě osoby poučila ve smyslu rušení nočního klidu a o tom, že pokud se rušení nočního klidu bude opakovat, bude přistoupeno k řešení přestupku pokutou příkazem na místě.

21. 7. 2020 ve 20:30 hodin se dostavil na služebnu MP mladík, který nalezl u kašny na Náměstí ve Velkém Meziříčí mobilní telefon. Při přebírání nalezeného telefonu tento začal vyzvánět a následně byl zjištěn majitel, který si telefon na služebně MP převzal.

23. 7. 2020 v 18:30 hodin přijala MP žádost od Policie ČR o součinnost při prověření oznámení, že dochází opakovaně k hádkám mezi matkou a synem, který je pod vlivem alkoholu. Hlídka MP se dostavila na místo, kde nejprve syna poučila o tom, jak se má chovat a že má zanechat protiprávního jednání. Muž uvedl, že jde spát a že bude v domě klid. Hlídka z místa odjela. Asi po půl hodině hlídka MP přijala další oznámení, tentokrát přímo od matky muže, že syna chytl záchvat vzteku, začal vyhazovat z okna různé věci a že jí házel odpadky do okna jejího bytu. Hlídka se na místo vrátila a po provedených neodkladných úkonech muže převezla do protialkoholní záchytné stanice do Jihlavy. Muž v minulosti na záchytce přespal již třináctkrát.

Jan Klikar

 

Nahoru