Z událostí městské policie - prosinec 2019

Dne 2. 12. 2019 prověřovala hlídka Městské policie Velké Meziříčí poškození ochranného krytu veřejného osvětlení na Náměstí ve Velkém Meziříčí, do kterého z nepozornosti narazil řidič osobního vozidla. Uvedeného jednání, byl přítomen jako svědek strážník MP, který řidiče odvedl na oddělení majetku města, kde bylo poškození uvedeného sloupu dořešeno.

Dne 3. 12. 2019 přijala Městská policie Velké Meziříčí oznámení od operačního MP Žďár nad Sázavou, že se má volně pohybovat v ul. Nad Kunšovcem ve Velkém Meziříčí pobíhající pes bez majitele. Hlídka MP Velké Meziříčí se neprodleně dostavila na místo, kde psa odchytla. U psa, byla provedena kontrola na přítomnost identifikačního čipu, která byla pozitivní. Vzhledem k tomu, že číslo čipu nebylo nalezeno v žádném dostupném registru, byl pes převezen do záchytné stanice pro zaběhlé psy ve Velkém Meziříčí.

Dne 3. 12. 2019 Městská policie Velké Meziříčí spolupracovala s OO Policie ČR Velké Meziříčí při pátrání po nezletilé dívce, která utekla z Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí.

Dne 9. 12. 2019, bylo na služebně MP přijato tel. oznámení, že na ul. Karlov ve Velkém Meziříčí je oznamovatelkou odchycena fenka Australského ovčáka. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o fenku, která již byla MP odchycena v předchozích dnech, a proto vyzvala telefonicky majitelku, aby se dostavila pro fenku na služebnu MP, kde po projednání přestupku byla fenka vydána majitelce. Téhož dne se majitelka opětovně vyrozumívala, neboť fena utekla opakovaně. Majitelka byla hlídkou MP poučena, aby si fenu řádně zajistila.

Dne 9. 12. 2019 bylo oznamovatelkou oznámeno na MP, že v ul. Kostelní seděl mladý muž na chodníku, který byl zjevně tělesně postižen a že se nemohl dostat vlastními silami do místa bydliště. Hlídka MP se na místo dostavila a mladého muže převezla do místa trvalého bydliště.

Dne 12. 12. 2019 prověřovala písemné oznámení občana v ul. Nová ve Velkém Meziříčí. Oznámení bylo podáno z důvodu podezření ze spáchání přestupku proti majetku, neboť neznámý pachatel měl poškodit omítku, keramické obložení schodiště a několik ovocných stromů. Hlídka věc zadokumentovala a postoupila věc k dalším úkonům příslušnému správnímu orgánu.

Dne 12. 12. 2019 v odpoledních hodinách zjistila hlídka MP volně se pohybujícího psa Bígla, kterého na místě v ul. Komenského ve Velkém Meziříčí odchytla. Pes měl na obojku identifikační známku s tel. číslem. Hlídka MP se tel. spojila s majitelem a vyzvala jej, aby se dostavil na služebnu MP k převzetí psa.

Dne 22. 12. 2019 kolem 01:00 hod. projížděla hlídka Městské policie Velké Meziříčí ul. Novosady, kde si všimla zaparkovaného vozidla v protisměru. Hlídka MP u vozidla přibrzdila, mladá řidička, která seděla za volantem, pravděpodobně zpanikařila a z místa se snažila rychle odjet. Hlídka MP se na místě otočila, vyjela za vozidlem. Řidička s vozidlem náhle opět zaparkovala v protisměru a až na chodník. Z vozidla rychle vystoupila a snažila se před hlídkou MP schovat v nedalekém baru. Strážníci řidičku vyzvali, aby předložila doklady potřebné k řízení motorového vozidla, ale bylo zjištěno, že řidičské oprávnění nevlastní. Dále, byla provedena orientační dechová zkouška u řidičky, která prokázala naměřenou hodnotu více jak 1,5 prom. alkoholu v dechu. Na základě toho, byla na místo přivolána hlídka OO Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření pro podezření z přečinu, ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dne 22. 12. 2019 na základě telefonického oznámení převzala Městská policie Velké Meziříčí odchyceného psa jezevčíka v ul. Za Horou ve Velkém Meziříčí. Odchycený jezevčík, byl následně umístěn do záchytné stanice pro odchycené psy Velké Meziříčí.

Dne 23. 12. 2019 přijala MP oznámení, že v řece Oslavě je větší množství uhynulých ryb a dále že z ul. Příkopy částečně na břehu a částečně ve vodě je větší uhynulá zvěř. Hlídka provedla kontrolu lokality. Na místě zjistila, že co se týkalo uhynulé zvěře, jednalo se o utonulou srnu. Na místo byla přivolána asanační služba a za asistence MP byla srna odvezena. Co se týkalo uhynulých ryb, bylo zjištěno, že v řece plavalo kolem 20 -30 uhynulých pstruhů. Toto bylo hlídkou MP ohlášeno na odbor Životního prostředí, které učinilo další opatření k nápravě.

Za Městskou policii Jan Klikar

 

Nahoru