Z událostí městské policie - červen 2020

1. 6. 2020 ve 13:45 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Čermákova stojí odstavené vozidlo tovární značky Ford Mondeo bez RZ. Hlídka provedeným šetřením zjistila majitelku vozidla, kterou poučila o tom, že vozidlo nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích a vyzvala ji k odstranění vozidla z komunikace. Majitelka vozidla poučení porozuměla a uvedla, že vozidlo odstraní nejpozději do 12. 6. 2020. V opačném případě MP oznámí majitelku příslušnému správnímu orgánu k provedení dalších opatření, kde hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

2. 6. 2020 v 09:15 hodin přijala hlídka oznámení, že v prodejně v ul. Hornoměstská se nachází starší žena, která byla bez obuvi a oblečená v noční košili a z jejího chování bylo patrné, že byla zmatená. Hlídka se do prodejny dostavila, kde byla zjištěna totožnost uvedené paní. Dále, bylo zjištěno, že je v současné době v bytě, který pro ni pronajal její syn, do kterého se nastěhovala předchozí den. Vzhledem k tomu, že se uvedená paní náhle vzbudila a honem nevěděla, kde se nachází, vyšla ven z bytu a nedokázala se vrátit zpět. MP telefonicky kontaktovala syna uvedené paní, který celou věc vysvětlil. Sousedka, která bydlí vedle bytu uvedené paní, byla na místě přítomna a uvedla, že se o paní postará, odvede ji do bytu a setrvá do příjezdu jejího syna.

2. 6. 2020 v 19:40 hodin na žádost o součinnost řešila MP agresivní osobu v supermarketu v ul. Hornoměstská, která po příjezdu hlídky MP ležela v silně podnapilém stavu před prodejnou v prostoru nákupních košíků. Hlídka MP provedla u muže orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která prokázala 2,45 promile alkoholu. Přivolaný lékař doporučil umístění osoby do PZS v Jihlavě. Po provedených úkonech MP převezla muže do PZS do Jihlavy.

3. 6. 2020 v 19:30 hodin řešila MP další vozidlo s propadlou technickou kontrolou. Po zjištění majitele vozidla, bylo na místě dohodnuto, že po ukončení dědického řízení asi do čtrnácti dnů bude vozidlo z komunikace v ul. Bezručova odstraněno.

6. 6. 2020 v 21:40 hodin se dostavil na služebnu MP muž, který oznámil, že před jeho domem v ul. Františky Stránecké ve Velkém Meziříčí leží podnapilý muž, který není schopen se postavit na nohy. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde z místní znalosti poznala mladíka. Na místo byli přivoláni jeho rodiče, kteří uvedli, že se o syna postarají.

7. 6. 2020 v 00:31 hodin přijala MP telefonické oznámení, že v ul. Karlov ve Velkém Meziříčí leží podnapilý muž. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde se pokusila zjistit totožnost muže. Vzhledem k tomu, že se muž choval agresivně a vulgárně vůči strážníkům a odmítl prokázat svoji totožnost, byl předveden na OO Policie ČR ve Velkém Meziříčí k prokázání totožnosti. Muž byl vyzván k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu jejíž výsledek byl 2,88 promile alkoholu. Na místo byla přivolána rychlá lékařská záchranná služba, kdy lékař po prvotním vyšetření rozhodl o umístění osoby do PZS Jihlava k vystřízlivění.

12. 6. 2020 ve 23:15 hodin hlídka MP upozornila obsluhu sportovního baru na dodržování stále platícího opatření v souvislosti s COVID-19. Jednalo se o otevření vnitřních prostor baru v době, kdy mělo být již zavřeno. Obsluha výzvy strážníků uposlechla a následně zavřela vnitřní prostory baru.

Dne 18. 6. 2020 byl hlídce oznámen nález pánské peněženky, kterou oznamovatelka nalezla na ulici Hornoměstská. Peněženku MP vzala do úschovy na služebnu MP a následně předala odpovědné osobě na ztráty a nálezy Městského úřadu.

Dne 19. 6. 2020 bylo přijato telefonické oznámení o rušení nočního klidu v ulici Sokolovská. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že z jedné provozovny v ulici Sokolovská byl odpálen po 22. hodině ohňostroj. Strážníci zjistili odpovědnou osobu, která byla upozorněna na protiprávní jednání a byla poučena na povinnost dodržovat dobu nočního klidu. V uvedené oblasti strážníci navodili pokojný stav a událost řešili jako narušení veřejného pořádku.

Dne 20. 6. 2020 bylo přijato telefonické oznámení o ležící osobě na chodníku v ulici Novosady. Hlídka MP se dostavila na místo, kde osobu vyzvala, aby se podrobila orientační dechové zkoušce, jejíž výsledek byl pozitivní. Po provedení nezbytných úkonů, byla osoba za pomoci strážníků odvedena do nedalekého místa bydliště, kde byla předána odpovědné osobě k vystřízlivění.

Dne 22. 6. 2020 přijali strážníci telefonické oznámení o ležící osobě před vlakovým nádražím na ulici K Novému nádraží. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že je osoba dezorientovaná jak v čase, tak i v prostoru, proto na místo byla přivolána ZZS Kraje Vysočina. Po prvotním vyšetření lékař rozhodl o převozu osoby do nemocnice.

Dne 23. 6. 2020 bylo přijato telefonické oznámení o uvízlém kamionu v ulici Vrchovecká, který blokuje provoz v opravovaného úseku na komunikaci II/360. Hlídka se dostavila na místo, kde střídavě usměrňovala provoz a posléze jej i zastavila, aby se kamion mohl otočit a z dané lokality vyjet.

29. 6. 2020 v 07:00 hodin spolupracovala Městská policie Velké Meziříčí v součinnosti s Policií ČR při odklánění provozu v ul. Hornoměstská do ul. Uhřínovská, neboť ve směru na Jihlavu u Jestřabce došlo ke smrtelné dopravní nehodě, kterou šetřila Policie ČR a komunikace č. 602 byla úplně uzavřena.

 

Nahoru