Z událostí městské policie - leden 2020

Nález peněženky
Dne 1. 1. 2020 byl hlídce oznámen nález pánské peněženky, kterou oznamovatel nalezl na ulici Hornoměstská. Peněženka byla od oznamovatele vzata do úschovy na služebnu MP a následně předána na ztráty a nálezy Městského úřadu.

Poškození majetku
Dne 2. 1. 2020 při kontrolní činnosti na ulici Oslavická zjistila hlídka MP poškozenou skleněnou výplň autobusové zastávky. Dne 6. 1. 2020 bylo přijato oznámení o poškození majetku v jedné z firem na ulici Třebíčská. Strážníci v obou případech věc zadokumentovaly a po zjištění, že předběžná výše škody je vyšší než 5 tisíc korun, byla věc s podezřením na spáchání přečinu poškození cizí věci předána Policii ČR k dořešení.

Volně pobíhající psi
Dne 2.1. 2020 přijala hlídka MP telefonické oznámení, o volně pobíhajícím psu na Fajtově kopci, kterého oznamovatel odchytil. Hlídka se dostavila na místo, kde si psa převzala. Vzhledem k tomu, že nebyl opatřen žádným identifikačním znakem, byl předán do útulku pro zaběhlé psy na ulici Zámecká. Během ledna přijala hlídka dalších šest oznámení o volně pobíhajících psech v katastru Velkého Meziříčí. Psi byli odchycení a následně byla provedena kontrola zaměřena na identifikační znaky vedoucí ke zjištění majitele. Páníčci si psy převzali s poučením ve smyslu vyhlášky města, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce a uložením pokuty příkazem na místě.

Osoba ležící na chodníku
Dne 9. 1. 2020 při preventivní činnosti na ulici Sokolovská byla spatřena osoba ležící na chodníku, kterou se strážníci pokusili probudit. Vzhledem k tomu, že osoba nereagovala na žádné podněty, byla na místo přivolána ZZS Kraje Vysočina. Po prvotním vyšetření lékař rozhodl o převozu osoby do nemocnice.

Závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací
Ve dnech 14. - 17. 1. 2020 z preventivní činnosti a z přijatých oznámení byly zjištěny nesjízdné a neschůdné komunikace v katastru Velkého Meziříčí v důsledku nepříznivého počasí. O situaci byly vyrozuměny TS Velké Meziříčí s žádostí o posyp jednotlivých lokalit.

Závada na komunikaci
Dne 15. 1. 2020 byla při preventivní činnosti na ulici Vrchovecká zjištěna propadlá vozovka. O zjištěné závadě byl vyrozuměn správce komunikace SÚS s žádostí o opravu komunikace.

Schválnost
Dne 15. 1. 2020 bylo přijato telefonické oznámení, ve kterém oznamovatel sdělil, že mu byla znečištěna klika u zaparkovaného vozidla na ulici Rozkoš a dle jeho tvrzení se toto mělo stát opakovaně. Strážníkům předal záznam celé události, ze kterého byla zjištěna osoba, která vozidlo znečistila. Po provedení nezbytných úkonů byl přestupek proti občanskému soužití projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Krádež kabelky
Dne 18. 1. 2020 byly za pomoci MKDS zjištěny poznatky k osobě, která odcizila kabelku v jedné provozovně na ulici Náměstí a následně ji odhodila do koryta řeky Balinky. Zjištěné poznatky byly předány PČR.

Nález telefonu
Dne 18. 1. 2020 se na služebnu MP dostavil oznamovatel, který nalezl mobilní telefon na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Hlídka si mobilní telefon převzala do úschovy. Následně se na služebnu dostavil majitel, který si telefon převzal.

Pátrání po osobě
Dne 24. 1. 2020 přijala hlídka MP od Operačního střediska PČR žádost o součinnost při pátrání po osobě, která chtěla spáchat sebevraždu. Strážníci dle pokynů PČR prověřili oblast u dálničního mostu na Fajtově kopci a další místa, kde by se osoba mohla zdržovat. Posléze bylo pátrání odvoláno s tím, že hledaná osoba se vrátila domů v pořádku a bez zranění.

Rozbitá výloha
Dne 24. 1. 2020 bylo přijato oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost ve věci rozbité výlovy u jedné z provozoven na ulici Náměstí. Hlídka se dostavila na místo, kde se nacházela osoba v podnapilém stavu, která rozbila výlohu. Svědek celé události hlídce uvedl, že k rozbití výlohy nedošlo úmyslně, ale nekontrolovatelným pádem podnapilé osoby. Následně se na místo dostavila hlídka PČR, která si událost převzala k dořešení.

 

Nahoru